Rodoma 15 įrašų - nuo 46 iki 60 (viso: 64)
 • Autorius
  Įrašai
 • #36343

  karolis
  Dalyvis

  http://www.solonin.org/new_finalnyiy-akkord/cmnts
  Paskutinė (???) knyga. Leisti lietuviškai?

  #36344

  eppanzer
  Dalyvis
  "karolis":g85yjcuz wrote:
  Paskutinė (???) knyga. Leisti lietuviškai?[/quote:g85yjcuz]

  Nėra kokios ištraukos internete? Sunku spėt vien iš pavadinimo.
  Knyga tikrai ne paskutinė <img decoding=” title=”Smile” /> Įdomu, kokia sekanti tema Solonino galvoje?

  #36345

  karolis
  Dalyvis
  #36346

  Arvydas
  Administratorius

  Tikrai žinau, kad M.Solonino knygas leidžiat ne dėl kažkokio didelio [i:q9ymf3jb]biznio[/i:q9ymf3jb]. Kita vertus nežinau, koks jau išleistų M.Solonino knygų finansinis balansas. Jei tas balansas yra daugiau mažiau pastovus ir su nedideliu pliusu, tai kodėl gi ne. Jei yra pakankama paklausa, jei yra pakankamai daug šio autoriaus knygų skaitytojų, tada turi būti ir atatinkama pasiūla. O jei numatomas nemenkas [i:q9ymf3jb]minusas[/i:q9ymf3jb] – tokiu atveju ar verta aukotis finansiniais nuostoliais vien dėl [i:q9ymf3jb]idėjos[/i:q9ymf3jb]?

  #36347

  eppanzer
  Dalyvis

  Nežinau leisti lietuviškai ar neleisti, visiškai sutinku su Arvydu dėl pliuso/minuso. Bet knygą tikrai įsigysiu vien dėl "didelio skaičiaus pirminių dokumentų, nebuvusių akademiniam oborote" <img decoding=” title=”Smile” />
  Bijau, kad šita knyga būtų mažiau patraukli Lietuvos skaitytojams, nes atrodo yra daugiau aviacinė-techninė. Manyčiau ši tema mažiau dominanti, nei pastaruoju metu toks populiarus Lietuvoje Žiemos karas.

  #36348

  karolis
  Dalyvis

  Solonino knygos pliuse – remti nereikia. Net negalvojau, kad tiek žmonių domisi. Dabar į pabaigą eina ketvirtoji – "Net blaga…" su daug iliustracijų. Įdėjom įdomių žemėlapių ir dokumentų apie 62-ą pulką, kuris stovėjo prie Palangos.
  Va dabar darome Vyt. Landsb. paskutinę knygą apie sausio 13 su dokumentais ir foto – ten, matyt, bus minusas.

  #37233

  aleksandr.n
  Dalyvis

  Soloninas savo saite padarė atradimą:
  http://www.solonin.org/doc_perevod-dnevnika-galdera
  Įrašas iš Halderio dienyno 40.11.16d.:
  Молотов (3-й этап переговоров): Влияние германских успехов на Западе на Россию. Германия не ответила на ряд поставленных ей вопросов. Мариамполь. (По-видимому мы должны отдать России Мариамполь за 14 млн.)*
  Ir toliau Solonino prierašas:
  Кусочек литовской территории (юго-западнее Каунаса), который Красная Армия „освободила” в сентябре 1939 г, затем „подарила” Литве, одновременно с этим обещала передать Германии после аннексии Литвы; в конце концов, территория осталась в СССР и была занята вермахтом за 2 первых дня войны.
  Ir tai rašo „istorikas’…

  #37234

  Arvydas
  Administratorius

  M.Soloninas apie Lietuvą.

  Бесстыдство нынешних Литвы и, особенно, Польши (которую . согласно ДХ! – „оккупировали заново”) . отдельный замечательный сюжет… „Советская оккупация” Литвы возвратила ей четверть её территории со столицей Вильнюсом /Вильно . в составе Польши/, с единственным глубоководным портом Клайпедой /Мемель . в составе Германии/…
  Не стоит ли это благодарности „оккупантам”?..”
  Šį kartą nepatingėsiu išversti.

  Dabartinės Lietuvos, o ypatingai Lenkijos begėdiškumas vertas atskiro nuostabaus siužeto… Lietuvos „sovietinė okupacija” grąžino jai ketvirtadalį teritorijos su sostine Vilniumi (Vilno, Lenkijos sudėtyje), su vieninteliu giliavandeniu uostu Klaipėda (Memlis, Vokietijos sudėtyje)…
  Ar nereiktų už tai būti dėkingiems „okupantams”?..

  Ponas Karoli, gal paprašysite poną Marką pakomentuoti tuos „dėkingumus”?

