Statistikos rinkinys Nr. 1 – SSRS lėktuvai – Rytų frontas 1941-1945

Jūsų dėmesiui pateikiame lentelę, kurioje nurodoma Raudonosios armijos 1941 metų birželio 1 dieną turėtų lėktuvų skaičius. Nors pateikiami vien tik pliki skaičiai, jie turėtų sudominti besidominčius Sovietų Sąjungos – Vokietijos karo istorija ir ypač pradiniu jo laikotarpiu. Juk kiek iečių sulaužyta besiginčijant dėl klausimo „Kiek lėktuvų (tankų, artilerijos pabūklų, šautuvų) turėjo sovietai karo pradžioje?“

Iš kur paimti šie duomenys? Atsakau. Duomenys šioje lentelėje paimti iš leidinio „Боевой и численный состав вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны. Статистический сборник № 1. (22 июня 1941 г.)“. Lietuviškai šis pavadinimas skamba taip: „SSRS ginkluotojų pajėgų kovinė ir kiekybinė sudėtis Didžiojo Tėvynės karo laikotarpiu. Statistikos rinkinys Nr. 1 (1941 m. birželio 22 d.)“. Apie šį Rinkinį (taip trumpinsim tą gremėzdiškai ilgą pavadinimą) daugelis iš mūsų sužinojome iš V.Suvorovo knygos „Savižudybė“, lietuvių kalba pasirodžiusios 2001 metais, nors pats Rinkinys pasirašytas spaudai 1994 m., o laikraštis „Krasnaja zvezda“ apie jį pranešė 1996 m.

1996 metais pagaliau buvo pasakyta, kiek iš tikrųjų mes turėjome šautuvų 1941 metais. Pagaliau nurodyti skaičiai. Tik jie buvo nurodyti NESLAPTAME statistikos rinkinyje, kurio NEĮMANOMA GAUTI. (O istorijos mėgėjams patariu: neieškokite „Statističeskij sbornik“ ten, kur jis buvo blogai padėtas. Ten jo – nebėra.)

Ką gi, dabar ne 1994 ir ne 2001, o 2006 metai. Todėl šį rinkinį vis tik įmanoma gauti. Tegul ne originalą, o tik prastai atšviestą, bet vis dėlto paanalizuoti skaičius galima.

Titulinis Rinkinio lapas
(Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį)

Tuo pačiu galima įsitikinti, kad teisus buvo V.Suvorovas – iš tikrųjų šis rinkinys buvo išleistas 25 (dvidešimt penkių) egzempliorių tiražu.

Paskutinis Rinkinio lapas
(Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį)

Lentelė „Microsoft Excel“ formatu

Lentelėje naudojami sutrumpinimai

LKA – Leningrado karinė apygarda
PYKA – Pabaltijo Ypatingoji karinė apygarda
VYKA – Vakarų Ypatingoji karinė apygarda
KYKA – Kijevo Ypatingoji karinė apygarda
OdKA – Odesos karinė apygarda
ArchKA – Archangelsko karinė apygarda
MKA – Maskvos karinė apygarda
PavKA – Pavolgio karinė apygarda
OrKA – Oriolo karinė apygarda
ChKA – Charkovo karinė apygarda
ŠKKA – Šiaurės Kaukazo karinė apygarda
UrKA – Uralo karinė apygarda
SibKA – Sibiro karinė apygarda
UžkKA – Užkaukazės karinė apygarda
VAKA – Vidurinės Azijos karinė apygarda
UžbKA – Užbaikalės karinė apygarda
TRF – Tolimųjų Rytų frontas
JJL – Juodosios jūros laivynas
RVL – Ramiojo vandenyno laivynas
n/d – nėra duomenų

Pradžiai – kiek, kokių ir kur buvo lėktuvų. Ateityje galėsime pasižiūrėti ir į kitos ginkluotės statistiką.

Lentelė paimta iš tinklalapio rkka.ru/ihandbook
Количественный и качественный состав авиационного парка Вооруженных сил СССР на 01.06.1941