Mitiniai NKVD užtvaros būriai – Puslapis 4 – Rytų frontas 1941-1945
Rodoma 15 įrašų - nuo 46 iki 60 (viso: 61)
 • Autorius
  Įrašai
 • #35397
  Avatar
  MAS
  Participant
  "Arvydas":e4f1vyk3 wrote:
  Užtvaros būriai, kokius įsivaizduoja daugelis vis tik atsirado įsakymo Nr.227 pagrindu. Ir, kaip jau minėjau, jie buvo pavaldūs frontų-armijų-divizijų vadams ir su NKVD turėjo mažai ką bendro. Tačiau labai dažnai NKVD ir "paprasti" užtvaros būriai suplakami į vieną krūvą ir labai sėkmingai gyvuoja steorotipas – užtvaros būriai buvo sudaryti iš enkavėdistų.
  [/quote:e4f1vyk3]

  Čia norėčiau paprieštarauti dėl stereotipų ir enkavedistų. Gerb. Aarvydai anksčiau minėjote jog užkardos būriai patys neretai stodavo į mūšį. Štai pateikiu keletą citatų :

  [i:e4f1vyk3]29 августа с.г. штаб 29 стр. дивизии 64 армии Сталинградского фронта был окружен прорвавшимися танками противника, части дивизии потеряв управление в панике отходили в тыл. Действующий, за боевыми порядками частей дивизии заградотряд (начальник отряда лейтенант госбезопасности Филатов), приняв решительные меры, приостановил отходящих в беспорядке военнослужащих и возвратил их на ранее занимаемые рубежи обороны.[/i:e4f1vyk3]

  Pateikiu originalų tekstą . Kaip matome veiksmas vyksta Staliningrade, o užtvaros būriui vadovauja saugumo leitenantas Filatovas. Kaip manote, kokiomis ryžtingomis priemonėmis
  aukščiau minėtas būrys sustabdė besitraukiančius ir grąžino juos į ankstesnes gynybines pozicijas?

  [i:e4f1vyk3]14 сентября с.г. противник предпринял наступление против частей 399 стр. дивизии 62 армии, несших оборону города Сталинграда. Бойцы и командиры 396 и 472 стр. полков в панике стали отходить, оставляя рубежи. Начальник заградотряда (мл. лейтенант госбезопасности Ельман) приказал своему отряду открыть огонь над головами отступающих. В результате личный состав этих полков был остановлен и через 2 часа полки заняли прежние рубежи своей обороны.
  [/i:e4f1vyk3]

  Vėl Stalingradas. Dabar jau detaliau aprašytas būdas ( šūviai virš galvų ) , kuriuo buvo sustabdyti besitraukiantys. Atkreipkite dėmesį į būrio vado laipsnį.

  [i:e4f1vyk3]13 сентября сего года 112 стр. дивизия под давлением противника отошла с занимаемого рубежа. Заградотряд 62 армии под руководством начальника отряда (лейтенанта госбезопасности Хлыстова) занял оборону на подступах к важной высоте. В течение 4-х суток бойцы и командиры отряда отражали атаки автоматчиков противника и нанесли им большие потери. Заградотряд удерживал рубеж до подхода воинских частей.[/i:e4f1vyk3]

  Matome veikiantį 62-os armijos užtvaros būrį. Kas jam vadovauja?

  Manyčiau aukščiau išskirtas stereotipas kad užtvaros būriai buvo sudaryti iš enkavedistų yra ne iš piršto laužtas.

  #35398
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  [quote:37d7ibat]][/blockquote[/quote:37d7ibat]

  Veiksmas vyko ne Stalingrade, o maždaug 50 km į piet-vakarius nuo Stalingrado. Taip buriui vadovavo saugumo leitenantas, tarp kitko šis laipsnys buvo prilygintas armijos kapitonui. Ir nieko nuostabaus, kad saugumo.. , nes užtvaros buriai 1942m. buvo pavaldus armijų NKVD Įpatyngiems skyriams.
  Pacituosiu ištrauka iš knygos "Штрафбаты и заградотряды Красной Армиии":

