Leningrado gynybos ypatumai – Puslapis 2 – Rytų frontas 1941-1945
Rodoma 15 įrašų - nuo 16 iki 30 (viso: 58)
 • Autorius
  Įrašai
 • #35037
  Avatar
  MAS
  Participant

  [quote:2kcly4yu]]Vadinasi Suomijos neutralitetas gaunasi kaip diodas – į vieną pusę. Suomiam šaudyti galima, o į juos ne, nes jie neutralai Jokių ypatumų nematau, yra tik situacijos, kurias galima toleruoti, ir kurių negalima.[/blockquote[/quote:2kcly4yu]

  Atsakymas : ne. Bet suomiai turėjo bendrą gynybinį planą su estais, kurį ir įvykdė. Būtent tame plane buvo paminėtas Estijos ekvatorijos minavimas, idant sovietų Baltijos eskadra neišplauktų į atvirą jūrą.

  [quote:2kcly4yu]]Mes pripažystame šaltinius. Kur galima paskaityti tą neutraliteto deklaraciją ?[/blockquote[/quote:2kcly4yu]

  Suomija nepasirašė jokio pakto ar sutarties, kuris ją įpareigotų kariauti Ašies pusėje. Suomija turėjo susitarimą dėl Petsamo regiono apsaugos bei susitarimus "praleisti" Reicho karines pajėgas jų operacijoms galimo Rusijos užpuolimo prevencijai. Šaudyti iš Suomijos teritorijos į Rusijos teritoriją Reicho daliniai negalėjo . Apie puolimą iš Suomijos teritorijos net nekalbu. Ir tas [i:2kcly4yu]status quo[/i:2kcly4yu] buvo išlaikytas iki 25 dienos. T.y. iki tos datos Suomija laikėsi neutraliteto SSSR atžvilgiu, kol nepaskelbė kitaip.

  [quote:2kcly4yu]]

  Čia rezunizmas ar aš ką ne taip supratau ?

  Prieš "rezunizmą" nieko prieš neturiu , kaip ir prieš "homoseksualizmą" <img src=” title=”Wink” /> Rašiau datą [i:2kcly4yu]liepos 6[/i:2kcly4yu] apytiksliai, nes maždaug tada prasidėjo pagrindiniai suomių puolimo judesiai.

  Tiesiog plika akimi matosi tavo "sirgimas" už suomius ir neracionalus tikėjimas jų angeliškumu.

  Kaip čia teisingiau išsireiškus? Tarkime, tavo tiesa. O žodis [i:2kcly4yu]neracionalus[/i:2kcly4yu] kaip tik ir vertas pozicijų pasitikrinimo.
  Štai čia išdėstysiu savąją:
  1. Apibūdinsiu suomių veiksmus ar judesius , kurie galėjo būti ar buvo sinchroniški su Barbarosos planu. Tai :
  1.1 Alandų militarizacija
  1.2 Estijos vandenų minavimas
  1.3 leidimas Vokietijos pajėgoms užimti Petsamo regioną
  1.4 leidimas Vokietijos pajėgoms išsidėstyti prie Rusijos-Suomijos šiaurinės sienos dalies ( savo teritorijos apsauga ).
  1.5 leidimas Vokietijos pajėgoms naudotis oro bei jūrų uostais

  Štai tiek tų sinchroniškų veiksmų. Punktas 1.1 sutampa su planu, aprašytu Halderio dienoraštyje. Tačiau tame pat dienoraštyje rašoma, jog suomiai vienos divizijos pajėgomis turėjo pulti Hanko bazę bei ją užimti. Tačiau suomiai , kažkodėl, to nepadarė?

  Dabar apibūdinsiu suomių veiksmus, kurie rodo, jog anie nedalyvavo operacijoje Barbarosa:

  1.1 Suomių pajėgos nepajudėjo sovietų link birželio 22 dieną.
  1.2 Vokietijos pajėgos nepajudėjo sovietų link iš Suomijos teritorijos birželio 22 dieną.
  1.3 Nei vienas aukščiau paminėtų pajėgų pabūklas neiššovė šūvio į sovietų teritoriją iki birželio 25 dienos.

