Vox Altera. "Rytų fronto pragaras". – Rytų frontas 1941-1945
Rodomi 9 įrašai - nuo 1 iki 9 (viso: 9)
 • Autorius
  Įrašai
 • #37006

  Arvydas
  Keymaster

  Leidyklas Vox altera po ilgesnės pertraukos bėl nudžiugino leidiniu, skirtu karo veiksmams Rytų fronte – išleido knygą „Rytų fronto pragaras“. Planuoju artimiausiu šį leidinį įsigyti, rekomenduoju ir jums padaryti tą patį, tada gal bus galima ir aptarti įdomesnes vietas.

  #37007

  Arvydas
  Keymaster

  Šiandien nesėkmingai bandžiau ieškoti knygos „Megos“ knygyne. Kaip pavyko išsiaiškinti, knygos knygynuose dar nėra, jos reikia ieškoti arba pačioje leidykloje arba atsisiųsti paštu ( http://www.voxaltera.lt/lt/knygos/rytu-fronto-pragaras.html, spausti mygtuką „Į krepšelį „) pastaruoju atveju reiks primokėti kelis litukus už atsiuntimą. Aš jau užsisakiau. 🙂

  #37052

  Arvydas
  Keymaster

  Po ilgoko laukimo su tam tikrais nuotykiais (kas užsisakinėsite knygą, žinokite, kad padarius užsakymą leidyklos svetainėje tuo pat metu reikia padaryti pavedimą; aš įsivaizdavau, kadapmokėti reiks atsiimant pašte…) knyga pagaliau mano rankose. Perskaičius tik kelis pirmus pulapius įspūdis – įdomu. Tuo pačiu kyla klausimų dėl kai kurių probleminių terminų vertimo.

  35 psl.

  -Mes šarvuotieji šauliai [Panzerschutzen], o ne pėstininkai, pone leitenante, – atsakiau ir pajudame toliau.

  Pažodinis termino skliaustuose vertimas tikrai būtų šarvuoti šauliai, bet ar tikrai teisingas toks vertimas? Mano nuomone, tiksliau būtų versti kaip motorizuoti šauliai.

  Dar viena citata iš to paties puslapio.

  Karininkų nėra, Sturmpioniere įkasa prieštankines minas.

  Šį kartą vertėjas net nerizikavo versti, paliko terminą originalioje rašyboje. Ir tikrai, o kaip būtų lietuviškai – šturmo pionieriai? O gal tiesiog pionieriai (bet šiuo atveju daug kam gali būti asociacijos su raudonais kalaraiščiais). Inžinierinio dalinio kariai?

  #37057

  Arvydas
  Keymaster

  Skaitau knygą tokiau. Piešiami žiauroki Rovno – Brodų – Lucko tankų mūšio vaizdai, nors autorius net neįsivaizduoja to mūšio masto, nes jo divizijos paskirtis buvo tik saugoti 11-osios tankų divizijos komunikacijas.

  44 psl.

  Stebėjimo karininkas [B.-Offizier] bei šviesos ir garso matavimo komandos [Licht- und Schallmessungstrupps] karštligiškai darbuojasi.

  Tikriausiai turima mintyje artilerijos pulko instrumentinės žvalgybos baterijos kariai. Jie pagal šūvio garso ir blykstelėjimo kryptį nustatydavo priešininko artilerijos pabūklo koordinates ir paruošdavo duomenis saviems pabūklams.

  Toliau rašoma apie mūšius Kijevo katile, aprašomi vaizdai vėl žiauroki.

  71 psl.

  Šie prakeikti daikčiukai priartėja beveik be įspėjimo, tiesiog staiga jau čia – rač-bum [ratsch-bum – vokiečių kareivių žargonu sovietų SiS-3 lauko patranka].

  Tokios patrankos nebuvo, vertėjas tikriausiai turi mintyje sovietinę divizijos patranką (дивизионная пушка) ZiS-3 (ЗиС-3). Aprašomu laiku tų patrankų ginkluotėje dar nebuvo, kiek didesni jų kiekiai į frontą pradėjo patekti tik nuo 1942 metų. O 1941 ratsch-bum vokiečiai vadino visas kitas 76,2 mm kalibro divizijos patrankas – 1902/1930 pavyzdžio, 1939 m. pavyzdžio F-22 (Ф-22) ir 1939 m. pavyzdžio USV (УСВ).

  #37058

  raimissilka
  Participant

  Tai nesupratau, yra knygynuose ar ne?

  #37059

  Arvydas
  Keymaster

  Turėtum pasiskambinti į leidyklą ir pasiklausti kada bus knygynuose ir apskritai ar bus. Nors jei ir bus, tai kaina tikrai ar bus žemesnė nei kad leidyklos kaina + atsiuntimas.

  Skaitome toliau.  85 psl.

  [Generolas pulkininkas Haincas (Heinz)] guderianas iš šiaurės ir [feldmaršalas Evaldas fon] Kleistas iš pietų apsupo didžiulį plotą.

  Laužtiniuose skliaustuose yra tikriausiai redaktoriaus arba vertėjo tekstas, deje tas tekstas ne visai tikslus. Kalbamu metu (1941 ruduo) Kleistas buvo generolas pulkininkas, generolo feldmaršalo laipsnį jis gavo 1943 vasario 1.