  "В.Н. Гордов выполняя указания И.В. Сталина, подписал 1 августа приказ № 00162/оп в котором говорилось:
  " ..5.Командующим 21, 51, 57, 62, 63, 65-ой армий в двухдневный срок сформировать по пять заградительных отрядов, а командующим 1 и 4-ой танковых армий по три заградительных отряда численностью по 200 человек каждый. Заградотряды подчинить Военнсоветам армий через их Особые отделы. Во главе заградительных отрядов поставить наиболее опытных в боевом отношении особистов. Заградительные отряды укомплектовать лучшими отборными бойцами и командирами из дальневосточных дивизий. Обеспечить заградотряды автотранспортом.
  6. В двухдневный срок восстановить в каждой стрелковой дивизии заградительные батальоны, сформированные по директиве Ставки Верховного Главного Командования №01919. Заградительные батальоны дивизий укомплектовать лучшими достойными бойцами и командирами. Об исполнении донести к 4 августа 1942г."

  Taigi, kaip matome tik užtvaros buriu vadai buvo saugumiečiai, gi visi kiti buvo armijos kariai.

  #35399
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  pradžiai lengvas moralizavimas. Kolegos, nesame mes mokyklinukai ir aš tikrai nesiruošiu žaisti oficialiais įspėjimais ar panašiomis "baikomis". Aš jus visus gerbiu, bet ir jūs esate pakankamai subrendę, kad ateityje neužsimtumėte viešais ne visai korektiškais asmeninių santykių aiškinimaisi . Malonu tik tiek, kad įkūrę laužą patys jį pasistengėte prigesinti.
  Tikiuosi, kad daugiau panašiomis temomis moralizuoti nereiks.

  Kolegui Vembrui. Vis tik pasikartosiu dėl tų atostogų sužeistiesiems. Taip,tavo nurodose kalbama apie atostogas po sužeidimo. Bet ar tai buvo taisyklė? Aš manau, kad atostogos buvo išimtis, o ne taisyklė. Juo labiau kad tikriausiai nebuvo kažkokių "papildomų" atostogų. Visa tai rašau bandydamas išsikaiškinti kaip buvo iš tikrųjų. Vakar parašiau klausimą pažįstamam rusui, karo istorijos specialistui. Atsakymas buvo maždaug toks – dėl atostogų suteikimo tvarkos neturiu jokių žinių. Pabandžiau užduoti šį klausimą forume rkka.ru – mirtina tyla, jokio atsakymo ar komentaro. Tad dar kartą klausiu – ar kolega Vembras turi kokių žinių apie atostogų suteikimo tvarką?
  [quote:127o4yvb]]Gerb. Arvydai anksčiau minėjote jog užkardos būriai patys neretai stodavo į mūšį. [/blockquote[/quote:127o4yvb] Visos citatos pateiktos iš paviršutiniško V.Jeremejevo straipsnio apie užtvaros būrius http://army.armor.kiev.ua/hist/zagradotrad.shtml Taip, visiems tiems būriams vadovauja NKVD karininkai ("osobistai"). Nuostabu? Juk tai numatyta tų būrių formavimo įsakymuose. Gi tų būrių eiliniai kariai buvo "paprasti" kariai.
  Veremejevo straipsnyje berods neminima, kad Stalingrado mūšio metu buvo 3 "rūšių" užtvaros būriai. Tai jau minėti armijų karinėms taryboms pavaldūs būriai; pagal 1941 metų rugsėjo 12 Nr.01919 sudaryti divizijų užtvaros būriai (1 bataljonas divizijai, sudarytas iš "paprastų" vadų ir karių); ir "tikri" NKVD užtvaros būriai, sukomplektuoti iš NKVD vadų ir karių. Visa bėda, kad pastarieji buvo mažiausiai skaitlingi ir jie nebuvo betarpiškai už fronto linijos, o užsiminėjo iš esmės svarbių objektų apsauga ir dezertyrų gaudymu giliame užnugaryje.

  P.S. Kol rašiau ir redagavau savo tekstą, Aleksandras mane aplenkė. <img loading=” title=”Smile” />

  #35400
  Avatar
  MAS
  Participant

  [quote:15a3akdm]] Taip,tavo nurodose kalbama apie atostogas po sužeidimo. Bet ar tai buvo taisyklė? Aš manau, kad atostogos buvo išimtis, o ne taisyklė.[/blockquote[/quote:15a3akdm]

  Žodžio [i:15a3akdm] papildomos [/i:15a3akdm] etimologija mano formuluotėje tokia : дополнительный поек, дополнительные 100 грам ir t.t. Tas žodis siejamas su tuo laikmečiu, arba tarkim, su tarybine pasaulėjauta. Tai geras žodis. Jis į mano sakinį pateko tik dėl aukščiau pavardintų priežasčių – labiau literatūrinių. Jau rašiau kad dokumentų apie papildomų atostogų skyrimus neaptikau. Tas žodis – tik sakinio konstrukcijos dalis.