  Kraujo gėrėjai suomiai kažkodėl davė sovietams visą savaitę pasiruošti gynybai. Jie nepuolė staiga kartu su vokiečiais, nepuolė nepaskelbę karo. Suomių bombonešiai nebombordavo taikiai snaudžiančių aerodromų su sovietų bombonešiais. Nepuolė Hanko bazės, kurios artilerija šaudė į suomių taikinius tiesiu taikymu. Nepuolė Leningrado – nors turėjo tai daryt. Ir, jei būtų puolę netikėtai, kažin ar būtų buvus blokada.

  Tačiau yra ir kitų, kiek pikantiškesnių faktų. Jei Aleksandro pateiktus faktus galima būtų traktuoti kaip pasienio susišaudymus, tai kaip reikėtų traktuoti 16 diversantų desantą SSSR gilumoje bei jų nuveiktus darbus?

  #35038
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Atsakymas : ne. Bet suomiai turėjo bendrą gynybinį planą su estais, kurį ir įvykdė. Būtent tame plane buvo paminėtas Estijos ekvatorijos minavimas, idant sovietų Baltijos eskadra neišplauktų į atvirą jūrą.[/color:2n2agjif]

  Ar galima sužinoti to plano turinį? Įdomu, kodėl tas planas nebuvo įvykdytas 1940 birželio 15d., o laukta Barbarosos pradžios?

  Štai tiek tų sinchroniškų veiksmų. Punktas 1.1 sutampa su planu, aprašytu Halderio dienoraštyje. Tačiau tame pat dienoraštyje rašoma, jog suomiai vienos divizijos pajėgomis turėjo pulti Hanko bazę bei ją užimti. Tačiau suomiai , kažkodėl, to nepadarė? [/color:2n2agjif]

  Taip. 41.6.22d. suomiai nepuolė Hanko baze, bet jie jos nepuolė ir birželio 26-29 dienomis jau po karo TSRS paskelbimo. Puolimo datą turėjo numatyti patys suomiai. Matomai jiems truko laiko pasiruošymui. Puolimas buvo įvykdytas naktį, liepos 1d., bet visos suomių atakos buvo nesekmingos.

  Dabar apibūdinsiu suomių veiksmus, kurie rodo, jog anie nedalyvavo operacijoje Barbarosa:

  1.1 Suomių pajėgos nepajudėjo sovietų link birželio 22 dieną.
  1.2 Vokietijos pajėgos nepajudėjo sovietų link iš Suomijos teritorijos birželio 22 dieną.
  1.3 Nei vienas aukščiau paminėtų pajėgų pabūklas neiššovė šūvio į sovietų teritoriją iki birželio 25 dienos.

  Kraujo gėrėjai suomiai kažkodėl davė sovietams visą savaitę pasiruošti gynybai. Jie nepuolė staiga kartu su vokiečiais, nepuolė nepaskelbę karo. Suomių bombonešiai nebombordavo taikiai snaudžiančių aerodromų su sovietų bombonešiais. Nepuolė Hanko bazės, kurios artilerija šaudė į suomių taikinius tiesiu taikymu. Nepuolė Leningrado – nors turėjo tai daryt. Ir, jei būtų puolę netikėtai, kažin ar būtų buvus blokada.
  [/quote1240048790]
  [/color:2n2agjif]

  Pradesiu nuo punkto 1.2
  Atsiverčiame jau mineta Halderio dienoraštį ir randame atsakymą. Įrašas 41.6.14d.
  «Armijų grupių , armijų, tankų grupių vadų pranėšimai apie numatomus veiksmus operacijoje Barbarosa.
  11.00 – Falkenhorsto ir Štumpfo (luftwaffe) pranešimas apie operacijos «Silberfuchs» planą. Šiaures grupė {pradėda puolimą} B+7, pietų grupė- B+9.»

