IŠ VAKARŲ FRONTO 1941 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO KOVINIŲ VEIKSMŲ ŽURNALO APIE FRONTO SUDĖTĮ PADĖTĮ KARO PRADŽIOJE – Rytų frontas 1941-1945

IŠ VAKARŲ FRONTO 1941 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO KOVINIŲ VEIKSMŲ ŽURNALO APIE FRONTO SUDĖTĮ PADĖTĮ KARO PRADŽIOJE

1941 birželio 22. Apie pirmą valandą nakties iš Maskvos buvo gauta šifruotė su įsakymu dėl ryte laukiamo Vokietijos puolimo kariuomenėje nedelsiant įvesti pilną kovinę parengtį.

Maždaug 2 valandą – 2 valandą 30 minučių analogiškas šifruotas įsakymas buvo duotas armijoms, įtvirtintų rajonų daliniams buvo įsakyta nedelsiant užimti įtvirtintus rajonus. Pagal signalą „Perkūnija“ (originale “Гроза”, kita šio žodžio reikšmė yra Audra su perkūnija – Arvydo past.) pradėjo veikti „Raudonasis paketas“, kuriame buvo valstybės sienos priedangos planas.

Apygardos štabo šifruotės buvo gautos kaip pasirodė, pernelyg vėlai, 3-oji ir 4-oji armijos suspėjo iššifruoti įsakymus ir duoti šiokiu-tokius potvarkius, o 10-oji armija įspėjimą iššifravo jau prasidėjus karo veiksmams.

Prasidedant karui Vakarų ypatingosios karinės apygardos kariuomenė buvo tokioje padėtyje:

Apygardos štabas – Minskas. Apygardos kariuomenės vadas armijos generolas Pavlovas, kariuomenės vado pavaduotojai generolas – leitenantas Bildinas I.V ir generolas – leitenantas Kurdiumovas. Apygardos štabo viršininkas generolas – majoras Klimovskichas. KOP vadas aviacijos generolas – majoras Kopecas. Kariuomenės vado padėjėjai: aukštosioms mokymo įstaigoms generolas majoras Chab…(„suteptas“ tekstas – sudarytojo pastaba), įtvirtintiems rajonams generolas – majoras Michalinas, priešlėktuvinei gynybai artilerijos generolas – majoras Sazonovas. Operatyvinio skyriaus viršininkas generolas – majoras Semionovas, štabo viršininko pavaduotojas užnugariui pulkininkas Vinogradovas, ryšių viršininkas generolas – majoras Grigorjevas, inžinerijos kariuomenės viršininkas generolas – majoras Vasiljevas, artilerijos viršininkas generolas – leitenantas Kličas.

3-osios armijos štabas – Gardinas. 3-osios armijos vadas generolas – leitenantas V.I.Kuznecovas, štabo viršininkas generolas – majoras Kondratjevas. Armijos sudėtis buvo:

4-asis šaulių korpusas – korpuso štabas Gardinas. Korpuso vadas generolas – majoras Jegorovas, korpuso štabo viršininkas pulkininkas Čižikas, 56-oji šaulių divizija – Porečjės rajonas. Divizijos vadas generolas – majoras Sachnovas.

85-oji šaulių divizija – Gardino rajonas. Divizijos vadas generolas – majoras Bondovskis. 27-oji šaulių divizija – Augustavo rajonas. Divizijos vadas generolas – majoras Stepanovas.

11-asis mechanizuotas korpusas – štabas Volkovyskas. Korpuso vadas tankų kariuomenės generolas – majoras Mostovenko, štabo viršininkas pulkininkas Muchinas. 29-oji tankų divizija, turėjusi apie 200 T-26, – Gardinas. Divizijos vadas pulkininkas Studnevas. 33-oji tankų divizija (nepilnai sukomplektuota) – Sokulka, 204-oji motorizuota divizija (nepilnai sukomplektuota) – Volkovyskas.

7-oji prieštankinės artilerijos brigada – Ružanstokas.