  [quote:15a3akdm]] Tad dar kartą klausiu – ar kolega Vembras turi kokių žinių apie atostogų suteikimo tvarką? [/blockquote[/quote:15a3akdm]

  Mano citatos buvo tos galimybės neneigia. Jos iliustravo kas vadovavo užkardos būriams.
  Vadovavo saugumo karininkai. Kas buvo paprasti kariai? Kokias uniformas jie vilkėjo? Kokius skiriamuosius ženklus dėvėjo? Kas mokėjo dienpinigius?
  Matote turiu šiek tiek asmeninės patirties. Sakykim TA kariai, tarnavę taip vadiname "особый отдел" kažkokių specialių skiriamųjų ženklų nenešiojo. Vilkėjo tos ginklo rūšies uniformą, kurią apsivilko patekę į TA. Bet jie jau nebuvo , tarkim, artileristai ?
  Todėl teigiu: užkardos būriai buvo formuojami iš paprastų karių. Arba iš paprastų šauktinių. Arba iš civilių. [b:15a3akdm]Iš ko[/b:15a3akdm] formuojami tie būriai yra nesvarbu. SS daliniai irgi nebuvo formuojami iš ateivių. Į NKVD irgi iš gatvės nekviesdavo. Tų būrių nariai kažkuo tapdavo ar ne, pradėję tarnybą tokiame būryje, kuriam vadovauja saugumo karininkas? Gal jie tapdavo pėstininkais? Nes kiek suprantu, čia linkstama prie nuomonės, jog tai buvo tiesiog tokie patys kariai kaip ir kiti, vilkėjo tą pačią uniformą, tik jie rinkdavosi ir apkasus mėgdavo išsikasti kiek tolėliau kitiems už nugarų bei būdavo kiek greitesni ir balsingesni už paprastus karius, todėl labai efektyviai pasivydavo bailesnius karius, balsu ar bėgte, ir gražiai atvesdavo atgal į savo kovos vietas. Į nugaras jie nešaudė, labai retai pasitaikydavo kad iššaudavo vieną kitą seriją tiems bailiesiems virš galvų, o tie susiprasdavo, ir grįžę į savo vietas kariaudavo toliau. Po to STAVKA pamačius kad anie visai dykaduoniauja, paleido juos vėl atgal į savo dalis.

  #35401
  Avatar
  murava
  Participant

  Po sužeidimų, jei jis buvo netinkamas rikiuotej, bet demobilizacijai netikdavo, kariai buvo pervedami į užnugario dalys, galim laikyti tai kaip ir atostagas <img loading=” title=”Smile” />. Dienpinigių RA kareiviams nieks neskirdavo.
  Buvo formojami iš patyrusių karių, naujokams galėjo persimesti panika.

  #35402
  Avatar
  MAS
  Participant
  "Gintas":16dla06f wrote:
  Buvo formojami iš patyrusių karių, naujokams galėjo persimesti panika.
  [/quote:16dla06f]

  Užtvaros būrius komplektuoti iš Tolimųjų Rytų divizijų rinktinių vadų ir karių.

  Čia Gintai šiuos karius laikote patyrusiais? Na jie galbūt buvo patyrę kelionę Transsibiro geležinkeliu, bet ne daugiau. <img loading=” title=”Very Happy” />

  #35403
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Vembras raše..
  Čia Gintai šiuos karius laikote patyrusiais? Na jie galbūt buvo patyrę kelionę Transsibiro geležinkeliu, bet ne daugiau.

  Ne visai taip. Divizijų, kurios buvo formuojamos Tol. Rytuose ir Užbaikalejė, dalys karių dalyvavo kar. konflikte prie Chasano ir Chalhin-Golo, be to buvo karių iš Ramiojo vand. laivyno ir pasieniečių. Tai ir buvo įsakyme minimi paryre kariai.

  #35404
  Avatar
  murava
  Participant

  Tie kariai sėkmingai kontraatakavo vokiečius prie Maskvos.

