Vilkaviškis – Rytų frontas 1941-1945
Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 17)
 • Autorius
  Įrašai
 • #34104
  Avatar
  vezimas
  Participant

  Vilkaviškyle labai nedaug yra išlike senų vilkaviškiečių. Miestas nukentėjas nuo karų, išlike vos keletas senų prieškario namų.
  Visai būtų įdomu sužinoti įdomių faktų susiejusiu su Vilkaviškiu.

  #34413
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  tikriausiai kai kurie svetainės lankytojai žino (manau, kad vezimas tikrai žino), kad Vilkaviškis labiausiai nukentėjo 1944 metų vasaros mūšių metu. Miestas kelis kartus ėjo iš rankų į rankas ir todėl gavo vardą "mažasis Stalingradas". Bet tai kita tema. Čia gi kalbame apie 1941 metų birželio įvykius. Miestas karo pradžioje taip pat šiek tiek nukentėjo nuo bombardavimų. Vilkaviškiečiai tikriausiai atpažins šią vietą
  https://www.rytufrontas.net/uploader/images/Image6a.jpg
  Tiltuko per upelį vietoje dabar yra visai neseniai pastatytas automobiliams skirtas tiltas. Nuotraukos dešinėje matomi ir dabar išlikę pastatai, kuriuose dabar įsikūrusi Polikilinika. Dešinėje matyti medinė žydų sinagoga. Ji sudegė nuo vokiečių bombų pačią pirmą karo dieną. Dabar toje vietoje Hansa banko (buv.Taupomojo banko) pastatas. Po karo toje vietoje buvo dykynė, vėliau – ligoninės sodas.

  #34414
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  specialiai dėl kolegos vezimas dar dvi jau tik nuotraukose egzistuojančios Vilkaviškio sinagogos nuotraukos
  https://www.rytufrontas.net/uploader/ima … inag6w.jpg
  https://www.rytufrontas.net/uploader/images/BB-sinag5w.jpg

  #34415
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Vieną su Vilkaviškio apylinkėmis susijusį karo pradžios tragišką motyvą kolega vezimas ir kiti vilkaviškiečiai tikriausiai daugmaž žino, bet kitiems gal bus įdomu.
  Karo išvakarėse apie 15 kilometrų į pietus nuo Vilkaviškio, netoli Bartninkų, Budavonės miško pakraštyje buvo įsikūręs 16-ojo šaulių korpuso 188-osios šaulių divizijos štabas. Pagrindinės divizijos pajėgos buvo stovykloje Kazlų Rūdos miškuose, tačiau keletas bataljonų – 523-ojo šaulių pulko (toliau – šp) 2-asis, 580šp 2-asis ir 3-asis bei 595šp 3-asis – rengė pozicijas netoli sienos su Vokietija. Divizijos štabas su šiais bataljonas turėjo laidinį ryšį. Karo pirmą dieną ryšys tarp štabo ir bataljonų staiga nutrūko. Ryšininkai greitai išsiaiškino, kad laidai nukirpti Lankeliškių kaimo ribose, netoli klebonijos. Sovietų kariai klebonijoje rado vietos kunigą ir dar du pas jį besisvečiavusius kolegas. Sovieiniams kariams tikriausiai viskas pasidarė aišku – tai kunigų darbas. Visi trys kunigai buvo nuvaryti į štabą, vėliau šalia esančiame Budavonės miškelio pakraštyje pririšti prie medžių ir žiauriai nukankinti. Dabar toje vietoje ir Vilkaviškio katedros šventoriuje jiems atminti pastatyti paminklai.
  Bandžiau su vietiniais aškintis tų nukirptų telefono laidų istoriją. Kaip man aiškino, tuos laidus nukirpo visai ne kunigai, o vienas iš vietinių, pavardę man sakė, bet aš jos neminėsiu. Vėliau tas žmogus, grįžtant frontui, pasitraukė į vakarus. Šią versiją įrodyti negaliu, bet man ji labai panaši į tiesą. Sakykim, jei tie kunigai ir būtų pakenkti sovietams (kas savaime suprantama) nukerpant laidus, tai tą jie tikrai būtų darę kur nors kitur, sakykim laukuose, o ne prie pat savo buvimo vietos.

  #34416
  Avatar
  Anonimas
  Neaktyvus

  Taip tikrai galėčau tik patvirtinti, kad informacijos ryškiai trūksta. O ir tie senoliai mažai ką atsimena. Be to ir vietos labai daug pasikeitė per tuos metus.

  #34417
  Avatar
  eppanzer
  Participant

  Prieš porą dešimtmečių keletą kartų kapsčiau žemę soduose šalia Paežerių ežero, radau nulaužtą vokišką šautuvo durtuvą ir daug 50 mm minosvaidžio minų skeveldrų, vien beveik sveikų minos stabilizatorių gerą dešimtį radau. Kodėl esu įsitikinęs, kad 50 mm niekaip negaliu prisiminti, gal kokį užrašą išlikusį radom ar ką, gal kas išmatavo. Kaip ir neturėtų būti 50 mm minosvaidžių 1944 metais?