  Tai reiškia, kad puolimas Murmansko link turėjo prasidėti 41.06.29d., o Pietų Karelijoje 41.7.1d.

  «Военный дневник. Генерал-полковник Гальдер т.2.» Москва 1969. стр. 576 (перевод с немецкого)

  Yra Halderio dienoraštyje atsakymas ir į punktą 1.1
  Įrašas 41.6.20d.

  «Generolas Ekvistas: Suomių vyriausios vadovybes pageidavimai:
  1. Vokiečių vadovybes sprendimas apie Ladogos operacijos pradžia turi buti priimtas kaip galima vėliau.
  2. Labiausiai pageidautina operacija į rytus nuo Ladogos.
  3. Preliminarus sprendimas apie operacijos pravedimą prieš 7 dienas iki pradžios (tik pačių kraštutinių atvejų-priš 5 dienas). Tai naujiena!
  4. Suomių sausumos pajegų vadovybė norėtu kaip galima greičiau gauti savo žinion 5-jį armijos korpusą Ladogos operacijai.»
  «Военный дневник. Генерал-полковник Гальдер т.2.» Москва 1969. стр. 580 (перевод с немецкого)

  Todėl kraujo gėrėjai suomiai davė sovietams visą savaitę pasiruošti gynybai. Ir tai dar ne viskas. Ir suomiai (turėjo ribotus gyvosios jėjos ir ypatingai karo technikos resursus) ir vokiečiai ne be pagrindo tikėjosi, kad veržiantis vokiečiams į TSRS gylumą RA vadovybė bus priversta dalį junginių iš Leningrado karynes apygardos permesti į kitus frontus. Taip ir įvyko. Abi 10-jo mechkorpuso tankų divizijos iškeliavo iš Karelijos prie Pskovo. Nuo Murmansko skubiai atgal Leningrado link buvo gelžkelių permetama 1-ji tankų divizija. Iš Vyborgo rajono Solcy miesto link išvyko 70 ŠD, o ir abi rezervines LKA divizijos (177 ir 191 ŠD) nebuvo panaudotos Karelijai ginti.
  Yra klausimelis. Norėtusi faktų, kada Hanko bazes artilerija šaudė į suomių taikinius tiesiu taikymu.

  #35039
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Oho kiek pridiskutavot. !shy
  Nesu šio klausimo žinovas, todėl daugiau klausinėsiu.
  Dėl suomių veiksmų birželio 22, klausimas tikriausiai Aleksandrui. Gal buvo taip, gal kitaip, nesiginčysiu. Bet kodėl tie faktai nebuvo plačiai žinomi? Turiu mintyje pasienio puldinėjimus. Sakai jie aprašyti vienoje knygoje? O kitur jie yra aprašyti? Jei taip, tai kur? Klausiu todėl, kad aš tokių faktų nežinojau.
  Dėl neutraliteto. Dokumento to nemačiau, tačiau apie tą paskelbtą neutralitetą plačiai trimituojama. Pavyzdžiui taip

  В день нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. финское правительство заявило о нейтралитете Финляндии. В тот же день посол СССР в Хельсинки Павел Орлов заверил, что советское правительство уважает нейтралитет Финляндии. 24 июня нейтральный статус Финляндии признали Германия, Британия и Швеция.

  Citata paimta iš čia http://www.hist.ru/finlan.html
  Kaip kolegos žiūrit į citatos teiginius?