  #35405
  Avatar
  MAS
  Participant
  "Gintas":dgq51k5c wrote:
  Tie kariai sėkmingai kontraatakavo vokiečius prie Maskvos.
  [/quote:dgq51k5c]

  Taip – jie kontratakavo.
  Užkardos būriams jie tiko ne dėl savo patirties – vakarų fronte mėnesį išgyvenęs karys buvo tikrai labiau patyręs nei karys, dalyvavęs karo veiksmuose Tolimuosiuose Rytuose, nes tos patirtys dėl kariavimo kultūros skirtumų buvo sunkiai lyginamos . Užkardos būriams jie tiko dėl paprasčiausios priežasties – nebuvo patyrę atsitraukimo ir pralaimėjimo kartėlio, taip pat jų tarybinė moralė nebuvo palaužta vakarų fronto kasdienybės.

  Dabar dėl ankstesnių mano teiginių. Savaitgalį apklausiau tiesioginį įvykių dalyvį.
  Informacija tokia : atostogos buvo suteikiamos ne visiems. Šaltinis tokius faktus žinojo, bet ta informacija jį pasiekė jau vėliau – karui pasibaigus. Po sužeidimų irgi atostogos suteikiamos nebuvo – karys arba keliavo atgal į frontą, arba į kitą gydymo įstaigą. Šaltinis buvo sužeistas 2 kartus, abu sunkiai – po abiejų sužeidimų gydymo buvo nukreiptas atgal į savo dalinį. Demobilizuotas buvo 1947 metais, pašauktas 1942.
  Į klausimą apie užkardos būrius atsakė akimirksniu ir neužsikirsdamas : " Mes patys su fašistais kovojom – nieko nežinau , už mūsų nebuvo." Į tolimesnes diskusijas nesileido. Ar yra kokių nors duomenų apie užkardos būrius , dislokuotus už 16 div. po 1943 metų?

  #35406
  Avatar
  murava
  Participant

  O kokie kariavimo skirtumai? Japonai buvo bukesni ar mažiau drąsus nei vokiečiai? Tavo žiniai japonų kariavimo taktiką buvo panaši į vokiečių ir tai nieko nuostabaus, nes jie mokinosi iš vokiečių, nes XX a. japonų kariuomenę paruošė vokiečių karininkai-instruktoriai. Be to sovietiniai generolai pabūve kariniais patarėjais Kinijoje sekmingai kariavo su vokiečiais.

  #35407
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  dėl atostogų šiokių tokių turiu žinių ir aš.
  Kada kariams ir karininkams prasidėjus karui buvo panaikintos atostogos nėra aišku. Greičiausiai jos buvo panaikintos paskelbus mobilizaciją remiantis visuotinės karinės prievolės įstatymu: "[i:3ift4prq]73.straipsnis. Paskelbus mobilizaciją: a) visi tuo momentu esantys Armijos ir Laivyno gretose sulaikomi iki ypatingo patvarkymo;".[/i:3ift4prq]
  Ypatingas patvarkymas buvo paskelbtas kaip Valstybinio gynybos komiteto 1945 metų liepos 20 dieno nutarimas Nr.9533 ss "Apie Raudonosios armijos karių atostogas".
  [i:3ift4prq]"Dėl Didžiojo Tėvynės karo pabaigos Valstybinis gynybos komitetas nutaria:
  1.Nuo 1945 metų rugpjūčio 15 dienos atstatyti eilines atostogas Raudonosios armijos ir Karinio-jūrų laivyno generolams, admirolams ir karininkams eilinesa 30 parų atostogas, neskaitant laiko nuvykimui į atostogų vietą ir grįžimui iš jos.
  2. Nuo tos pačios datos nustatyti eiliniams, sežantams ir viršiloms, nepertraukiamai pratarnavusiems Raudonosios armijos ir Karinio-jūrų laivyno gretose ne mažiau kaip du metus, trumpalaikes otostogas nuo 15 iki 20 parų, neskaitant laiko kelionei į atostogų vietą ir atgal."[/i:3ift4prq]
  Dėl ligonių atostogų – ištrauka iš karo meto įsakymo.
  [i:3ift4prq]11. Uždrausti ligoninių viršininkams:
  […]
  b)leisti kariškius atostogų dėl sužeidimo ar ligos be karo-gydytojų komisijos patvirtinimo apie ligą.
  12. Evakucinių punktų gydytojų komisijoms atostogas dėl ligos suteikti tik išimtinais atvejais tikrai tiems, kuriems jų reikia iki 30 dienų terminu, o kaip taisyklė visus ne iki galo sustiprėjusius asmenis palikti ligoninėse gydymo pabaigimui arba pasiųsti į sveikstančiųjų bataljonus. [/i:3ift4prq]

  #35408
  Avatar
  MAS
  Participant

  Arvydai manau Jūsų pateikta medžiaga deda tašką atostogų klausime.