  • Arvydas redagavo šį atsakymą prieš 10 metų 3 mėnesiai.
  #37236

  Arvydas
  Administratorius

  M.Soloninas toliau krečia cirkus. Jis „pataisė” savo komentarą. Dabar, pasirodo, ne sovietinė armija „išvadavo” gabalėlį Lietuvos teritorijos, o vokiečiai okupavo 1939 metų rugsėjį. Kažkas naujo istorijoje….

  Кусочек литовской территории (юго-западнее Каунаса) у границы с Сувалкией, оккупированной в сентябре 1939 г. немцами. В ходе переговоров в Москве 28 сентября 1939 г. Молотов и Риббентроп достигли соглашения о том, что „как только Правительство СССР примет специальные меры на Литовской территории для защиты своих интересов”, т.е. аннексирует Литву, Мариамполь с окрестностями будет передан Германии „с целью установления естественного и простого пограничного описания”. В дальнейшем Сталин решил надуть Гитлера и в этом. Затем договорились отдать чужое, обещанное ранее немцам, но за деньги. В конце концов, территория осталась в СССР и была занята вермахтом за 2 первых дня войны.

  #37351

  aleksandr.n
  Dalyvis

  Išleistas eilinis Solonino opusas „41-jų birželis. Galutinė diagnozė”. Kaip rašo pats autorius: Markas Soloninas stato galutinę diagnozę Stalino režimui, už kuri 1941 m. nenorėjo kariauti net savo armija. Knygoje gausu nuorodų į įvairius archivinius šaltinius: NARA, ЦАМО ir t.t. Gaila, kad autorius mažai aprašo karo veiksmus Lietuvoje. Minimos tik kovos prie Alytaus ir Vilniaus. Bet tai kas prirašyta užtenka padaryti tam tikras išvadas.

  Skyrius 3.2 Vilnius.
  Štai autoriuaus atradymas:
  psl. 399 „Pirmoji prie Alytaus priartėjo 20-ji vokiečių tankų divizija, kuri be mūšio pervažiavo Nemuną per nesusprogdintą šiaurinį tiltą ir pro dingusius tarybinius tankus pajudėjo nuo miesto esamo į šiaures-rytus karinio aerodromo link.”
  Tame pačiame puslapyje autorius dar paaiškina: „Užrašas 3-os tankų grupes karinių veiksmų žurnale [Kriegstagebuch] apie tai, kad pirmoji prie Alytaus priartėjo 7 td prieštarauja visiems kitiems žinomems šaltiniams.”

  Ar kas nors galėtu pateikti tuos šaltinius?

  #37353

  Arvydas
  Administratorius

  Iš teksto knygoje reikia suprasti, kad tie šaltiniai yra du – O.Kariuso atsiminimai ir šis dokumentas, kurio kilmė, pasak pono Marko, yra neaiški.

  #37354

  aleksandr.n
  Dalyvis

  Iš minimo dokumento neimanoma suprasti kada 21 tp atvyko į Alytų.

  #37357

  Arvydas
  Administratorius

  Savo nuomonę apie klausimą kuri divizija atvyko pirma kiek plačiau išdėsčiau savo internetiniame dienoraštyje.

  #37358

  aleksandr.n
  Dalyvis

  Tinkamas atsakymas!

  #37359

  Arvydas
  Administratorius

  Pabandysiu paminėti kelis Solonino svetainės nario Vitalij pastebėjimus knygos „Galutinė diagnozė” aptarime. Vienas jų štai toks.
  На стр. 387 указано, что в 128 сд было 15 540 человек. В посланных в генштаб данных указано, что в 128 сд на 1.641г. было 10 347 человек. Сомнительно, что дивизию за 3 недели пополнили на 5 тыс. человек.
  Kiek žemiau Solonino svetainės narys Олег teisingai pastebėjo, kad šis skaičius paimtas iš I.Ivlevo straipsnio „А в ответ тишина – он вчера не вернулся из боя!„. Atrodo, kad nurodomas šios divizijos karo išvakarėse karių skaičiaus tikslumas yra geležinis, kaip argumentas tam – nuoroda į archyvinį dokumentą ЦАМО РФ, ф. 16-А, оп. 2951, д. 235, лл. 86-124). Tačiau sklaidę tą dokumentą patvirtins – karių skaičius ten pateikiamas stulpeliais ir I.Ivlevas sudėjo du stulpelius – „Faktinis karių skaičius” ir „Prirašytos sudėties skaičius”. Kaip žinia, karo išvakarėse prirašytos sudėties mokymų („sborų”) Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos šaulių divizijose nevyko, tad sudėti tuos du stulpelius ir aiškinti, kad tiek karių buvo faktiškai…
  Tarp kitko iš to Ivelevo pateiktų skaičių kai kas kuria konspirologines teorijas – štai daugelyje PabYKA šaulių divizijų karių skaičius buvo netgi didesnis nei priklausytų pagal karo meto etatus, vadinasi divizijos buvo pervestos į tuos karo metus, vadinasi buvo įvykdyta slapta mobilizacija

Rodoma 15 įrašų - nuo 46 iki 60 (viso: 64)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.