1941.06.22. Sovietų tankų divizijos įsiveržia į Vokietijos teritoriją. – Rytų frontas 1941-1945
Rodomi 8 įrašai - nuo 1 iki 8 (viso: 8)
 • Autorius
  Įrašai
 • #34163
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Svetainėje antraspasaulinis.net aptariant kolegos Gintas kursinį darbą[/url:f0lbf3rd] Gintas rašė
  [quote:f0lbf3rd]]yra nauja versija, nežinau ar tau jį žinomą, kad Černiachovskio tankų divizija buvo birželio 22 d. įsiveržusi į Vokietijos teritorija 25 km. [/blockquote[/quote:f0lbf3rd] Knygos pavadinimo Gintas nenurodė, paprašysime nurodyti ją čia.
  Šios informacijos pirminio šaltinio paieškos buvo bevaisės, tačiau padėjo draugai. Galiu drąsiai teigt – pirminis šaltinis yra Buničiaus knyga
  "Operacija "Groza". Kruvini diktatorių žaidimai.

  [i:f0lbf3rd]На Северо-Западном фронте командир танковой дивизии полковник Иван Черняховский, вскрыв свой красный конверт, не минуты не колеблясь, бросил танки в наступление на Тильзит, имея целью захватив его, развивать наступление [559] на Кенигсберг, как и было указано в извлеченном из пакета приказе. Даже в условиях 22 июня 1941 года танкам Черняховского удалось, давя немецкие позиции, продвинуться на 25 километров. Только общая обстановка на фронте заставила Черняховского повернуть обратно.

  На Западном фронте танковая дивизия 14-го механизированного корпуса под командованием подполковника Сергея Медникова одновременно с немецкими танками, но в другом направлении, форсировала Буг и начала наступление на Демблин, как и было приказано вскрытым красным пакетом. Дивизия продвинулась вперед на 30 километров и остановилась, израсходовав горючее и боеприпасы. Подполковник Медников погиб. На Южном фронте несколько дивизий вторглись на территорию Румынии, поддержанные огнем мониторов Дунайской флотилии. [/i:f0lbf3rd]

  Kaip ir tikėjausi, mite apie Černiachovskio diviziją konkretumo nerasta. Koks įsiveržimo maršrutas, kokia vietovė priešininko teritorijoje pasiekta, su kokiais daliniais kautasi, kada ir kokiu maršrutu sugrįžta atgal? Visa tai retoriniai klausimai be atsakymų.
  Įdomus ir tekste minimas 14 mechkorpuso divizijos "įsiveržimas" į Vokietijos teritoriją. Kaip ir dera mitų kūrėjams, divizijos numeris nenurodomas. Nieko baisaus, galim patys pabandyti sužinoti. 14-am mechnizuotam korpuse buvo dvi tankų divizijos – 22 ir 30. 22-oji, kaip žinia, stovėjo Breste ir pirmosiomis karo minutėmis vokiečių artilerijos buvo apšaudyta tiesiu taikymu, apie jokį Būgo forsavimą nebuvo net kalbos. 30-oji divizijos veiksmai pirmosiomis karo valandomis taip pat puikii žinomi. negana to. Žinomi ir tų divizijų vadų pavardės – generolas – majoras Puganovas ir pulkininkas Bogdanovas. Žinomos ir tų divizijų vadų pavaduotojų pavardės, ir tankų pulkų vadų pavardės, bet tarp jų papulkininkio S.Mednikovo taip pat nėra. Užbėgsiu už akių galimam klausimui. Minėtame korpuse buvo darviena divizija, 205-oji motorizuota divizija, tačiau ir jos veiksmai pirmą karo dieną gerai žinomi, ir papulkininkio S.Mednikovo jos gretose taip pat nėra.

  #36510
  Avatar
  eppanzer
  Participant

  Šią knygą neseniai pamėginau perskaityti. Perskaityti nepavyko. jeigu kas paklaustų, siūlyčiau neskaityti.

  #36511
  Avatar
  MAS
  Participant

  Даже в условиях 22 июня 1941 года танкам Черняховского удалось, давя немецкие позиции, продвинуться на 25 километров.

  Bent jau aš Vokietijos teritorijos čia nematau. Galėjo Ivano divizija iš Meškių pajudėti Tilžės link, pravažiuoti 25 km ( tarkim iki Targauskių ) ir, apsisukusi, grįžti. Birželio 22 dieną fašistų tankų ten dar nebuvo.
  O sugrįžus reikėjo skubiai užiminėti pozicijas kitam legendiniam mūšiui su 6 tankų divizija į rytus nuo Kaltinėnų.
  [img:1dvwu3wi]http://img840.imageshack.us/img840/7838/28tdbirz2325.jpg[/img:1dvwu3wi][/url:1dvwu3wi]

  #36512
  Avatar
  murava
  Participant

  Ne, tai ne Buničiaus knyga, nors joje minima Buničiaus knyga, kaip pirminis šaltinis kur apie tai užsimenama. Šia savaite užeisiu į knygyną ir užsirašysiu knygos pavadinimą ir autorių.

