Mūšis dėl Mažeikių 1944 m. spalio 8 – 31 d. – Rytų frontas 1941-1945

Žymos: 

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 24)
 • Autorius
  Įrašai
 • #34173

  Kurmis
  Participant

  Sveiki, neseniai pradėjau domėtis Mažeikių miesto "išlaisvinimo" istorija. Iškilo keletą klausimų: 1. Data, nes informaciniuose šaltiniuose randu net trys spalio 8, spalio 18 ir spalio 31. 2. Kokie vokiečių kariniai daliniai "gynė" miestą 3. Pati mūšio eiga.

  #36563

  Martynas
  Keymaster

  Iš pateiktų datų tikėtina yra spalio 31 d. Miesto ruože iki RA puolimo galėjo būti išsidėstę atskiri 225., 32. Pėstininkų divizijų ir 12. Tankų divizijos daliniai, tačiau mūšio dėl miesto ir kautynių pačiame mieste kaip ir nebuvo, vokiečiai atsitraukė dar iki RA puolimo.

  Šioje nuorodoje rasite virš rusų užimtos Mažeikių geležinkelio stoties teritorijos vokiečių darytas žvalgybines aerofotonuotraukas.

  Geležinkelio stotys Lietuvoje 1944-aisiais

  Stultum est timere quod vitare non potes

  #36564

  Kurmis
  Participant

  Šiaip kaip ir pritarčiau kad labiausiai tikėtina spalio 31d. bet kaip tada paaiškinti šia informacija:

  „После продолжительных и упорных боев 18 октября 1944 г. дивизия форсировала р.Вента и ударом с запада овладела уездным городом и спорным пунктом немцев г.Мажекяй, в котором уничтожено до 200 солдат и офицеров противника, захвачено 5 исправных танков. Развивая успех, части дивизии вышли на северный берег реки Выдаксте, и заняли 2 плацдарма“.

  Informacinis šaltinis http://podvig.mosuzedu.ru/yester/index.html . Svetainė skirta 158-divizijai

  #36565

  Martynas
  Keymaster

  Kurmis rašė:

  Šiaip kaip ir pritarčiau kad labiausiai tikėtina spalio 31d. bet kaip tada paaiškinti šia informacija:

  „После продолжительных и упорных боев 18 октября 1944 г. дивизия форсировала р.Вента и ударом с запада овладела уездным городом и спорным пунктом немцев г.Мажекяй, в котором уничтожено до 200 солдат и офицеров противника, захвачено 5 исправных танков. Развивая успех, части дивизии вышли на северный берег реки Выдаксте, и заняли 2 плацдарма“.

  Informacinis šaltinis http://podvig.mosuzedu.ru/yester/index.html. Svetainė skirta 158-divizijai

  Bandysim išsiaiškinti. Daugiau informacijos apie veiksmus iš rusų pusės šiuo atveju galėtų pateikti kolega Aleksandr.

  Stultum est timere quod vitare non potes

  #36566

  Kurmis
  Participant

  Šiaip būtų labai įdomu sužinoti apie laikotarpį nuo spalio 18 iki 31d. Jau minėtame šaltinyje rašoma kad sunaikinta 200 vokiečių karių, paiimti 5 tankai, bet neužsimenama apie šarvota traukinį Panzerzug 21, kuris dalyvavo kariniuose veiksmuose aplink Mažeikius. Vienoje entuziasto svetainėje radau informacijos, kad šis traukinys užgrobtas spalio 30d. ( http://pibwl.republika.pl/pz21.htm ). Ir dar vienas klausimas: įvairiuose rusų žinynuose pateikiama informacija, kad Mažeikius išlaisvino 158- šaulių divizija, bet nesutampa datos ne spalio 18d., bet spalio 31d. Gal čia tik faktinės klaidos bet būtų labai įdomų sužinoti

  #36567

  Martynas
  Keymaster

  Iš Armijų grupės „Šiaurė“ padalinio „Kleffel“ kovinio žurnalo:

