1941 metų birželio 22 dieną pirmąjį smūgį Sovietų Sąjungos teritorijai sudavė vokiečių karinės oro pajėgos – Liuftvafė. Sunaikinę dalį sovietinės aviacijos žemėje, ji ilgam įsiviešpatavo danguje. Bet šis įsiviešpatavimas jiems buvo ne toks lengvas. Nuo pirmosios karo dienos Liuftvafė pradėjo gauti iš pradžių chaotišką, o vėliau vis labiau organizuotą atkirtį.

Šioje medžiagoje pateikiama liuftvafės dalinių ir junginių Rytų fronte aviacinės technikos pažeidimų ir netekčių faktai. Jie suvesti į bendrą lentelę ir pateikiami praktiškai be komentarų ir analizės.

Šaltinis: Bundesarhiv-Militaerarhiv. RL 2 III/1177 Flugzeugunfalle und – verluste des fliegenden Verbanden seit 30.05.1941 bis 02.08.1941

Archyvinius duomenis pateikė Romanas Larincevas.

Žymėjimų sąrašas:

F- lėktuvas vykdė kovinę užduotį
dF – netektis dėl priešininko veiksmų
MSch – Motorschaden – variklio pažeidimas
Bombenexplosion – bombos, kaip taisyklė savos,sprogimas
MG – apšaudymas iš kulkosvaidžio
Jager – netektis/pažeidimas dėl apšaudymo iš naikintuvo
Flak – netektis/pažeidimas dėl zetitinės artilerijos ugnies
LK mit Jager – oro mūšis su nailintuvais, tai tolygu Jager
Erdbeschuss – apšaudymas nuo žemės, priešlėktuvinė gynyba
BL – Bauchlandung – avarinis nutūpimas
NL – priverstinis nutūpimas
Вauchlandung inf. Motorschaden – priverstinis nutūpimas be šasi dėl variklio PAŽEIDIMO
NL inf. MotStoer = Notlandung infolge Motorstoerung – priverstinis nutūpimas dėl variklio GEDIMO
Unfreiwillige Bodenberuhrung – nekontroliuojamas susidūrimas su žeme
Zusammenstoss bei Start – susidūrimas starte
Start ausgebrochen – avarija starte
Landung ausgebrochen – avarija tupiant
Brennstoffmangel – baigėsi degalai
Reifenschаden – pažeista pneumatika, ratai
Fahrwerkschaden – pažeista šasi
PF – Bedienungsfehler – piloto klaida
FFu- Flugzeugfuhrer – pilotas
+ – žuvo
= – sužeistas
v. (vermisst) – dingo be žinios
Duomenys apie ekipažo narius nepateikiami, išskyrus atvejus kai buvo numušti būrių, grupių ir pan. vadai
verm.- tikriausiai
FPl – aerodromas
bei – šalia, apie, rajone
Netekčių gradacija: iki 59% – įvairus sunkumo pažeidimai, bet juos galima pašalinti
59-99% – pažeidimai, dėl kurių lėktuvą reikėjo nurašyti
100% – negrįžtamas nuostolis
«?» grafoje “Priežastis” esant 100% nuostoliui – negrįžo iš kovinės užduoties.
OKH – daliniai pavaldūs sausumos kariuomenei.

Parsisiųsti lentelę (.doc formatas)

Toliau pateikiama lentelė, kurią pirmasis paskelbė D.B.Chazanovas straipsnyje, skirtame pirmajai karo dienai ir paskelbtame ukrainiečių žurnale „Aviacija ir laikas“. Autorius davė nuorodą į vokiečių archyvinį dokumentą. Deja, kaip paaiškėjo, šio dokumento jis nematė, o atgamino suvestinę lentelę iš 77-osios naikintuvų eskadros kronikos.

Čia taip pat naudojamasi tuo leidiniu, bet šį kartą pateikiami tikslūs išeities duomenys: Prien,Jochen. Einsatz des JG77 von 1939 bis 1945. Tle.2. Juli 1941 bis November 1942.-Hamburg, 1993.-S.639

dF/oF (durch Feindeinwirkung / ohne Feindeinwirkung) –- nuo priešininko ugnies/ne nuo priešininko ugnies

Greta Romano Larincevo pateiktų duomenų be kokių nors komentarų pridedami Georgijaus Nikonorovičiaus Židovo, 123-ojo naikintuvų aviacijos pulko lakūnų, skraidymo knygelės skanai. Jis karą pasitiko prie SSRS sienų ir pagal kai kuriuos šaltinius iki šiol laikomas pirmaja Melderso auka.

Kopijas pateikė Igoris Židovas.

P.S. Tarp kitko, darbo proceso metu Romanas rado itin įdomų faktą: 1941 metų birželio 24 netoli Minsko sovietiniai naikintuvai numušė septynis Ju-87. Šio epizodo niekas nekomentavo, skirtingai nuo plačiai žinomo atvejo, kai 1943 metų gegužės 22 prie Kursko buvo numuštos devynios „štukos“.

2004 rugsėjis

Originalus tekstas rusų kalba yra tinklalapyje airforce.ru/history/ww2/22june41. Straipsnis į lietuvių kalbą išverstas ir skelbiamas gavus straipsnio autoriaus rašytinį leidimą. Cituojant nuoroda į šaltinį būtina.