Diena "M". 1 skyrius. – Rytų frontas 1941-1945
Rodomi 7 įrašai - nuo 1 iki 7 (viso: 7)
 • Autorius
  Įrašai
 • #37330

  Arvydas
  Administratorius

  Viename iš asmeninių susirašinėjimų iškilo „čebatų kalnų” kaip nenuginčijamo įrodymo, kad „Suvorovas teisus”, problema. Siūlau pabandyti paanalizuoti skyrių, kuriame rašoma apie tuos odinius čebatus. Mano lietuviškasis knygos egzempliorius kažkur iškeliavo, tad aš cituosiu iš rusiško knygos varianto.

  #37331

  Arvydas
  Administratorius

  Skyriaus pati pradžia.
  Российский солдат ходил в кожаных сапогах. А коммунисты ввели заменитель — эрзац. И стал советский солдат ходить не в кожаных сапогах, а в кирзовых.
  Taigi turėjo tie kareivėliai prie caro odinius čebatus, o štai komunistai vietoj odinių įvedė pakaitalą – kirzo čebatus. Šioje vietoje kyla klausimas – kada įvedė? Kitoje vietoje sužinome, kad tie kareivėliai kerziniais čebatais vaikščiojo dar prieš prasidedant karui.
  И мне была непонятна цель, ради которой в 1941 году советским солдатам у границ взамен плохих кирзовых сапог выдавали хорошие кожаные.
  Taigi karo išvakarėse, pasak V.Suvorovo, vietoj prastų kirzo buvo išdavinėjami odiniai.
  O dabar atsiverskime ne superslaptą archyvinį dokumentą, o elementarią Vikipediją.
  Kirzos gamybos technologija buvo sukurta 1935 m., jos autorius – Ivanas Plotnikovas (Иван Васильевич Плотников). Kirzą masiškai ėmė gaminti TSRS-Suomijos karo metu kareiviškiems batams gaminti. Išbandžius kirzinius batus žiemos sąlygomis buvo nutarta, kad ši medžiaga batams gaminti netinka, todėl kirzos gamyba buvo praktiškai nutraukta.
  1941 m. rudenį ir žiemą kirzą vėl ėmė gaminti dideliais kiekiais, bet jau pagal patobulintą technologiją. Gamyba atnaujinta kariuomenei labai stingant avalynės.

  Taigi iki karo su vokiečiais pradžios avalynė iš kirzos buvo eksperimentinio pobūdžio ir kareivėliai minios su jais tikrai nevaikščiojo, jie avėjo paprastais odiniais batais su „obmotkėmis”. Odiniais čebatais avėjo karininkai (tuo metu jie buvo vadinami vadais), pasieniečiai, tankistai ir kavaleristai. Keista, kad V.Suvorovas nežino tokių elementarių dalykų ir „apauna” visus kareivėlius kirzo čebatais.

  #37332

  Arvydas
  Administratorius

  Taigi V.Suvorovas daugelį skaitytojų sėkmingai įtikina odinių čebatų kalnų egzistavimo faktu. Kuo jis įrodinėja tų kalnų buvimo faktą? Anoniminių liudininkų parodymais. Senolis iš kaimo knaipės, sena valstietė iš Žmerinkos ir mokytojas iš tos pačios vietos. Kitų liudininkų V.Suvorovas apskritai nepersonifikuoja. Labai jau primena tie anoniminiai liudininkai anoniminius darbininkus iš tankų gamyklos, kurie V.Suvorovui išaiškino indekso „A” reikšmę. Tiesa, vėlesnėje autorinėje „Ledlaužio” versijoje darbininkai ir jų pasakojimas apie indeksą „A” kažkodėl dingo…
  После „освободительного похода” в Чехословакию служить мне выпало в тех же местах, в Карпатах. И выпало исходить, истоптать, исколесить и Прикарпатье, и Закарпатье. И при случае — к старикам, к старожилам, к живым свидетелям: как, мол, дело было? И подтвердилось многими свидетельствами: в 1941 году перед германским нападением Красную Армию в приграничных районах переобули в кожаные сапоги. И не только на Украине, но и в Молдавии, но и в Белоруссии, но и в Литве, но и в Карелии.
  Taigi tarnaujadamas Karpatuose autorius iš senbuvių sužino, kad 1941 metais odiniais čebatais buvo perauta kariuomenė ne tik Ukrainoje, bet ir Moldavijoje, Baltarusijoje, Lietuvoje, Karelijoje. Tik įdomu štai kas – iš kur autorius sužino, kad ne tik Ukrainoje, bet ir apie tas kitose vietovėse kareivėliaibuvo peraunami odiniais čebatais? Iš Karpatų senbuvių? O gal į Karpatus buvo suvažiavę senbuviai ir iš Baltarusijos, ir iš Lietuvos? Tarp kitko – dėl Lietuvos? Gal kartais yra kokie nors prisiminimai apie čebatų kalnus Lietuvoje ar bent apie tai, kad prieš pat karą tie eiliniai sovietiniai kareivėliai Lietuvoje staiga būtų pradėję vaikščioti ne su „obmotkėmis”, bet su čebatais? Būtų „geležinis” argumentas, pagrindžiantis V.Suvorovo teiginį apie čebatus…
  Dar vienas momentas. Na gerai, buvo tie čebatų kalnai prie pat sienos ir juos sovietai skubiai besitraukdami paliko. Kur išgaravo visi tie čebatų kalnai? Vokiečiai viską skrupulingai fiksavo kilometruose kino juostų, tūkstančiuose fotografijų, bet ar teko kam matyti piramides iš čebatų (įspūdingas vaizdas turėtų būti)? Bent man neteko matyti tokių fotografijų su didžiulėmis krūvumis čebatų. Net nedidukės krūvelės nemačiau…