  „1944.10.30: 225-osios pėstininkų divizijos ruože ties Mažeikiais atremti kuopos dydžio keturi priešo būriai. Pavieniai žvalgai pranešė apie nepasikeitusią priešo padėtį, pavieniai būriai paėmė 2 belaisvius. […]

  1944.10.31: 225-oji pėstininkų divizija vykdo numatytą atsitraukimą. […] Vieno bataliono dydžio artėjančios priešo pajėgos ties Buknaičiais ir Knabikais atremiamos sunkiųjų pėstininkų ir artilerijos ginklų ugnimi, priešo ugnis vis striprėja.“

  Taigi naktį iš spalio 30-osios į 31-ąją pagrindinės vokiečių pajėgos pradėjo atsitraukimą į numatytas Vadaksties upės pozicijas, į pietus ir pietryčius nuo Ežerės (Latvijos miestelis). Spalio 31 dienos pirmoje pusėje rusai užėmė Mažeikius su minimaliu pasipriešinimu ir persekiojo vokiečių dalinius iki Lietuvos – Latvijos pasienio, kur juos stabdė vokiečių atsitraukimą dengiančių pavienių dalinių ugnis.

  Stultum est timere quod vitare non potes

  #36568

  Kurmis
  Participant

  Labai įdomu, reiškiasi iki spalio 30d. Mažeikiuose buvo vokiečių kariai. Gal būtų galima gauti nuorodą į šaltinį?Būtų labai įdomu sužinoti ką rašoma šiame žurnale spalio 18d.

  #36569

  Martynas
  Keymaster

  Kurmis rašė:

  Labai įdomu, reiškiasi iki spalio 30d. Mažeikiuose buvo vokiečių kariai. Gal būtų galima gauti nuorodą į šaltinį?Būtų labai įdomu sužinoti ką rašoma šiame žurnale spalio 18d.

  Ia, Kriegstagebuoh Nr. 2. Oct 21 – Nov 6, 1944. NARA el. sistemoje yra Armee Abteilung katalogas, ten ir rasite šio junginio dokumentus, kurie yra archyve. Žinoma, jie yra ir Bundesarchiv’e MA. Spalio 18 d. divizijos veikusios Mažeikių ruože buvo kito junginio pavaldume. Kitavertus, tai dar ne pabaiga, jei yra kelios versijos jas reikia arba patvirtinti (ėjo iš rankų į rankas) arba visiškai paneigti.

  • adminas redagavo šį atsakymą prieš 9 years 10 months.

  Stultum est timere quod vitare non potes

  #36570

  Martynas
  Keymaster

  Dėl 21-ojo šarvuoto traukinio. Iš vokiečių šarvuotų traukinių Rusijos fronte 1941-1945 istorijos:

  „Rugpjūčio 16 d. prasidėjo kontrpuolimas siekiant susijungti su Armijų grupe „Šiaurė“. Operacijai buvo numatyti šarvuoti traukiniai Nr. 3 ir Nr. 21, tačiau ŠT Nr. 3 kelyje buvo nuverstas nuo bėgių ir tikslo nepasiekė. ŠT Nr. 21 į veiksmus įsitraukė pajudėdamas iš Mažeikių Aucės kryptimi ir pralaužė apsupimo žiedą neilgame Tukumo – Rygos ruože. […]

  Spalio 5 d. Raudonoji armija suaktyvėjo šiauriniame ruože. Per penkias dienas ji pralaužė 3-osios tankų armijos frontą ir išėjo iki Baltijos jūros, tokiu būdu negrįžtamai atkirsdama Armijų grupę „Šiaurė“ nuo likusio fronto. ŠT Nr. 21, vis dar išsidėstęs Mažeikių – Aucės ruože, buvo paskirtas veikti kartu su ŠT Nr. 3 Mažeikių – Šiaulių ruože. Pastarasis ŠT spalio 5 d. įsitraukė į mūšius, kovodamas atsitraukė link Mažeikių. Tačiau rusai prasiveržė į šiaurę ir pradėjo kelti grėsmę nuo Liepojos besitęsiančiai linijai. Dėl to spalio 7 d. ŠT Nr. 3 pajudėjo į Vainodę ir be rezultatų kartu su ŠT Nr. 21 iš priešingos pusės, bandė atkurti liniją į Mažeikius. Kuomet Vainodė buvo atkirsta ir iš vakarinės pusės, o rusai kėlė grėsmę ją užimti, ŠT Nr. 3 spalio 10 d. buvo susprogdintas. [b:2outysrr]Toks pats likimas vėliau Mažeikiuose ištiko ir ŠT Nr. 21, iki spalio 31 d. rėmusį miesto gynybą.“