  #35040
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Tą knygą yra dokumentų rinkinys.
  Ką gi, uždavė Arvydas darbelio. <img src=” title=”Very Happy” /> Yra tokia neseniai išleista knyga "Десанты Великой Отечественной войны".
  Ten viename iš straipsnių "Vyborgo tragedija" Vl. Gončarovas pakartoja tuos jau minėtus faktus pasienyje. Autoriaus nuomone tie pasienio puldinejimai buvo vietinių suomių kariomenes vadų saviveikla. Jie gavo preliminarų įsakymą ruoštis puolimui ir pravesti priešo teritorijos žvalgymą, bet "persistengė". Tuo tarpu, Gončiarovo nuomone, sprendimas siusti diversantus į TSRS teritoriją jau buvo priimtas aukščiausios Suomijos karynes vadovybes lygyje.

  #35041
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Aš turėjau mintyje ką kitą. Tavo paminėti faktai yra kažkokiame (neneigiu, tikriausiai labai rimtame) dokumentų rinkinyje. O koks to rinkinio tiražas? Štai kalbi apie dar vieną knygą, kuri išėjo visai neseniai. Bet ar daug kas apie tavo minimus faktus žino (kartoju, turiu mintyje pasienio užkardų reikalus)? Labai abejočiau ar apie juos žino "plačiosios masės". Apie tikrus ar menamus šūvius Maniloje (nesileiskime dabar apie tų šūvių fakto problemos aptarinėjimą) juk buvo trimituojama kur reikia ir kur nereikia. Tavo minimi faktai yra labai panašūs, bet jų oficiali propaganda kažkodėl nenusistvėrė. Kodėl?

  Dar vienas klausimas, atsakymo į kurį tikrai nežinau. Neapsimetu, tiesiog neieškojau.
  Ar Sovietų Sąjunga paskelbė Suomijai karą? Jei taip, tai kada ir kokiu būdu. Nuorodos į šaltinius pageidautinos.

  #35021
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Tiražas iš tikro nėra didelis, tik 25 000 ekzempliorių. Dokumentus, kaip žinai, galima patikrinti РГВА.O "plačiosios masės"? Jos žiuri Čekuolio laidas ir yra patenkintos. <img src=” title=”Very Happy” /> Šiaip tai mes apie tą karą dar daug ko nežinome. Pvz. vokiečių karių prisiminimuose teigiama, kad 1941-42m. žiemą prie Rostovo prieš juos buvo mesti į mūšį RA moterų daliniai. Patvirtinačios šį faktą informacijos aptikti kol kas nepavyko.
  Apie Mainila manau buvo daug kalbama todėl, kad tai buvo pretekstas pulti 1939m. Suomiją. 1941m. birželyje situacija buvo visai kitokia. Manau TSRS vadovybė tuo metu bandė išvengti karą dar ir su Suomiją, bet išanalizavus visą turimą informaciją matomai buvo prieita išvados, kad karas su Suomiją neišvengiamas. Kodėl tų faktų nenusistvėrė oficiali propaganda? O gi todėl, kad buvo žymiai rimtesnių problemų kitur. Reikejo skubiai pravesti mobilizaciją, pertvarkyti ekonomiką, pradėti evakuaciją ir t.t. Be to propogandai pritruko laiko.
  Karas Suomijai paskelbtas nebuvo, o aerodromų Suomijoje bombardavimai buvo traktuojami štai taip:

  Из сводки Совинформбюро за 25.6.41г.:
  «….Наша авиация нанесла ряд сокрушительных ударов по аэродромам немцев в Финляндии, а также бомбардировала Мемель, корабли противника севернее Либавы и нефтегородок порта Констанца….»

  Turiu klausimą. Diskusijoje buvo teigima, kad Suomija 41.6.22d. paskelbė neutralitetą. Ar tai iš tikro buvo oficialiai padaryta? Nuorodos į šaltinius pageidautinos.

  #35022
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Dėl Suomijos neutraliteto tai aš skaičiau aukščiau pateiktoje nuorodoje ir kažkurioje iš Solonino knygų. Bandymai rasti internete vaisių nedavė. Gal paprašysime kolegos Vembras, jis labai gerai moka ieškoti. Galima pabandyti užduoti šį klausimą ir vif2ne.ru.

