M.Solonin "Birželio 22 …" – Rytų frontas 1941-1945
Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 133)
 • Autorius
  Įrašai
 • #34155
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Ši gija – kolegos Ta152 pageidavimu. Gijos pavadinime knygos pavadinimas pateiktas sutrumpintai – labai jau jis ilgas. Čia perkeliu šios tematikos pranešimus iš gretimos gijos.
  Ta 152 2008-12-04, 21:26 rašė
  [quote:240ypvf4]]Vienoj tam tikros reputacijos svetainėj, toks tipas, vardu diedas mažąja "d" raide (jūs gal jo net ir nepažįstat), paleido porą kritiškų žodelių M. Solonino atžvilgiu. Ir nieko nepaaiškino, net paprašytas – jo ir pėdos ataušusios… Gal čia jį kas matė? Ar bent girdėjo jo nuomonę? [/blockquote[/quote:240ypvf4] Kaip man įprasta, tokiu teiginiu aš suabejojau, juolab tuo metu rengiau savo "aviacinį" tekstą. Tada dar nebuvo M.Solonino asmeninės svetainės, tad teko per tarpininkus perduoti savo klausimą. Per tarpininkus gavau ir atsakymą.
  Liuftvafės 1-ojo oro laivyno sudėtyje iš tikrųjų nebuvo nei vienos aviagrupės pilnai ar dalinai ginkluotos Ju-87.
  Tokiu būdu „danguje virš Pabaltijo“ jų nebuvo.
  Vienok pietinė Lietuvos dalis (Alytus-Kaunas-Vilnius) pirmosiomis karo dienomis buvo Vermachto 3-osios tankų grupės (armijų grupė „Centras“) puolimo juostoje. Nuo Vilniaus 3-oji tankų grupė pasuko link Minsko ir tokiu būdu išėjo iš Pabaltijo. 3-iąją tankų grupę iš oro palaikė liuftvafės 8-asis korpusas (2-asis oro laivynas), kuriame kaip tik ir buvo pikiruojantys Ju-87. Tokiu būdu pirmosiomis 2-3-4 dienas pikiruojančių „štukos“ virš Lietuvos tikriausiai (originale išsireiškimas skamba почти наверняка – Arvydas) nebuvo. Štai tokia gudri dialektika.

  Su pagarba,
  Markas Soloninas

  Jei žiūrėsim formaliai – M.Soloninas teisus, AG "Šiaurė" neturėjo "nuosavų" štukų, tačiau virš Lietuvos "štukos" be abejo skraidė. Dabar nerandu, bet kžkuriame kampe užkištas dokumentas apie numuštą "štuką" kažkur tarp Vilniaus ir Kauno.
  Jums spręsti – teisus šioje vietoje M.Soloninas ar išsisukinėja.
  M.Soloninui galima sukurti atskirą giją, bet bijau, kad visur nespėsiu. [/blockquote] Ta152 2008-12-05, 12:52 rašė

  Visi lėktuvai- jų buvo vos 251 – 1941-06-22 buvo priskirti armijų grupei "Centras", plius 42 Ju-87, kurie buvo Norvegijos šiaurėj. Remiuosi kad ir šiuo šaltiniu, puslapis 127-128: Nuoroda

  Grįžtant prie klausimo, ar ne Tu, Arvydai, sakei, kad per pigu visą Suvorovą paneiginėti pagal vieną indeksą "A". Ar netinka tai ir su Soloninu? Visai gali būti, kad kažkur Lietuvoj Ju-87 nukrito. Arba kažkas panašaus į Štuką. Tarkim, Stalino sakalai iki pat 1941 m. pabaigos numušinėjo mistinius He 113. Dešimtimis. Ir ką? Tai jau Soloninas nebeaktualus? Ar rašydamas savo veikalus autorius turi kiekvienos pastraipos pabaigoje pridėti sakinį "tačiau pasaulyje vis dar lieka vietos stebuklams"? Paaiškink, būk malonus.