  Be abejo reiktų paminėti ir tai, jog ŠT Nr. 21 1944 m. liepos 6 d. iš Lydos atvyko į Vilnių, ten patekęs į apsupimą buvo priverstas atsitraukti. Liepos 8 d. mūšių metu buvo sunaikintas ŠT lokomotyvas, dėl ko vagonus Kauno kryptimi nutempė kitas karinis, tačiau ne šarvuotas, lokomotyvas. Šis traukinys bei kiek aukščiau minėtas į Kauną naujai atvykęs ŠT Nr. 3 liepos pabaigoje dalyvavo Kauno priedangoje.

  Štai toks šarvuotų traukinių istorijos Lietuvoje fragmentas. Visa tai verta atskiro tyrinėjimo…

  Stultum est timere quod vitare non potes

  #36571

  Kurmis
  Participant

  čia informacija iš Bagramiano atsiminimų knygos apie įvykius 4 puolimo dieną (spalio 8d.?)

  Утро четвертого дня наступления снова огорчило погодой: на многих участках шел изнуряющий дождь, расквашивая и без того насквозь пропитанную влагой землю. Однако главные силы фронта не снизили темпа продвижения. Генерал Чистяков доносил, что его корпуса идут вдоль железной дороги Шяуляй — Лиепая, успешно отражая контратаки. Наиболее сильным ударам подвергся правофланговый 22-й гвардейский стрелковый корпус. Из района станции Мажейкяй, что на железной дороге Шяуляй — Лиепая, 90-ю гвардейскую стрелковую контратаковали крупные силы пехоты, и ее части подверглись сильному [459] огневому налету с бронепоездов. Полкам пришлось несколько отступить. Обеспокоенный этим, я приказал авиаторам нанести удар по бронепоездам и контратакующим частям врага, согласовав свои действия с командованием 6-й гвардейской.

  http://militera.lib.ru/memo/russian/bagramyan2/08.html

  #36561

  Kurmis
  Participant

  štai ką pavyko atrasti gale dienos:

  „31 октября – Мажейкяй. Ньиредьхаза (вторично)“

  #36562

  Martynas
  Keymaster

  32-osios pėstininkų divizijos, kuri buvo išsidėsčiusi kairiajame 225. PD sparne, istorijos knygoje taip pat minimas faktas apie spalio 30 d. pradėtą perkėlimą į naujas pozicijas. Divizija buvo transportuojama į Rudbarzi rajoną.

  Truputis vaizdinės informacijos. Klaipėdos puolamosios operacijos prasidėjusios 1944 m . spalio 5 d. schema.

  Padėties schema. 1944.10.20

  Šioje vietoje šis tas naujo. Punktyrinė liniją į vakarus nuo Mažeikių vaizduoja fronto padėtį (iš vokiečių pusės) 1944 m. spalio 7 d. 18 val. būklei. Taigi Mažeikiai mažiausiai du kartus buvo užimti rusų kariuomenės. Taigi spalio 8 d. variantas gali būti pagrįstas šiuo faktu. Gal būtų galima sužinoti spalio 8 d. šaltinį iš rusų pusės?

  Armijų grupės „Šiaurė“ padėties schema 1944 m. spalio 10 d. būklei

  Vokiečių sudarytame padėties žemėlapyje 1944 m. spalio 15 d. būklei matyti naujai atvykusios 225. PD išsidėstymas ties Mažeikiais ir žymesnis rusų placdarmas pietiniame (?) Ventos krante, į pietvakarius nuo Mažeikių.