  Kodėl tų faktų nenusistvėrė oficiali propaganda? O gi todėl, kad buvo žymiai rimtesnių problemų kitur. Reikejo skubiai pravesti mobilizaciją, pertvarkyti ekonomiką, pradėti evakuaciją ir t.t. Be to propogandai pritruko laiko.

  Tu mane ne taip supratai. Sutinku, karo metu viskas buvo taip, kaip tu sakai. Bet kodėl pokariniais ir dar vėlesniais metais nebuvo bandyta pasiremti tavo minimais faktais norint pateisinti birželio 25 dienos antskrydžius?

  #35020
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Mano versija tokia. Po karo į NKVD rankas pakliuvo nemažai dokumentų, patvirtinančių bendrus Vokietijos ir Suomijos karinius planus. TSRS pilečiams Suomijos veiksmai buvo pateikti, kaip Vokietijos sąjungininko-agresoriaus, kuris ruošesi irgi pulti TSRS, o priešo sąjungininko teritoriją galima buvo ir bombarduoti. Štai kas apie tai rašoma knygoje «История ордена Ленина Ленинградского военного округа»

  24 июня Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР информировала Военные советы Северного фронта, Северного и Балтийского флотов, что на территории Финляндии сосредоточиваются немецкие войска и авиация для нанесения удара по Ленинграду и захвата Мурманска и Кандалакши.
  Чтобы предупредить их нападение, советская авиация по указанию Ставки на рассвете 25 июня нанесла удары по восемнадцати аэродромам противника, совершив 487 самолето-вылетов…

  O pasienio puldinejimai tame fone buvo mažareikšmiai faktai.

  #35042
  Avatar
  MAS
  Participant

  Gal paprašysime kolegos Vembras, jis labai gerai moka ieškoti.

  Vykęs pajuokavimas <img src=” title=”Wink” />.
  Suomijos neutralumas 1941.06.22-25 dienomis, kaip ir beje nuo 1940 kovo iki 1941.06.22 yra sunkiai nuginčijamas faktas – ir štai dėl kokių priežasčių.:
  1. Suomija nekariauja su jokia kita valstybe
  2. Suomija nepasirašiusi jokio pakto ( nei Ašies, nei Atlanto )
  3. Suomija nepasirašius jokio kitos karinės sutarties, leidžiančios priskirti ją kuriai nors konfliktuojančiai šaliai.
  Suomija, kaip ir Švedija, turėjo pasirašiusios prekybos sutartis su Vokietija. Bet ne daugiau. Todėl iki 1941.06.22 tos šalys buvo neutralios, nes nebuvo paskelbusios apie savo įsijungimą į karo veiksmus kurioje nors pusėje. Birželio 25 dieną Suomijos statusas pasikeitė – ji pranešė, jog yra užpulta.
  Sovietų Sąjunga , pasijutus esanti užpulta ( teritorinių vandenų minavimas, pasienio postų apšaudymas, Vokietijos kariuomenė bei lėktuvai kaimyninės šalies teritorijoje ) , turėjo mažų mažiausiai reaguoti nota. Ir iš kart – birželio 22 dieną. Paskelbti, jog Suomija ją užpuolė.

  #35043
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Dar kartą pakartosiu citatą iš http://www.hist.ru/finlan.html

  В день нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. финское правительство заявило о нейтралитете Финляндии. В тот же день посол СССР в Хельсинки Павел Орлов заверил, что советское правительство уважает нейтралитет Финляндии. 24 июня нейтральный статус Финляндии признали Германия, Британия и Швеция.

  Mano supratimu reiktų aptarti ir paanalizuoti štai tokius klausimus, kilusius perskaičius šią citatą.
  1. Ar tikrai Suomija 1941.06.22 paskelbė esanti neutrali kilusiame SSRS – Vokietijos kare.
  2. Ar tikrai SSRS pasiuntinys Suomijoje Pavelas Orlovas 1941.06.22 vakare pareiškė, kad sovietų vyriausybė gerbia tą neutralumą?
  3. Ar tikrai 1941 birželio 24 Suomijos neutralų statusą pripažino Vokietija, Britanija ir Švedija?
  Ar kolegoms teko kur nors kitur, neskaitant mano duotos nuorodos, sutiktų atsakymus į šiuos klausimus?