  Mano komentarai bus kiek vėliau – Arvydas.

  #36103
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Taigi bandom pasižiūrinėti šią knygą. Gal pradėkim nuo pradžių, o prie "štukų" bus galima sugrįžti visada.
  Taigi ši knyga man patiko labiau nei V.Suvorovo tuo, kad čia galima rasti nuorodas į šaltinius, iš kurių paimtas koks nors teiginys arba skaičius. Tačiau su tais informacijos šaltiniais susijęs ir vienas nelabai malonus įvykis. Prieš tris (ar keturis) metus, vos tik pasirodžius knygai, labai neigiamą recenziją apie ją parašė A.Isajevas. Vienas iš priekaištų buvo tas, kad beveik visi informacijos šaltiniai yra rusakalbės literatūros, angliškų ar vokiškų yra tik vienetai. Labiausiai A.Isajevas nusistebėjo, kad tarp minimų šaltinių nėra D.Glanco "pradinis karo laikotarpis Rytų fronte". Ir štai dabar, praėjus keliems metams, M.Soloninas savo svetainėje parašė atsiliepimą į tą recenziją. http://solonin.org/full.php?show=content&id=44&type=otz Štai citata iš tos recenzijos

  А вот "классический труд" американского полковника Дэвида Гланца ("The Initial Period of War on the Eastern Front") в начале 21-го века превратился уже в типичную "осетрину второй свежести". Книга эта представляет собой стенографическую запись выступлений на симпозиуме по вопросам истории Второй Мировой войны, состоявшемся в 1987 году. Советские военные (равно, как и партийные, гебистские и прочие) архивы были на тот момент величественно недоступны для любого независимого исследователя, и уж тем более – для иностранца (если только этот иностранец не был "засланным казачком", употребляемым КГБ СССР в целях продвижения "правильных взглядов и идей" на западный книжный рынок). Никаких других источников информации о состоянии и планах Красной Армии, кроме высочайше утвержденных сочинений корифеев советской партийно-пропагандистской науки, у участников того симпозиума не было, что и сказалось самым прискорбным образом на содержании и научном уровне их выступлений. Сегодня книга Д.Гланца воистину "не представляет реальной ценности ни для любителя, ни для профессионала", так как русскоязычному читателя проще ознакомиться с замшелые догмами советской исторической пропаганды в их оригинальном виде, не изуродованном двойным переводом с русского на английский и с английского на русский.

  Ko ko, bet tokio atsiliepimo apie tą veikalą iš istoriku save vadinančiu knygos autoriaus nesitikėjau. Dar labiau – susidaro įspūdis, kad M.Soloninas tos knygos net nėra vartęs, ką jau kalbėti apie skaitymą.

  #36105
  Avatar
  Ta 152
  Participant

  Pabūsiu bjaurus – pasikabinėsiu. Ar nevertėjo gijos pavadinti "Solonino kūryba", kadangi, kaip tyčia, vakar pabaigiau skaityti "Na mirno…", suprask, apie šį kūrinį diskutuoti šioje gijoje būtų blogas skonis… Juokauju…
  Tai, supratau, Arvydas, kaip tas Isajevas, tiesiu taikymu nusuko į rūbinę pažiūrėti
  sukabintų mundurų. Skaičiau aš tą jo recenziją, ji, mano kuklia nuomone, pasirodė labai šiaip sau. Galiu suprasti Soloniną, kuris griežtai atsikerta, recenzentas net nesigilino dorai, apie ką knygoje eina kalba. Tai kada prasidėjo Didysis Tėvynės karas, ponas (draugas) Isajevai?
  Dėl anglosaksų. Būtų įdomu lietingą popietę užsukti į Oksfordo ar Kembridžo biblioteką, susirasti kokį storą specializuotą veikalą, tarkim, apie "The Battle of Britain" ir, įdomumo dėlei, pabandyti suregistruoti literatūros sąraše knygas kirilica. O gal pabandykim Bostono viešojoje bibliotekoje tą patį padaryti veikale apie "The American Civil War"? Kažkaip neįtikėtina būtų rasti ten kokį Ivanovą ir leidyklą "Krasnyje barikady"… Tai gal ir iš Solonino nenorėkim panašaus. Žinau, kad koziriai pas Tamstą tebėra saujoj, palauksim ko nors esmingesnio.

