Rodoma 15 įrašų - nuo 16 iki 30 (viso: 64)
 • Autorius
  Įrašai
 • #36311

  Kaukas
  Dalyvis

  Aleksandras:
  [blockquote]Dekui už įdomią schemą. Tai reiškia, kad 41.6.22d. be dviejų automobilinių tiltų egzistavo ir geležinkelio tiltas. Bet apie jo užemymą birželio 22d.niekur neteko girdėti. Gal yra kokia informacija?[/blockquote]
  Tilto jau nebuvo. Jo istorija aprašyta čia[/url:1xhmbz0b].
  Mano vaikystėje per visą Alytų ėjo geležinkelis ir, pamenu, pūškuojant garvežiams dumai užkildavo iki mūsų penkto aukšto lango Dainavos mikrorajone. Stotis buvo kitame miesto gale. Nežinau tiksliai kada stotį iškėlė, tačiau tur būt po 1977, kada aš išvažiavau iš Alytaus. Ant to pačio pylimo padarytas pasivaikščiojimo takas.

  Šioje nuotraukoje dar matomas buvęs geležinkelis per Nemuną ir tilto vieta su atramomis (beje, atramos įspūdingos).:
  [img:1xhmbz0b]http://ginklai.org/images/photoalbum/submissions/altgelztiltas.jpg[/img:1xhmbz0b]
  http://www.spec.lt/get.php?i.46641:w.400:h.261
  http://www.spec.lt/get.php?i.46640:w.400:h.273

  Remiantis Aleksandro žiniomis galime suprasti kodėl 20 td atvyko gerokai greičiau, galima sakyti ji nevyko apkrautais keliais. Žuvintas ir Kriokalaukis yra gerokai šiauriau netgi Simno kelio, apie Seirijų plentą nekalbant.
  Taip pat reiškia, kad 7td nei arti Seirijų nebuvo. Kaip tada su tuo mūšiu ties Seirijais? Ar vis dėlto divizija pasivaikščiojo iki Seirijų ir tik po to Seirijų plentu pasuko į Alytų…
  [img:1xhmbz0b]http://ginklai.org/images/photoalbum/submissions/capture8.jpg[/img:1xhmbz0b]

  #36314

  eppanzer
  Dalyvis

  Kol kas vienas neaiškus klausimas ir jis yra esminis – ar 7 ir 20 TD žygiavo tuo pačiu keliu per Simną. Jeigu Jegelevičius teigia, kad 7 TD žygiavo per Seirijus, reikėtų paklausti kuo jis remiasi. Gal jis turi rimtų įrodymų ir nereikės burti iš kavos tirščių. Jam, o ne Soloninui reikėtų užduoti klausimą apie 120 mm minosvaidžius. O jeigu toliau buriant, tai galimi keli variantai:
  1. Per Seirijus žygiavo ne visa 7 TD, o jos dalis.
  2. 7 ir 20 TD keliavo vienu maršrutu, bet viena paskui kitą.

  Įdomi detalė – svetainėje esančioje išverstoje 5-os TD kovinių veiksmų ataskaitoje neminima jokia konkreti vokiečių tankų divizija. Kovėsi, o patys nežino su kuo, su kažkokia mistine daugybe priešo tankų.
  Štai keletas detalių:
  [quote:2yxv64su]]Upės prieigose priešininko tankai buvo sutikti mūsų tankų ir mūsų 5-ojo motošaulių pulko artilerijos pabūklų, apsikasusių upės pakrantėje, ugnimi. Vienok per 30 – 40 minučių tiltą gynusius tankus ir pulko artileriją iš rikiuotės išvedė sutelkta priešininko tankų ir artilerijos ugnis[/blockquote[/quote:2yxv64su]
  O štai 10-as TP:
  [quote:2yxv64su]]Vienok tuo metu daug priešininko tankų pabandė veržtis per pietinį Nemuno tiltą, kurį gynė 10-asis tankų pulkas. Pietinio tilto gynybai, neskaitant įkastų tankų, buvo skirtas ТБ vadovaujamas pulko vado pavaduotojo rikiuotės daliai kapitono Novikovo.[/blockquote[/quote:2yxv64su]
  Ką tai reiškia? kad jie pasirodė ir Simno, ir iš Seirijų krypčių?