  #35044
  Avatar
  MAS
  Participant

  Labai keista, bet internetinėje erdvėje anglų kalba informacijos apie tai neaptikau.
  Suomių kalba tos informacijos yra šiek tiek gausiau.
  Štai Joppe Karhunen knygos "Taistelulentäjien Jatkosota" ( 2-o suomių-rusų karo pavadinimas suomiškai) 14-ame puslapyje nurodo tokias tų įvykių aplinkybes:

  22/6/1941 6.05 ryto sovietinis bombonešis atakavo suomių karo laivą prie Sottunga salos ( sala , priklausanti Alandų salynui ). 6.15 bombarduoti įtvirtinimai Turku archipelage, 6.45 buvo atakuoti laivai prie Korppoo ( Pietvakarių Suomija).7.55 atidengė ugnį sovietinė artilerijos baterijos, dislokuotos Hanko.
  Po šių grubių tarptautinės teisės pažeidimų Suomijos Užsienio reikalų ministerija padarė pareiškimą, kuriame nurodoma, kad Suomija siekia išlikti neutrali, tačiau ginsis, jei Sovietų Sąjungos puls.Pareiškimas buvo perduotas Maskvoje ir Berlyne. Dėl užtikrintumo, jis buvo pakartotas dar du kartus.

  Verčiau su žodynu – į didelį tikslumą nepretenduoju. Pateikiama informacija, kurios pagrindu Suomijos Užsienio reikalų ministerija kreipėsi su neutraliteto pareiškimu.

  #35045
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Pasirodo Suomija [b:bdlm64zg]oficialiaiI[/b:bdlm64zg] nebuvo paskelbusi neutralitetą.
  Pavyko rasti Suomijos autoriaus Mauno Jokipii knygos ištraukas.

  http://www.aroundspb.ru/finnish/waywar/5.php

  #35046
  Avatar
  MAS
  Participant

  Nereikia ir ištraukų – yra tinkle visa knyga rusų kalba.
  Perskaičius Aleksandro komentarą nevalingai iškilo palyginimas: jei M.Burokevičius parašytų knygą apie įvykius Lietuvoje 1940-1941 metais – kiek patikimas būtų šis šaltinis? Juolab kad Suomija buvo vadinamas 16-a respublika?
  Knygą tą Mauno Jokipii išspausdino dar "tais" laikais. Net susigraudinau, kuomet aptikau cituojamuose dokumentuose "dienoraštį", kuriame ne Halderis, tačiau kitas suomių kaltės išpirkėjas Paavo Talvela kruopščiai guldė į dienoraštį visas karines paslaptis, tarp jų ir tokią:
  "Предварительный приказ о наступлении получен". Įrašas datuotas birželio 19 diena.

  Koks turi būti planavimo darbų mastas, jei apie jį nelieka jokio dokumento, tačiau , o stebukle, išlieka įrašai dienoraščiuose? T.y. jei jis slaptas – tai įrašas dienoraštyje čia , matyt, slaptumo apraiška? O jei jis neslaptas – t.y. dienoraštyje gali užrašinėti ką patinka – tai kur "oficialūs" dokumentai?