  [quote:2vakfgnh]]
  11. Uždrausti ligoninių viršininkams:
  […[/quote:2vakfgnh]

  Įdomu paminėti kad panaši tvarka išliko ir vėliau. Tarkim ligoninių viršininkai turėjo teisę leisti atostogų, nederinę to su kario tiesiogine vadovybe.

  #35409
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  atsiprašau, pamiršau pateikti nuorodą į mano pranešime minimo antro nutarimo pilną tekstą
  http://bdsa.ru/index.php?option=com_con … &Itemid=30
  Gal kas nors tame nutarime įskaitys dar ką nors įdomaus?

  Tarkim ligoninių viršininkai turėjo teisę leisti atostogų, nederinę to su kario tiesiogine vadovybe.

  O ar tikrai gydymo metu karys "priklausė" savo buvusiam daliniui? Ar būtinai pasveikęs karys grįždavo į savo buvusį dalinį? Mano supratimu, gydymo metu kario tiesioginis viršininkas buvo ligoninės viršininkas.
  Jei klystu – pataisykit.

  #35410
  Avatar
  MAS
  Participant
  "Arvydas":1f72akiz wrote:
  O ar tikrai gydymo metu karys "priklausė" savo buvusiam daliniui? Ar būtinai pasveikęs karys grįždavo į savo buvusį dalinį? Mano supratimu, gydymo metu kario tiesioginis viršininkas buvo ligoninės viršininkas.
  [/quote:1f72akiz]

  Gydymo metu karys "būdavo savo dalinio sąrašuose", tačiau šalia jo pavardės būdavo pastaba – kad komandiruotas, ar išsiųstas gydytis, arba mokytis į dalinį nr.00200. Pasveikęs karys grįždavo tęsti tarnybos – t.y. į savo dalinį. Į naują jo dislokacijos vietą keliauja jam priklausantis davinys, taip pat ekipiruotė ir pan. Gydymo metu jo tiesioginis viršininkas – kaip ir paminėjo Arvydas – ligoninės ar med. dalies viršininkas.

  #35411
  Avatar
  Majoras
  Participant

  Arvydas visiškai teisūs kalbėdamas apie "zagradotriadų" tiesiogines kovas su vokiečiais:
  В критические моменты заградительные отряды вступали непосредственно в бой с противником, успешно сдерживали его натиск и наносили ему потери.

  Так, 13 сентября 112-я стрелковая дивизия под давлением противника отошла с занимаемого рубежа. Заградотряд 62-й армии под руководством начальника отряда лейтенанта госбезопасности Хлыстова занял оборону на подступах к важной высоте. В течение четырёх суток бойцы и командиры отряда отражали атаки автоматчиков противника, нанеся им большие потери. Заградотряд удерживал рубеж вплоть до подхода воинских частей.

  15–16 сентября заградотряд 62-й армии в течение двух суток успешно вёл бой с превосходящими силами противника в районе сталинградского железнодорожного вокзала. Несмотря на свою малочисленность, заградотряд не только отбивал атаки немцев, но и контратаковал, нанеся противнику значительные потери в живой силе. Свой рубеж отряд оставил только тогда, когда на смену подошли части 10-й стрелковой дивизии[7].

  При этом зачастую наблюдалась другая крайность:

  «Отмечено ряд фактов, когда заградительные отряды отдельными командирами соединений использовались неправильно. Значительное число заградотрядов направлялось в бой наравне с линейными подразделениями, которые несли потери, вследствие чего отводились на переформирование и служба заграждения не осуществлялась.
  Šaltinis: http://www.contr-tv.ru/common/348/

Rodoma 15 įrašų - nuo 46 iki 60 (viso: 61)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.