  #36104
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  gijos pavadinimą galima pakeisti, jokios problemos, jei tik bus poreikis diskutuoti apie kitas šio autoriaus knygas.
  [quote:ll5tpg86]]Dėl anglosaksų. Būtų įdomu lietingą popietę užsukti į Oksfordo ar Kembridžo biblioteką, susirasti kokį storą specializuotą veikalą, tarkim, apie "The Battle of Britain" ir, įdomumo dėlei, pabandyti suregistruoti literatūros sąraše knygas kirilica. [/blockquote[/quote:ll5tpg86] Kokius kozirius turi mintyje? Kad Arvydas žino [i:ll5tpg86]kažką tokio[/i:ll5tpg86], kas sumals Solonino knygas į miltus? Nesiruošiu to daryti. Geriau ramiai aptarkim tą knygą apskritai, konkrečius jos skyrius, konkrečius knygoje pateikiamus teiginius, faktus, skaičius. Vakar susimasčiau – kaip vienu ar keliais sakiniais galima būtų apibūdinti knygos pagrindinę mintį? Gal pabandom?

  #36106
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  šiandien visai netikėtai internete radau leidinio "Knygų aidai" internetinę svetainę. Šio leidinio 2008 metų Nr.6 be kitų tekstų yra S.Jegelevičiaus straipsnis "1941 metų birželis: Raudonosios armijos katastrofos anatomija. Nauji vėjai ir stalinizmo apraiškos Vokietijos – SSRS karo istoriografijoje". http://www.aidai.lt/?pid=79&cid=20 Tekste aptariamos dvi knygos, viena jų – Marko Solonino "22 июня, или когда началась Великая отечественная война?".
  Prabėgomis peržvelgus tekstą už akių užkliuvo ši pastraipa.

  Pasak Solonino, pats Sovietų Sąjungos karas su Vokietija
  (o ne atvirkščiai – Vokietijos su Sovietų Sąjunga) prasidėjo 1941 m. birželio 17 d. (p. 23).Tą dieną 1-ojo mechkorpuso vadas gen. Černiachovskis iš Leningrado karo apygardos štabo gavo įsakymą koviniu aliarmu pakelti 1-ąją tankų diviziją, kuri turėjo judėti į Lietuvą.

  Antrme sakinyje padarytos kelios grubios klaidos. 1941 metų birželio 17 dieną Ivanas Černiachovskis dar nebuvo generolas, o tik pulkininkas; jis vadovavo ne 1-ajam mechanizuotam korpusui, o 12-ojo mechanizuoto korpuso 28-ajai tankų divizijai. 1-ajam mechanizuotam korpusui tuo metu vadovavo generolas – leitenantas P.Romanenko. Tai jis pakėlė 1-ąją tankų diviziją, tik ta divizija judėjo ne į Lietuvą, o priešinga kryptimi – į Suomijos pasienį. Štai kaip apie judėjimo kryptį rašo M.Soloninas savo knygoje.
  [i:2aiwwmdq]Даже правила строжайшей советской сверхсекретности не могли скрыть от бойцов и командиров 1-й тд тот удивительный факт, что солнце вставало справа по ходу движения эшелонов, а садилось — слева. Другими словами, поезда мчались куда угодно, но только не к западной границе.[/i:2aiwwmdq] Vertimas
  Net griežčiausias sovietinis superslaptumas negalėjo nuo 1-osios tankų divizijos karių ir vadų nuslėpti tą keistą faktą, kad saulė teka ešelono dešinėje pusėje, o leidžiasi – kairėje. Kitaip sakant, traukiniai lėkė kur tik nori, tik ne prie vakarinės sienos.