  #37333

  Arvydas
  Administratorius

  Labai įdomus fragmentas.
  После службы в Карпатах учился в военной академии и имел возможность (и желание) копаться в архивах. Материалы о производстве сапог, о поставках в Красную Армию, о размещении запасов сапог и другого имущества были в те времена секретными. Я имел доступ к секретным материалам, но в миллионе бумаг найти одну нужную не удавалось.
  V.Suvoroas turėjo galimybę kuistis archyvuose. Iš karto klausimas – kokiuose archyvuose? Jei jį domino čebatų klausimas, tai jis turėjo kuistis CAMO. Beje, labai įdomus tas terminas – kuistis (rus. копаться). Eilinis skaitytojas turėtų įsivaizduoti tą kuitimąsi maždaug taip – ateini į tą archyvą kaip į nedidelio miestelio biblioteką ir tiesiu taikymu eini prie stelažų ieškoti knygos apie indėnus. Tie, kas yra susidūrę su darbu archyvuose ar bent buvo didesnėse bibliotekose, žino, kad yra kiek kitaip. Vieną dieną atvyksti į tą archyvą, pasiimi fondų aprašus, išsirenki reikiamą bylą, ją užsisakai, tada kitą dieną atvyksti ir gauni tą užsisakytą bylą (ar kelias bylas). Fonduose „kuistis” niekas neleis. Bet ir tos bylos reikalingumą turi pagrįsti – kam tau ji reikalinga, kokius tyrinėjimus atlieki, kokį darbą rašai. Kitas momentas – CAMO yra Pamaskvėje, Podolske, iki ten reikia važiuoti traukiniu. Vieną dieną nuvažiuoji – užsisakai, kitą dieną nuvažiuoji – gauni ir skaitai. Ar galėjo turėti tiek laisvo laiko tegul ir itin solidžios akademijos klausytojas?

  – Kokio velnio tau į tą archyvą reikia lakstyti?
  -Ai, čia man įdomu kaip tuos čebatus vežiojo…

  Net jei ir buvo vežiojami tie milijonai čebatų, apie tokį faktą turėtų būti ne vienas popierėlis, o krūvos popierių. Kažkur tie čebatai buvo, kažkur juos pakrovė (galima pabandyti paskaičiuoti kiek ešelonų reiktų pervežti kad ir vieną milijoną čebatų), kur nuvežė, kada nuvežė, kas juos priėmė. Visam tam fiksuoti turėjo būti daug popierių, labai daug ir bent dalis jų turėjo būti išlikę. Dabar, kai CAMO yra išslaptinta itin daug dokumentų, kai po tas bylas kuičiasi itin daug istorijos mėgėjų (pradedant Isajevu baigiant Soloninu), tokie dokumentai tikrai būtų išlindę, tik… Tik ar buvo pats tų čebatų kalnų faktas?

  Itin sunku rasti juodą katę tamsiame kambaryje kai tos katės jame apskritai nėra.