   

  #37062

  Arvydas
  Keymaster

  Autorius aprašo 1941 – 1942 žiemos vaizdus ir mūšius sovietų kontrapuolimą ties Maskva. 117 psl.

  Dalinys I/JR214, skubantis mums į pagalbą, raudonųjų visiškai sunaikinimas.

  Nei redaktorius, nei vertėjas tikriausiai nesugebėjo išsiaiškinti kas tai per mįslingas dalinys I/JR214. Teko gerokai pavargti, ieškoti informacijos, konsultuotis su Martynu, kol buvo radome daugmaž priimtiną variantą.

  Bendru atveju toks užrašymas reikštų: Raidė R (regiment) – pulkas ir pulko numeris; priekyje esantis vienetukas (arba kitoks romėniškas skaitmuo) rodo bataliono numerį. Raidė J (jeager) turėtų reikšti jėgerių. Tačiau ties ta J ir prasideda problemos – aprašomu laiku toje vietoje nebuvo jokio jėgerio pulko ar bataliono. Ir apskritai Vermachte nebuvo 214-pulko jėgerio pulko. Didžiausia tikimybė, kad čia yra korektūros klaida ir turėtų būti ne raidė J, bet raidė I (infanterie) – pėstininkų. IR – pėstininkų pulkas. Bet vėl problema – Vermachte nebuvo ir 214-ojo pulko. Vėl bandome ieškoti korektūros klaidos? Aprašomu metu (1941 gruodžio pabaiga) aprašomoje vietovėje (Obojano apylinkės) netoli 299-osios pėstininkų divizijos buvo 57-oji pėstininkų divizija, kurios sudėtyje buvo 217-asis pėstininkų pulkas…

  Tad mūsų spėjimu autoriaus daliniui į pagalbą skubėjo 57-osios divizijos 217-ojo pulko pirmasis batalionas, kurio sutrumpintas pavadinimas būtų užrašomas taip I/IR217.

  #37063

  raimissilka
  Participant

  Man tai įdomu kodėl autorius Rusų bombonešius vadina Martin? pagal lendlyzą lygtai tokių ir nebuvo rytų fronte.Ar jam pavadinimas tiesiog asocijavosi su dar nesena Prancuzijos kompaniją.
  Ir aplamai pagal autoriaus aprašymus, tai jokios Vokiečių aviacijos persvaros, net birželyje, nesijaučia ,greičiau atvirkščiai.

  #37064

  Arvydas
  Keymaster

  Martin bombonešiais vokiečiai vadino sovietų  bombonešius SB (rus. СБ). Tokią „pravardę“ šie bombonešiai gavo dar Ispanijos pilietinio karo metu – iš pradžių vokiečiai galvojo, kad tai amerikieių Martin. Pačių Martin  Sovietų Sąjunga turėjo kelis vienetus.

  129 psl. Autorius cituoja  įsakymą, kurį rado pas paimtą į nelaisvę sovietų leitenantą.

  Naktį iš 1/8 į 1/9 Obojaną būtina užimti bet kokiomis aplinkybėmis. Tam skirta: 16 batalionų (turint galvoje, kad batalioną sudaro 500 vyrų, galjome tikėtis apie 8000 karių) ir sunkieji ginklai.

  Tikėtis, kad mūšių metu batalione bus apie 500 karių – labai optimistiškas vertinimas. Batalionų skaičius irgi kiek padidintas. Žinime, kad Obojaną tą naktį šturmavo 169-oji šaulių divizija ir NKVD 8-oji motošaulių divizija. Iš 8NKVD mšd istorijos žinoma, kad Obojano šturme dalyvavo penki šios divizijos batalionai, tad jei pridėsime dar visus devynis 169šd batalionus – 16 niekaip nesigauna. Tad įsakymas nuo realybės šiek tiek skyrėsi.

  Skaitome įsakymą toliau. 130 psl/

  2-asis ir 3-iasis Maksimo Gorkio batalionai pereis iš šiaurės į šiaurės-rytus ir užmegs ryšį su batalionais, dislokuotais pietuose. Vėlgi remkitės ypatinguoju 41/12/17 įsakymu. Šiame Stalino išleistame įsakyme, kuris mums žinomas nuo gruodžio 24-osios, be kita ko, pasakyta: „Vienintelis vokietis, kurį noriu matyti ateityje, yra miręs vokietis“.

  Pirmą kartą girdžiu, kad buvo „vardiniai“ batalionai. Gal ir buvo, prie progos reikės pasidomėti.

  Ar kas nors girdėjote apie tokį įsakymą, kuriame yra tokie Stalino žodžiai?

  142 psl.  

  Vasario 12-ąją penkiasdešimt dviejų tonų tankai sutraiškė abi paskutines mūsų patrankas.

  Penkiasdešimt dviejų tonų tankai minimi ir kitose knygos vietose. Tiek svėrė tankas KV-2, bet prie Maskvos jei jų ir buvo, tai labai nedaug. Čia tikriausiai turima mintyje KV-1, nors pastarieji iki 50 tonų ir „netempė“. Ir kituose atsiminimuose bei dokumentuose yra tekę sutikti teiginių, kai 52 tonų tanku vadinami Kv-1.

   

Rodomi 9 įrašai - nuo 1 iki 9 (viso: 9)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.