Kiekybinė ir kokybinė DVRA šarvuotų automobilių sudėtis 1941.06.01 – Rytų frontas 1941-1945
Lentelė „Microsoft Excel“ formatu

Lentelėje naudojami sutrumpinimai

DVRA – Darbininkų ir valstiečių Raudonoji armija
ArchKA – Archangelsko karinė apygarda
LKA – Leningrado karinė apygarda
PabYKA – Pabaltijo ypatingoji karinė apygarda
VakYKA – Vakarų ypatingoji karinė apygarda
KYKA – Kijevo ypatingoji karinė apygarda
OdKA – Odesos karinė apygarda
MKA – Maskvos karinė apygarda
ChKA – Charkovo karinė apygarda
ŠKKA – Šiaurės Kaukazo karinė apygarda
OrKA – Oriolo karinė apygarda
PavKA – Pavolgio karinė apygarda
UrKA – Uralo karinė apygarda
VAKA – Vidurio Azijos karinė apygarda
SibKA – Sibiro karinė apygarda
UžbKA – Užbaikalės karinė apygarda
TRF – Tolimųjų Rytų frontas
CS – centriniai sandėliai
Be priklaus. – turtas be priklausomybės

Vertimas. Originalas tekstas rusų kalba paimtas iš
rkka.ru/handbook/data/ba0641.htm

Arvydo prierašas:

Originaliame tekste nėra nuorodos į archyvą. Taigi šie duomenys yra Rusijos Gynybos ministerijos centriniame archyve, fondas 38, aprašas 11353, byla 924.

Lentelėje pateikiami duomenys tik apie sovietinės gamybos šarvuotus automobilius, tačiau juk karo pradžioje Raudonoji Armija taip pat turėjo ir kitose šalyse pagamintų šarvuotų automobilių. Pavyzdžiui, kad ir Lietuvos armijos turėtus šešis šarvuotus automobilius Landsverk-181, po keletą Latvijos ir Estijos armijose turėtus šarvuotus automobilius. Kodėl šie automobiliai neįtraukti į apskaitą – neaišku.