  #36513
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  O sugrįžus reikėjo skubiai užiminėti pozicijas kitam legendiniam mūšiui su 6 tankų divizija į rytus nuo Kaltinėnų.

  Kolegos Vembras pateikti plačiai žinoma schema neatitinka tikrovės ir ją drąsiai galima vadinti eiliniu mitu. Tyrinėjant vadinamąjį Raseinių tankų mūšį remdamasis vokiečių 1-osios ir 6-osios tankų divizjos dokumentos padriau kategorišką išvadą – sovietinio 12-ojo mechanizuoto korpuso tankų divizijos (23-oji ir 28-oji) nebuvo susidūrusi u vokiečių 1-aja ir juo labiau nebuvo susidūrę su vokiečių 6-aja tankų divizija. Birželio 23 vokiečių 1-oji tankų dvizija keliavo plentu Tilžė – Šiauliai, maždaug vidurdienį pasiekė Pakražantį ir tada pasuko į rytus. 6-oji tankų divizija birželio 23 buvo dar labiau į rytus nuo schemoje vaizduojamų įvykių, jos maršrutas Eržvilkas – Raseiniai.

  Jei Ginto minimoje knygoje nėra nuorodų į archyvinius dokumentus, t.y. nėra nurodyta fondo – aprašo – bylos numerių, o kaip pirminis šaltinis nurodoma Buničiaus knyga, tokiu atveju už ją mokėti 50 litų tolygu tos sumos išmetimui į balą.

  #36514
  Avatar
  murava
  Participant

  Knygos autorius Aleksandras Osokinas "Великая тайна Великой Отечественной: Ключ к разгадке"

  #36515
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  [quote:1w2bywaz]]Knygos autorius Aleksandras Osokinas "Великая тайна Великой Отечественной: Ключ к разгадке"[/blockquote[/quote:1w2bywaz] Išnaša [4] slepia štai tokį tekstą.
  [quote:1w2bywaz]]А 28-я танковая дивизия Черняховского оказалась на территории Восточной Пруссии (называется даже город – Тильзит), вероятно, 21 июня 1941 г. в соответствии с договоренностью высшего руководства СССР и Германии о транспортировке советских соединений и частей к Северному морю. Возможно, ее полки перешли границу своим ходом через специальный проход и двигались к немецкой железнодорожной станции для погрузки на железнодорожные платформы. Поэтому, в отличие от большинства советских танков западных округов в этот день, в боевых машинах 28-й танковой дивизии имелся запас горючего, что и позволило ей, узнав о начале войны утром 22 июня, вернуться на родину, еще раз перейдя границу, но в обратном направлении. Возможно, дивизии удалось сделать это, пристроившись на рассвете 22 июня в хвост наступающей на СССР немецкой танковой колонны (см. [91, с. 338–350[/quote:1w2bywaz] Teksto gale esanti nuoroda yra …į to pačio Osokino kitą knygą. Ačiū, man užteko ir šio fragmento, tos kitos knygos neieškosiu.
  Komentarų reikia?

  P.S. Ką tik knygoje radau dar vieną, beveik analogišką teksto fragmentą.

  Кстати, абсолютно неизвестно, где с рассвета до середины дня 22 июня 1941 г. находилась 28-я тд Черняховского. В книге И. Бунича «Операция “Гроза”. Ошибка Сталина» сообщается о том, что утром 22 июня, вскрыв красный пакет, Черняховский двинул свои танки в атаку в направлении Тильзита и продвинулся на 25 километров на территорию Восточной Пруссии. В книге «Великая тайна…» я подробно рассмотрел вопрос о возможности пребывания дивизии Черняховского или одного из ее полков на территории Германии в первый день войны (кстати, сын дважды Героя Советского Союза генерала армии И. Д. Черняховского генерал-майор Олег Иванович Черняховский, с которым я неоднократно беседовал, подтвердил этот факт). Если же это действительно было так, то отсутствие информации в советской прессе о таком подвиге свидетельствует лишь об одном – 28-я танковая дивизия перешла границу до начала войны, скорее всего 21 июня, своим ходом через организованный в границе коридор для погрузки на немецкой железнодорожной станции. Ее подвигом стал прорыв через границу на свою территорию после начала войны.

  #36516
  Avatar
  MAS
  Participant

  Kolegos Vembras pateikti plačiai žinoma schema neatitinka tikrovės ir ją drąsiai galima vadinti eiliniu mitu.

  Na – tuomet reikėtų būti dar drąsesniam <img src=” title=”Wink” /> Gerai – pabūsiu tokiu aš : jei ši schema yra mitas – tuomet bet kuri kita schema ( o ir visa sovietinė 2-o karo istoriografija ) yra mitas. Net akių obuolius suskaudo nuo tos minties, kokiu būdu karo fantastai paišė įsivaizduojamų mūšių schemas, aprašinėjo tų mūšių rezultatus ir t.t. Yra dar menka tikimybė, jog pati konkrečių dalinių vadovybė aprašinėjo mūšius, kuriuose jų daliniai "dalyvavo" – ir tie "dokumentai" sovietinių karo istorikų buvo konvertuoti į gryną pinigą.

Rodomi 8 įrašai - nuo 1 iki 8 (viso: 8)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.