  #34418
  Avatar
  kept
  Participant

  http://www.vilnaghetto.com/gallery/albu … ilna_4.jpg
  Panašu į Vilkaviškio bažnyčią, kiek aš pamenu savo vaikystės miestą.
  Šaltinis: http://www.vilnaghetto.com

  #34419
  Avatar
  MAS
  Participant

  Šaunu Kept <img src=” title=”Wink” />
  Taip – tai tikrai ji. Atkreipk dėmesį dešinį bažnyčios bokštą. Ta apvali tamsi dėmė virš dviejų siaurų langų ( 3 bokšto "pakopa" ) – laikrodis. Kairiajame bokšte jo nebuvo. T.y. jie ( bokštai ) nėra ( nebuvo ) identiški. Tai savotiškas Vilkaviškio Katedros apgamas – kad galima būtų atskirti nuo kitų bažnyčių – dvynių[/url:1junzq7m] <img src=” title=”Wink” />
  Dabar apie bites. Kas atsitiko su tvoromis? Ar čia jos natūraliai ištirpo? Tiksliau – jų galai. Jei šalino "watermark"ą – tuomet kaip ir viskas aišku. Bet gal ten buvo kažkas kita?
  Datavimas. Jei čia Vilkaviškio bažnyčia ( o čia ji ) – tuomet kyla klausimas, kuriuo metu fotografuota.

  [b:1junzq7m]Arvydui[/b:1junzq7m]: Tamstos nuorodos šioje temoje neveikia[/color:1junzq7m].

  #34420
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Paprašysim kolegos Todd, gal atstatys tas nuorodas, ačiū už pastabą.

  Kaip manai, iš kur fotografuota? Siūlau variantą – nuo dabartinės autobusų stoties, netoli Vytauto ir Kapų gatvės sankryžos.
  Už katedros bokštų kariau matomas pastatas – dabartinė "Ant kampo" parduotuvė.
  Fotografavimo laikas – tikrai iki 1944 metų mūšių, dar abu bokštai sveiki.

  kept šaltinyje radau dar vieną unikalią Vilkaviškio nuotrauką – tai pagrindinė miesto sankryža http://www.vilnaghetto.com/gallery/lith … kaviskis_1

  #34421
  Avatar
  kept
  Participant
  "Vembras":3qtiji11 wrote:
  Datavimas. Jei čia Vilkaviškio bažnyčia ( o čia ji ) – tuomet kyla klausimas, kuriuo metu fotografuota.
  [/quote:3qtiji11]
  Tinklapyje parašyta[/url:3qtiji11]: "Vilna , early occupation , July 1941". Kaip galima buvo suprasti iš karto – tai ne Vilnius, bet reikia padėkoti tinklapio administratoriui, kad jis dažnai neatpažįsta Vilniaus nuotraukų, tad deda nemažai įdomių nuotraukų apskritai.

  "Arvydas":3qtiji11 wrote:
  Kaip manai, iš kur fotografuota? Siūlau variantą – nuo dabartinės autobusų stoties, netoli Vytauto ir Kapų gatvės sankryžos.
  [/quote:3qtiji11]
  O jei mėgint tikslinti, tai tokiu atveju paveiksluotojui už nugaros turėtų būti Radastų gatvė?

  "Arvydas":3qtiji11 wrote:
  Paprašysim kolegos Todd, gal atstatys tas nuorodas, ačiū už pastabą.
  [/quote:3qtiji11]
  Man pasirodė, kad nuorodos neveikė visame forume…
  #34422
  Avatar
  elx
  Participant
  "Arvydas":1hmvt8rn wrote:

  Kaip manai, iš kur fotografuota? Siūlau variantą – nuo dabartinės autobusų stoties, netoli Vytauto ir Kapų gatvės sankryžos.
  Už katedros bokštų kariau matomas pastatas – dabartinė "Ant kampo" parduotuvė.

  [/quote:1hmvt8rn]

  Dėl to pilnai sutinku tiktai kur ta parduotuve matosi <img src=” title=”Wink” />

  #34423
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Informacija iš vokiškų dokumentų: 1941.6.22d. apie 11 val. (Berlino laiku) 405 pp dviratininkų kuopa iš 121 pd sustiprinta PAK būriu pasiekė Vilkaviškį. Miesto mūšiuose pamušti keli RA tankai. RA kariai atkakliai prėšinasi kareivinių rajone. Kurioje miesto vietoje tos kareivines?

  #34424
  Avatar
  Martynas
  Keymaster

  Lygtais šiaurinėje miesto dalyje. Vilkaviškiečiai pasakys konkrečiau.

  Stultum est timere quod vitare non potes

  #34425
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Kareivinės buvo miesto šiaurės vakarininėje miesto dalyje, S.Nėries gatvėje. Pokariu kareivinių griuvėsiai buvo sutvarkyti tik maždaug apie 1963 metus (plius minus pora metų – tiksliai neatsimenu), ten įsikūrė tuometinės profesinės mokyklos bendrabutis.
  O informacija apie mūšius Vilkaviškyje įdomi, gal turi ką nors daugiau?

  #34426
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Dekui už atsakymą. Visus kolegas sveikinu su Naujais 2012m.
  Mano nuomone įdomus epizodas įvyko Konstantinavos palivarke. Apie 1 km į vakarus nuo palivarko burys RA kariu iš 164 šp 33 šd birželio 21 d.buvo užemes pozicijas. Tai buvo kovines saugos burys (взвод боевого охранения). 1941.6.22d. maždaug 5.30 Maskvos laiku jį pirmą kartą puolė vokiečiai, bet burys atsilaike. Po to RA kariams pavyko atremti dar atakas (1-2 tiksliai nežinau). Tik apie 17 val. atvyko vokiečiams pastiprinimas (pb su 2 StuG) ir burys buvo priverstas pasitraukti. Vietiniai gyventojai (tai man pasakojo vienas iš forumo kolegu) prisimena, kaip pirmą karo diena po ju daržus Konstantinavos palivarke važinejo vokiečiu tankas. Taigi tai buvo StuG,as iš 660-os šturmo artilerijos baterijos.

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 17)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.