  #37334

  Arvydas
  Administratorius

  Ilgoka citata iš atsiminimų apie 1941 metus ir apie čebatus. Paimta iš čia.
  24 июня 1941 года мы отправили свои семьи на грузовиках в направлении на Киев без указания определенного адреса. Квартиры заперли и дали наказ дворникам следить за порядком, заверив их, что скоро возвратимся. Мы сами этому верили.
  В тот же день, по приказанию из центра, мы начали отправлять на восток весь железнодорожный порожняк и паровозы. Я позвонил в Москву своему прямому начальнику генералу Вургафту и попросил его разрешения загружать отходящие вагоны имуществом, находящимся в качестве неприкосновенного запаса на окружном складе, подчиненном мне. Там хранилось 15 тысяч пар кожаных сапог, столько же валенок, шинелей, полушубков; было там и артиллерийское имущество. В ответ я был обруган, и мне пригрозили расстрелом за «панические настроения».
  К исходу дня 25 июня последовало новое распоряжение из Москвы — немедленно эвакуировать окружной склад. Но было уже поздно, у нас не осталось ни одного вагона: железнодорожники проявили высокую мобильность и успели отправить в тыл один за другим, вероятно, более сотни поездов порожняка. …А звонки из Москвы все учащались. Теперь мне грубо и грозно напоминали, что я лично отвечаю за эвакуацию складов. Тот же Вургафт на мой неизменный ответ, что, выполняя приказ центра, мы остались без единого вагона, хладнокровно повторял: «Вам там на месте виднее, где изыскать средства. Вы несете за это имущество персональную ответственность».
  Не менее трех раз в сутки я ездил на окружной склад, на окраину Львова. С трех сторон территория склада была обрамлена четырех- и пятиэтажными жилыми домами, из их окоп и с чердаков все чаще раздавались выстрелы. Ходить по территории склада становилось небезопасно. Можно было ждать и попыток каких-либо диверсионных групп завладеть военным имуществом. Я приказал начальнику склада подготовить все хранилища к уничтожению.
  Такое распоряжение я отдал по обязанности старшего начальника, но, откровенно говоря, не мог примириться с возможностью привести его в исполнение, ибо не хотелось верить, что уже в самом начале войны мы вынуждены будем быстро отходить. Между тем по улицам Львова проходили на восток все новые и новые колонны наших войск, уже выдержавших тяжелые бои, отразившиеся и на их экипировке. А я должен был сжечь столько ценного обмундирования и обуви!
  Советоваться было не с кем — никто не хотел брать на себя ответственность за то или иное решение.
  Я приказал начальнику склада погрузить в машины кожаную обувь и летнее обмундирование, вывезти все это на перекрестки и раздать проходящим войскам. Естественно, в этой обстановке ни о каких раздаточных ведомостях или расписках и речи не могло быть.
  Исполнение этого дела было сопряжено с немалыми трудностями и острыми переживаниями. Из-за процедуры переодевания, несколько задержавшей прохождение войск, на перекрестках образовались «пробки». В условиях непрекращавшихся налетов авиации противника это могло стать причиной больших неприятностей. Но все обошлось благополучно.
  Все, что осталось после этого на складе, облили бензином и сожгли. Сгорало драгоценное зимнее обмундирование. Ужасное это было зрелище! Но предлагать солдатам теплые вещи в то время, когда стояла жара, было бессмысленно: и без того они были перегружены оружием и боеприпасами.
  А ведь можно же было все эвакуировать двумя-тремя днями раньше!

  #37335

  Arvydas
  Administratorius

  O štai citata apie čebatus ir 1968 metų Čekoslovakiją.Paimta iš čia. Kaip ir prieš tai ėjusi citata – be komentarų.
  В конце декабря 1968 года нам, как перешедшим на положение «Центральной группы войск», выдали полагающееся зарубежному контингенту, полушерстяное обмундирование. Так называемое ПШ. Кроме достаточно элегантной формы, служившей в прежние годы предметом постоянной зависти к курсантам военных училищ, нам полагались и яловые сапоги. Но если новенькой формы мы дождались, то поносить яловые сапоги мне так и не довелось. Ибо не вышел еще срок носки старых кирзовых сапог, а выдача новых приходилась как раз на то время, когда я уже был дома.

  #37337

  aleksandr.n
  Dalyvis

  Esu peržiurejes tūkstančius lapų vokiškų dokumentų. Ten buvo minimi visokie trofejai: amunicija, ginklai, mediena, kuras, miltai.. net išvardinta kiek tonų lašinių buvo sandeliuose. Bet apie batų kalnus… Ne, negirdėjau…

Rodomi 7 įrašai - nuo 1 iki 7 (viso: 7)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.