  1944 m. spalio 20 d. būklei ties Mažeikiais ta pati 225. PD, fronto linija nepakitus.

  Armijų grupės „Šiaurė“ padėties schema 1944 m. spalio 22 d. būklei

  1944 m. gruodžio 21 d. 3 km į pietus nuo Mažeikių vokiečių darytoje Tirkšlių tilto aerofotonuotraukoje matyti spalio mėn. rusų tranšėjos pietiniame Ventos krante.

  Stultum est timere quod vitare non potes

  #36572

  Kurmis
  Participant

  Super, spalio 8d. jau net nesvarsčiau, nekreipiau dėmesio į ją . Šaltinis: http://www.soldat.ru/doc/sovinfburo/1944/1944_10.html .
  Kas dabar išeina. Spalio 5d. pralaužiama Šiaulių gynyba ir vystomas puolimas Klaipėdos kryptimi, iš jūsų pateikto žemėlapio sužinome, kad spalio7d. miestą kontroliuoja RA. Bagramianas atsiminimų knygoje rašo, kad 4 puolimo dieną (spalio8d.) vokiečių pėstininkų divizija(os) remiamos šarvuotų traukinių kontratakuoją Mažeikių rajone ir 22-asis gvardijos korpusas priverstas trauktis. Miestas neįvardijamas bet žemėlapyje spalio 10d. matome, kad miestą vėl kontroliuoja vokiečių armija. Remiantis Kurovskio knyga (Куровски Ф. – Котел смерти в Курляндии. Хроника сражений группы армий Север 1944-1945 – 2010) spalio 15d. puolimas atnaujinamas fronto linijoje tarp Skuodo ir Mažeikių. Ataka atremiama iš Mažeikių rajono, kontratakuojant 12 TD (neaiškų kelintą dieną), tad miestą lieka dengti tik 225 vokiečių divizija, tad visai logiška, kad RA 158-divizija spalio 18d. galėjo užimti miestą. Svetainėje rašoma kad 158-divizija spalio 21d. vysto puolimą, forsuoja Vadaksties upę prasiveržia 13 km. į priekį. Pasak Kurovskio knygos spalio 18d. Vokiečiai kontratakuoją(gal tada ir buvo išvesta 12TD iš Mažeikių), o spalio 21d. tarp Mažeikių ir Rygos įlankos atremiamos daugybę RA atakų. 158-divizijos svetainėje žinios nutrūksta, kita data tik 1945m. sausio mėn. Kurovskis knygoje teigiama kad RA buvo atremta ir priversta grįžti į pradines spalio 15d. pozicija, ka ir matome spalio 22d. žemėlapyje.
  Žinoma visa tai tik prielaidos, reikia tikrinti bei pagrįsti šaltiniais bei dokumentais.

  #36573

  Kurmis
  Participant

  PD išsidėstymas ties Mažeikiais ir žymesnis rusų placdarmas pietiniame (?) Ventos krante, į pietvakarius nuo Mažeikių.

  Greičiausiai, kad tai yra rusų placdarmas. Apie tai rašo ir 158-divizijos puslapyje:

  12 октября 1944г. дивизия в составе стрелкового корпуса вышла на Либавское направление и заняла оборону по южному берегу р.Вета, юго-восточнее и западнее г.Мажейкяй

  pateikta informacija kaip ir sutampa su vokiečių žemėlapių

  #36574

  Martynas
  Keymaster

  Iš 4-osios tankų divizijos 103-iojo tankų artilerijos pulko kovos kelio (http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/PanzerArtReg/PAR103-R.htm):