  #35047
  Avatar
  MAS
  Participant

  O štai kaip M.Jokipii vargus įvertino p. Baryšnikovas:
  [quote:1c78nanw]]Тем не менее, переступить через порог трактовки н традиционной историографии, сказав об аналогичной Германии агрессивной сущности финской «войны-продолжения», Ёкипии так и не смог. Для доведения объективного изложения до конца требовалось сказать лишь одно: вступление Финляндии в войну произошло под прикрытием официально утвердившегося мифа об «агрессии с советской стороны» и соответствовало составленному до этого совместному германо-финскому плану. Ёкипии не рискнул поступить именно так и оставил в прежнем виде фальшивую мотивировку о том, что Советский Союз был нападающей стороной и якобы развязал войну. Финляндия же тогда в пропагандистских целях представлялась «жертвой агрессии» и «вынужденной нести оборонительную войну».Не проявилось, таким образом, последовательности и необходимой прямолинейности, чтобы полностью опровергнуть миф. Ведь независимо ни от чего Финляндия во второй половине июня, безусловно, развернула бы наступление на Советский Союз в соответствии с планом «Барбаросса» и уже согласованными с германским генеральным штабом оперативными планами, главным в которых являлось наступление финской армии на ленинградском направлении. Дело было даже не в том, имелось ли письменное соглашение о совместных действиях. Ведь Финляндия взяла уже на себя обязательство сражаться в военной коалиции с Германией против СССР.[/blockquote[/quote:1c78nanw]
  Tačiau, pasirodo, Suomijoje atsirado kitas autorius, kurio "Pratęsimo karo" vertinimas sutapo su "taikios SSSR" ir "agresyvios Suomijos" – t.y. vienintele teisinga, pozicija. Tai Helge Seppälä. Štai ką rašo Baryšnikovas:

  Вместо Ёкипии об этом сказал все же вполне аргументировано другой финский историк — Сеппяля. Основываясь на фактах, он раскрыл картину существовавшей тесной связи в годы войны между финляндским военным командованием и германским вермахтом. Подвергая резкой критике действия политического и военного руководства, Сеппяля показал, что «грубейшая ошибка в определении целей войны Финляндии заключалась в несоизмеримости замыслов со своими собственными силами». Он подчеркнул, что была большая вера в победу Германии, и недооценивались военные возможности Советского Союза.62 При этом, анализируя стратегические цели Финляндии, Сеппяля считал, что они целиком находилась «в зависимости от действий вооруженных сил Германии, от ее успехов или поражений».63

  Visas Baryšnikovo straipsnis yra čia[/url:1c78nanw].

  #35048
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Koks turi būti planavimo darbų mastas, jei apie jį nelieka jokio dokumento, tačiau , o stebukle, išlieka įrašai dienoraščiuose? T.y. jei jis slaptas – tai įrašas dienoraštyje čia , matyt, slaptumo apraiška? O jei jis neslaptas – t.y. dienoraštyje gali užrašinėti ką patinka – tai kur "oficialūs" dokumentai?[/color:33vf3964]

  Tie dokumentai yra. Ir jie guli atinkamame Suomijos kariniame archyve. Bet Suomija skirtingai nei Vokietija nebuvo okupuota ir jos kariniai archivai nepakliuvo į sąjungininkų rankas.

  Taigi galime ir mes susumuoti faktus.
  1. Suomijoje nuo 1941.6.17d. pravesta visuotina mobilizacija.
  2. Suomijos karynes pajegos 41.6.21d. užima demilitarizotas Alandų salas.
  3. Suomijos povandeniai laivai naktį 41.6.22d.(dar ne prasidejus karui) stato minas prie Estijos krantų.
  4. Suomijos kariškiai 41.6.22-23d.apšaudė dvi TSRS pasenio užkardas.
  5. Suomijos diversantų būrys su sprogmenimis 41.6.23d.išlaipinamas TSRS teritorijoje.
  6. Suomija oficialiai nepaskelbė neutraliteto prasidėjus Vokietijos-TSRS karui.

  Dabar Arvydo iškelti klausimai
  1. Turima informacija, ne.
  2. Patvirtinimo nepavyko rasti ar Orlovas tai sakė.
  3. Jei neutralitetas nebuvo paskelbtas, tai…

Rodoma 15 įrašų - nuo 16 iki 30 (viso: 58)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.