Kaunas, 1941 birželio 24 – Puslapis 8 – Rytų frontas 1941-1945
Rodomi 7 įrašai - nuo 106 iki 112 (viso: 112)
 • Autorius
  Įrašai
 • #34535

  Martynas
  Administratorius
  "Kaukas":10suh7l2 wrote:

  Apie 15 val. – vadovaujami mjr. J. Garolio ir ltn. J. Dženkaičio, Aleksoto sukilėliai įsitvirtina Nemuno šlaituose ir pradeda tilto gynybą, trukdydami raudonarmiečiams veržtis per tiltą į miestą. Tačiau jiems iš užnugario pasiunčiamos tanketės. Žuvo keletas sukilėlių, vadas J. Dženkaitis nuo sužeidimų mirė ligoninėje birželio 25 dieną. Pajutę sukilėlių bandymą pasiekti tiltą ir sutrukdyti jo susprogdinimą, raudonarmiečiai paskuba Aleksoto tiltą susprogdinti, nors tuo metu jis yra užtvenktas jų pačių besitraukiančios kariuomenės.

  http://www.patriotai.lt/straipsnis/2008 … vykiu-seka[/quote:10suh7l2]
  Deja, nuoroda neveikia, tačiau matomai ten nebuvo paminėta tai, kad tiltą rusai susprogdino birželio 23 d. vakare, lygiai 23 val. Šis laikas žinomas iš tos pačios istorijos pirminio šaltinio. Ar kas nors dar turite kokių nors šaltinių, kuriuose būtų minimas laikas valandų tikslumu ir kuris nesutaptų su šia versija?

  Stultum est timere quod vitare non potes

  #34536

  eppanzer
  Dalyvis

  Kažkas klausė, kuo buvo dengtas kelias Marijampolė – Kaunas. Kelias tikrai buvo grįstas akmenimis

  #34530

  Martynas
  Administratorius

  Štai taip tomis dienomis atrodė pontoninis tiltas ties Marvos dvaru. 122. PD 409-ojo pėstininkų pulko nuotraukos.

  Stultum est timere quod vitare non potes

  #34531

  eppanzer
  Dalyvis

  Va čia tai nuotraukos! Ačiū

  #34537

  aleksandr.n
  Dalyvis

  Kažkada kolega eppanzer uždavė šios klausimus.

  Ar tikrai atkovojo jau vokiečių užimtas pozicijas? jeigu atkovojo, tai kada i jų buvo priversti pasitraukti?[/color:vl7sos1p]

  Dabar į juos galima atsakyti konkrečiau. Taip, tikrai atkovojo… Bet tik vienoje vietoje. Apie 11 val. Maskvos laiku 336 ir 142 šp kuopos, palaikomos artilerijos diviziono iš 174 hap sekmingai kontratakavo vokiečius į pietus nuo Sintautų (prie Urbantų ir Pavasijų kaimų) ir laikinai (iki 14 val.) susigražino savo senas pozicijas. Kitur 5 šd dalinių kontratakos tik sulėtino vokiečių puolimą (pvz. Šakius vokiečiai užemė apie 20.00 Maskvos laiku).

  #34538

  eppanzer
  Dalyvis

  Ačiū Aleksandr už tokią vertingą informaciją. Kiekvienas atsakytas klausimas iškelia du kitus:
  1. Gal dokumente nurodyta, kokio dydžio vokiečių pajėgos buvo išmuštos iš užimtų poziciją?
  2. Kas per kuopos, kelios, iš kurių 336 ir 142 šp batalionų? Ar jos buvo atvežtos sunkvežimiais iš stovyklos prie Kazlų Rūdos?
  Labai tikiuosi, kad turimi dokumentai leidžia atsakyti į šiuos klausimus.

  #34539

  aleksandr.n
  Dalyvis

  Tiesioginio atsakymo turimose dokumentuose nėra. Aplamai 5 šd dokumentai greičiausiai buvo sunaikinti 1941m. birželio 26-29d. Taigi liko tik į kitų junginių fondus pateke šios divizijos dokumentai. Šiai dienai turimi duomenys leidžia daryti prielaidą, kad tai buvo 142 šp 1 šb (vadas kapitonas Ivan Dutov, bet kažkodėl mūšyje batalionų vadovavo vyr. leitenantas Aleksandr Liutynskij)), tuo pačio pulko prieštankinė baterija, 2 (2-ji kulkosvaidžių kuopa) ir 3 šb iš 336 šp padaliniai. Apie atvežimą sunkvežimiais dokumentuose nerašoma, bet greitas padalinių atvykimas į mūšio vieta leidžia tokią prielaidą daryti.

Rodomi 7 įrašai - nuo 106 iki 112 (viso: 112)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.