  „1944 m. spalio 5 d. į pietus nuo 4-osios tankų divizijos baro prie Šiaulių prasidėjo naujas sovietų puolimas su pagrindine smūgio kryptimi Klaipėdos link, ko pasekoje spalio 10 d. buvo pasiekta Baltijos jūra, o armijų grupė „Šiaurė“ prarado susisiekimą sausuma su Vokietija. Ankstesniame operatyviniame rajone buvęs pulkas buvo sustiprintas tankų artilerijos pulko „Didžioji Vokietija“ IV-iuoju batalionu ir 436-iuoju sunkiosios artilerijos batalionu, spalio 8 d. vakare jam buvo įsakyta judėti Mažeikių, Viekšnių kryptimi. 4-oji tankų divizija tapo naujai formuojamo armijų grupės pietinio fronto Ventos ruože dalimi. Pulkas be II-ojo bataliono per Ežerę toliau judėjo Mažeikių kryptimi, II-asis batalionas judėjo per Laižuvą su užduotimi kuo skubiau užimti pozicijas į pietvakarius nuo Meižių ežero, kovos grupės Schultz, kuriai buvo priskirtas, rajone. Tuo tarpu priešas nepastebėtai buvo prasiveržęs iki Viekšnių geležinkelio stoties ir spalio 9 d. kolonos priekyje važiavęs kapitonas Kilius įvažiavo tiesiai į priešo rajoną. Išskyrus adjutantą žuvo visa mašinos įgula. Kapitonas Kalbfleisch’as perėmė bataliono vado pareigas, dar po kelių dienų bataliono vadu tapo kapitonas Klarmeyer’is. Batalionas atrėmė besiveržiantį priešininką ir siekiant atkovoti geležinkelio stoties rajoną ir Ventos ruožą kartu su 35-uoju tankų pulku puolė priešą padarydamas jam daug nuostolių. Pulko padaliniai kartu su 33-iuoju motorizuotų pėstininkų pulku pradėjo kontroliuoti Ventos ruožą tarp Leckavos ir Viekšnių. 2-a baterija buvo išsidėsčiusi dešiniajame divizijos sparne ties Liekni (nenustatyta gyvenvietė) ir tame rajone palaikė kontrpuolimą bei spalio 10 d. 33-iojo motorizuotų pėstininkų pulko kartu su 510-uoju sunkiųjų tankų batalionu be 1-os kuopos pradėtą puolimą Pikelių kryptimi. Kitos baterijos palaikė kontrpuolimą ties Mažeikiais, kur priešas buvo nustumtas į kitą Ventos krantą. Po pietų padedant pulkui, be II-ojo bataliono, po stipraus pasipriešinimo Pikeliai buvo užimti. Kairėje, ties Viekšniais, sunkiai puolant kovos grupė Hoffmann (35-asis tankų pulkas be II. Bn., 12-asis motorizuotų pėstininkų pulkas be II. Bn., 103. TAP II. Bn.) uždarė fronto spragą su kairiuoju kaimynu ir nutraukė kontrpuolimą. Nuo 1944 m. spalio 11 iki 14 d. toliau vyko mūšiai ties Pikeliais. Nuo 1944 m. spalio 13 d. su stipriu poveikiu kovas remia visas pulkas. Pagrindinės priešo pajėgos buvo sumuštos, atkovota apie 8 km fronto linijos.“

  Vertimas iš vokiečių kalbos mano.

  Peržiūrėjau 4-osios tankų divizijos Geležinio kryžiaus Riterio kryžių gavėjų sąrašą ir aplinkybių aprašymuose radau keletą susijusių įrašų.

  1944 m. spalio 9 d. 35-ojo tankų pulko vadas Schultz, Fritz-Rudolf su kovos grupe Schultz Viekšnių stoties rajone sunaikino 2-3 divizijas (neaišku, kas turima mintyje, turbūt padaliniai) Viekšnių stoties rajone.

  1944 m. spalio 9 d. 12-ojo motorizuotų pėstininkų pulko būrio vadas Flechsig, Gerhard kontrpuolimu sunaikino į Viekšnių stoties rajoną įsiveržusį priešą.

  1944 m . spalio 14/15 d. 49-ojo tankų naikintojų bataliono (225. PD pavaldume) būrio vadas Göbel, Kilian susiaurino priešo placdarmą į pietus nuo Kurmaičių. Geležinio kryžiaus Riterio kryžiui rekomenduotas 225. PD.

  Stultum est timere quod vitare non potes

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 24)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.