  Laiko ir noro turintys gali atidžiau paskaitinėti tą recenziją.

  #36109
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  M.Solonino kūrybos gerbėjai tikriausiai žino, kad yra išėjęs antrasis, papildytas ir pataisytas šios knygos leidimas. Da rviena naujiena – šią knygą į lietuvių kalbą verčia ir rengiasi išleisti leidykla "Briedis". Ir paskutinė naujiena – vertimo fragmentai artimiausiu metu bus paskelbti šioje svetainėje, leidyklos sutikimas tam jau yra gautas.

  #36110
  Avatar
  quattro51
  Participant

  O gal Arvydai turi žinių, kada apytikriai numatomas knygos išleidimas?

  #36111
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Tiksliai nežinau. Dar nebaigtas vertimas, tad (man taip atrodo) ji turėtų pasirodyti pavsarį.

  #36112
  Avatar
  murava
  Participant
  #36113
  Avatar
  eppanzer
  Participant

  Gerbiamam Jegelevičiui, jeigu neturi laiko studijuoti karinei literatūrai, būtų naudinga bent forumuose pasiskaitinėti prieš sėdant rašyti recenziją.
  Džiugu, kad įvertino svetainę, kad T.Čyvas išdėsto, bet nebruka savo nuomonės, netgi duoda nuorodą į diskusiją forume. Kitaip sakant nepretenduoja būti Čekuoliu

  #36115
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Ačiū Gintui už nuorodą.

  Sakyčiau, kad T.Čyvas netgi pervertina svetainę, duodamas nuorodą į šią giją. Būkim biedni, bet teisingi – kol kas labai jau skysta ta diskusija. Bet gal palaukim knygos pasirodymo, o jau tada…Kokia prasmė diskutuoti apie tai, ko didžioji dauguma dar net neskaičiusi.
  Turiu mintį parašyti atsiliepimą apie tos knygos lietuvišką variantą. Ar apsiims kas skelbt? Perspėju – pigiai neatiduosiu. !amazed

  #36114
  Avatar
  Kaukas
  Participant

  Kodėl pervertina, Arvydai? Yra kokių nors vertų alternatyvų lietuviškajame internete, "Delfio" ir "Balso" neskaitant? Labai tikiuosi, kad užeis norintys rimtai padiskutuoti šia tema.

  #36116
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Nepulkim čia savęs nuvertinti ar perventinti. <img loading=” title=”Smile” /> Kartoju – turėjau mintyje šią giją.
  Turiu labai daug ką pasakyti ir parašyti apie šią knygą apskritai ir lietuvišką variantą konkrečiai, tačiau dėl etinių sumetinių kol kas to negaliu ir nenoriu daryti. Laukti liko visai nedaug. <img loading=” title=”Wink” />

  P.S. Bet kuriuo atveju esu dėkingas Tomui Čyvui už svetainės reklamą. Atsilyginti reikia tuo pačiu. Tomas Čyvas Pipedijoje (žinote tokią?) http://pipedija.laikas.lt/index.php/%C4%8Cyvas
  Tomo Čyvo blogas (kairinis kirtis ant o) http://cyvas.wordpress.com/

  #36117
  Avatar
  eppanzer
  Participant

  Etinius sumetimus galima būtų pamiršti. Kritika tik padidintų knygos pardavimą <img loading=” title=”Smile” />

  #36120
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Kaip informavo leidyklos atstovai, gal jau šiandien, o rytoj tai tikrai knyga pasirodys leidyklos "Briedis" knygyne Parodos 4 (prie Litexpo), tik ten ji kainuos 37 lt. Kelių dienų bėgyje knyga turėtų atsirasti ir kituose knygynuose, bet ten ji bus su antkainiu (nežinau kokiu). Taip pat galima šį leidinį ir parsisiųsti, bet tada kažkiek reikės mokėti už pašto išlaidas. http://www.briedis.eu/products.details?productId=4376

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 133)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.