  Manau, reikėtų priešpastatyti vienas kitam Solonino ir ataskaitos teiginius ir savaime suprantama, kad ieškoti visų kitų įmanomų šaltinių patvirtinti ar paneigti atskiriems teiginiams.
  Paskutinis klausimas – kur stovėjo 5-as zenitinis divizionas, kuris pirmas pradėjo šaudyti į vokiečių tankus?
  Ataskaita tokia miglota, kad atrodo labiau skirta "atsirašyti", nei aiškiai parodyti padėtį. Svarbiausia, kad didvyriškai "mušėsi" ir sunaikino daug priešo tankų, bausti negalima, pasigailėti.

  #36316

  murava
  Dalyvis

  [blockquote]. Ar šių šaltinių užtenka padaryti išvadą, kad 1941 metais TD etatuose 45 mm PT patrankų nebuvo, tuo pačiu jų nebuvo ir MŠP? [/blockquote]

  MPŠ pagal etatą priklausė 30 vienetų, beto mechkorpuso artilerijoje priklausė 36 vienetai patrankų.

  #36315

  eppanzer
  Dalyvis
  "Gintas":2oihb1ny wrote:
  MPŠ pagal etatą priklausė 30 vienetų, beto mechkorpuso artilerijoje priklausė 36 vienetai patrankų.
  [/quote:2oihb1ny]

  30 vnt. priklausė visai motorizuotai divizijai. Dar truputėlį paieškoję ten pat, likusius 6 45 mm PTP rasime 1941 metų motociklų pulke (etatas 010/31) <img decoding=” title=”Smile” />

  #36318

  Arvydas
  Administratorius

  eppanzer rašė

  "eppanzer":6qskzlnh wrote:
  [quote1277653402=Gintas]
  MPŠ pagal etatą priklausė 30 vienetų, beto mechkorpuso artilerijoje priklausė 36 vienetai patrankų.
  [/quote:6qskzlnh]

  30 vnt. priklausė visai motorizuotai divizijai. Dar truputėlį paieškoję ten pat, likusius 6 45 mm PTP rasime 1941 metų motociklų pulke (etatas 010/31) <img decoding=” title=”Smile” />

  [/quote1277659131] Ponai, kalba vis tik eina ne apie motociklininkų pulką ir ne apie motorizuotą diviziją, o apie tankų divizijos etatų sąrašą.

  #36317

  eppanzer
  Dalyvis

  Imame korpusui pagal etatus priklausančias 45 mm PTP -36
  Atimame 30, priklausančių pagal etatą motorizuotai divizijai. Lieka 6 PTP. Pagal 1941 m. etatą tiek PTP priklausė turėti motociklų (nežinau kaip tiksliai versti "motocikletinis") pulkui, kurio negalima minėti. Kodėl apie tai kalbame? Todėl, kad tai dar vienas įrodymas, kad 1941 metais 45 mm PTP TD pagal etatą nepriklausė.
  O štai čia
  http://mechcorps.rkka.ru/files/mechcorps/index.htm
  ir pražiūrėtas paaiškinimas:
  [blockquote]По сравнению с обычным стрелковым полком исключались противотанковые пушки вместо которых должны были выступать танки танковой дивизии. [/blockquote]
  Verčiu: Lyginant su paprastu šaulių pulku buvo išimtos prieštankinės patrankos, vietoje kurių turėjo būti naudojami tankų divizijos tankai".

  Ten pat rašo, kad MŠP turėjo būti 6 pabūklų baterija, vadinasi pagal etatus priklausė ne 4, o 6 76 mm pulko pabūklai.

  #36320

  aleksandr.n
  Dalyvis

  Dekui kolegai Kaukui už patikslinimą.

  [color=#993333:25sz7qzj]Jeigu šios žinios patikimos, tai iš to darome dvi išvadas. Pirma. Vadinasi, 7 ir 20 tankų divizijos vis tik ėjo ne vienu ir tuo pačiu keliu. Antra. S.Jegelevičius klysta teigdamas, kad 7 td ėjo pro Seirijus.
  Aleksandrai, o iš kokio šaltinio paimti tie maršrutai?
  altinis[/color:25sz7qzj]

  Iš CAMO 39 -jo vermachto korpuso trofejinių dokumentų.
  7 TD tikrai nėjo per Seirijus. Tarp vokiečių junginių buvo skiriamosios linijos, kurios nebuvo kitų junginių kertamos. Pvz. 20 TD turėjo žymiai platesnį už 7 TD puolimo ruožą (7 TD tik kelias Kalvarija-Alytus).
  Ir dar ponui Soloninui skaičiukai apmastymui.
  41.6.21d. 7 TD buvo 14 039 kariškiai. 41.6.26d. jų buvo jau 11 509. Be RA 5-os tankų divizijos buvo tik trumpos kovos su VĮKA 50 ŠD. Kur divizija prarado tiek žmonių?
  Be to jis tikrai girdėjo apie 7 TD 25-jo tankų pulko kuopos vado Orloffo (rusų emigrantų palikuonis) prisiminimus apie tankų mūšį Alytuje.