11-oji mišri aviacijos divizija – Lyda.

10-osios armijos štabas – Bialystokas. Armijos vadas generolas – majoras Golubevas, štabo viršininkas generolas – Liaptinas. Armijos sudėtyje buvo:

1-asis šaulių korpusas – korpuso štabas Bialystokas. Korpuso vadas generolas – majoras F.Rubcovas, laikinai einantis korpuso štabo viršininko pareigas pulkininkas Sokolovas. 2-oji šaulių divizija – Osoveco rajone. Laikinai einantis divizijos vado pareigas pulkininkas Djukovas. 8-oji šaulių divizija – Staviskų rajone. Divizijos vadas pulkininkas Fominas.

5-asis šaulių korpusas – korpuso štabas Bels-Podleske. Korpuso vadas generolas – majoras A.V.Garnovas, štabo viršininkas pulkininkas Bobkovas. 13-oji šaulių divizija – Zambrovo rajone. Divizijos vadas generolas – majoras A.Z.Naumovas. 86-oji šaulių divizija – Cechanoveco rajone. Divizijos vadas pulkininkas Zašibalovas. 113-oji šaulių divizija – Semetičių rajone. Divizijos vadas generolas – majoras Alaverdovas.

6-asis kavalerijos korpusas – korpuso štabas Lomža. Korpuso vadas generolas – majoras I.S.Nikitinas, štabo viršininkas pulkininkas Pankovas. 6-oji kavalerijos divizija – Lomžos rajone. Divizijos vadas generolas – majoras Konstantinovas. 36-oji kavalerijos divizija – Volkovysko rajone. Divizijos vadas generolas – majoras Zybinas.

6-asis mechanizuotas korpusas – štabas Bialystokos. Korpuso vadas generolas-majoras Chackelevičius, štabo viršininkas pulkininkas Kovalis.

Korpusas buvo pilnai sukomplektuotas KV ir T-34.

4-oji tankų divizija – Belystoke. Divizijos vadas tankų kariuomenės generolas – majoras Potaturčevas. 7-oji tankų divizija – Choroše. Divizijos vadas generolas – majoras Borzilovas. 29-oji motorizuota divizija išvakarėse perėjo iš Slonimo į Bialystoko rajoną. Divizijos vadas generolas – majoras Bižanovas.

155-oji šaulių divizija – Baranovičų rajone. Divizijos vadas generolas – majoras Aleksandrovas.

9-oji mišri aviacijos divizija – Belystojo rajone. Divizijos vadas aviacijos generolas – majoras Černychas (divizija turėjo virš 200 MIG-3). Materialioji dalis buvo sukoncentruota lauko aerodromuose Seburčino, Vyžoke-Mazoviecko ir Bielsko-Podliasko rajonuose.

13-asis mechanizuotas korpusas (visiškai nesukomplektuotas, buvo formavimo stadijoje) – korpuso štabas Bielsko-Podliaske. Korpuso vadas generolas – majoras Achliustinas. 25-oji tankų divizija Lapų rajone. 31-oji tankų divizija – Bockų rajone. 208-oji motorizuota divizija – Gainovkos rajone.

6-oji prieštankinė brigada – Michailovo rajone.
4-oji armija.-osios armijos štabas – Kobrinas. Armijos vadas generolas – majoras Korobkovas, štabo viršininkas pulkininkas Sandalovas. Armijos sudėtyje buvo:

28-asis šaulių korpusas – korpuso štabas Brestas. Korpuso vadas generolas – majoras Popovas, štabo viršininkas pulkininkas Lukinas. 49-oji šaulių divizija – Vysokoje rajone. Divizijos vadas pulkininkas Vasiljevas. 6-oji šaulių divizija – Bresto tvirtovėje. Divizijos vadas pulkininkas Papsui – Šapko. 42-oji šaulių divizija – Bresto tvirtovėje. Divizijos vadas generolas – majoras Lazarenko. 75-oji šaulių divizija – Maporitos rajone. Divizijos vadas generolas – majoras Nodviginas.