  #36321

  Kaukas
  Dalyvis

  Savo ruožtu, dėkui Aleksandrui.
  Daugiau nei įdomu. Kur gali dingti ko ne pulkas per 4 dienas…
  Būčiau labai dėkingas, Aleksandrai, už nurodymą, kur galima įsigyti tuos prisiminimus.

  #36319

  Arvydas
  Administratorius

  Savo ruožtu mano prašymas – gal galėtum duoti tikslią archyvinę nuorodą, padėtume Markui Semionovičiui. !shy

  #36322

  murava
  Dalyvis

  Bet juk Alytaus mūšis aprašytas knygoje "Советские танки в бою", šią knygą tai turi žinoti.

  #36323

  aleksandr.n
  Dalyvis

  Orloffo prisiminimų dėja neturiu. Jie minimi kažkokiame Isajevo
  straipsnyje ir Jegorovo knygoje "Разгром Западного фронта" (dabar neturiu po ranka).

  Arvydui
  NARA T-315 R-407.

  #36325

  aleksandr.n
  Dalyvis

  Kiek keistokai skamba Jegelevičiaus aprašymas 20 TD veiksmų. Apie 14.00 užeme tiltą per Nemuną [b:kny6kpee]nesutikdami pasiprešinimo,[/b:kny6kpee] rytine miesto dalį ir…. megučio iki ryto…??

  #36326

  Kaukas
  Dalyvis
  "Gintas":22dqoxag wrote:
  Bet juk Alytaus mūšis aprašytas knygoje "Советские танки в бою", šią knygą tai turi žinoti.
  [/quote:22dqoxag]
  Turi omenyje M.Bariatinskį? Labai šykščiai aprašytas tas mūšis. Ištraukėlė:
  [img:22dqoxag]http://ginklai.org/images/photoalbum/submissions/alytust28.jpg[/img:22dqoxag]
  #36324

  Kaukas
  Dalyvis

  P.S.
  Paskubomis permečiau Jegorovo knygos "Разгром Западного фронта" aprašytą mūšį prie Alytaus. Na, jeigu M.S. tai vadina "mūšiu kurio nebuvo", tai Kauno užėmimas – Kaziuko mugė tiesiog.
  Buvau maloniai nustebintas:
  [blockquote]Арвидас Жардинскас, автор литовского сайта "Rytu frontas 1941-1945" (https://www.rytufrontas.net), прислал мне скан совершенно уникального документа.[/blockquote]

  #36327

  Arvydas
  Administratorius

  Kas skaito komentarus MS svetainėje, tie žino, kad ties pranešimo autoriaus "niko" yra ir vėlevėlė, rodanti to autoriaus šalį. Yra ten ir viena kita ir lietuviška trispalvė, tame tarpe ir ties mano vardu – už slapyvardžių aš ten nesislapstau. :p Deja, vienas iš lietuvaičių (manau, kad tai buvo vienas iš šios svetainės dalyvių) turėjo progos įsitikinti, kad Markas Semionovičius kritinio pobūdžio komentarus be didesnių ceremonijų šalina.
  Viešai klausiu – kurio iš jūsų darbas tas pašalintas komentaras? <img decoding=” title=”Smile” /> Gal norite tą komentarą čia pacituoti ir pakomentuoti?
  Perskaitęs tą komentarą aš iš kart supratau, kad jis nors yra konstruktyvus ir tikrai neįžeidžiantis, tačiau MS jį tikrai paša;ins (taip ir atsitiko), todėl paskubėjau pasidaryti to puslapio kopiją. Tad jei aptariamo komentaro autorus nėra iš mūsų svetainės, kiek vėliau tą puslapio kopiją aš įdėsiu čia ir galėsime aptarti komentaru turinį ir MS moderavimo metodus.

Rodoma 15 įrašų - nuo 16 iki 30 (viso: 64)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.