14-asis mechanizuotas korpusas – korpuso štabas Kobrinas. Korpuso vadas generolas – majoras Oborinas. 22-oji tankų divizija (faktiškai tik 29-oji tankų brigada) – Breste. 30-oji tankų divizija (faktiškai tiktai buvusi 32-oji tankų brigada0 – Pružanuose. 205-oji motorizuota divizija – Berezos rajone.

10-oji mišri aviacijos divizija – Pružanuose.

13-oji armija. (Tiktai ką tik suformuota valdyba). 13-osios armijos štabas – Mogiliovas. Armijos vadas generolas – leitenantas Filatovas, štabo viršininkas kombrigas Petruševskis.

44-asis šaulių korpusas – korpuso štabas iš Smolensko persikėlė į Minską. Korpuso vadas komdivas Juškevičius, korpuso štabo viršininkas pulkininkas Vinogradovas.

64-oji šaulių divizija iš Smolensko geležinkeliu pervežta į Minsko rajoną. Divizijos vadas pulkininkas Jovlevas.

108-oji šaulių divizija iš Viazmos rajono geležinkeliu pervežta į Minską. Divizijos vadas generolas – majoras Mavričevas.

161-oji šaulių divizija pėsčiomis baigė maršą iš Mogiliovo į Minską. Divizijos vadas pulkininkas Michailovas.

47-asis šaulių korpusas turėjo iš Bobruisko persikelti į Obuz-Lesną (Baranovičių rajone), bet buvo suspėta išsiųsti tik dalį štabo ir korpuso dalinių. Korpuso vadas generolas – majoras Povetkinas, korpuso štabo viršininkas generolas – majoras Tichomirovas.

121-oji šaulių divizija iš Bobruisko perėjo į Obuz-Lesnos rajoną. Divizijos vadas generolas – majoras Bykovas.

143-oji šaulių divizija buvo pervežama geležinkeliu iš Gomelio rajono į Bytenę. Divizijos vadas generolas – majoras Safronovas.

55-oji šaulių divizija – Sluckas. Divizijos vadas pulkininkas Ivaniukas.

20-asis mechanizuotas korpusas (naujai formuojamas, be materialios dalies), korpuso štabas – Borisovas. Korpuso vadas generolas – majoras Nikitinas, štabo viršininkas pulkininkas Dubovojus. 26-oji tankų divizija Minskas, 38-oji tankų divizija – Borisovas, 210-oji motorizuota divizija (buvusi 4-oji kavalerijos divizija) – Osipovičiai.

21-asis šaulių korpusas iš Vitebsko pervežamas į Lydą. Korpuso vadas generolas – majoras Borisovas, štabo viršininkas generolas – majoras Zakutnijus.

50-oji šaulių divizija – Danilovičiuose marše iš Polocko į Krevo rajoną. Divizijos vadas generolas – majoras Jevdokimovas.

17-oji šaulių divizija baigė perėjimą pėsčiomis iš Polocko į Lydos rajoną. Divizijos vadas generolas – majoras Bacanovas.

37-oji šaulių divizija baigė susitelkimą Lepelio rajone, Vitebske, Beniakonių rajone (B.Solečniki), Varanavas. Divizijos vadas pulkininkas Čicharinas. 24-oji šaulių divizija – Molodečno rajone. Divizijos vadas generolas – majoras Galickis.

2-asis šaulių korpusas – korpuso štabas po mokymų iš Bialystoko rajone grįžta į Minską. Korpuso vadas generolas – majoras Jermakovas, štabo viršininkas pulkininkas Pernas. 100-oji šaulių divizija – Minskas. Divizijos vadas generolas – majoras Rusijanovas.

17-asis mechanizuotas korpusas (naujai formuojamas, be materialios dalies) – korpuso štabas Baranovičiai. Korpuso vadas tankų kariuomenės generolas – majoras Petrovas, štabo viršininkas pulkininkas Bachmetjevas. 24-oji tankų divizija – Naugardukas, 36-oji tankų divizija – Nesvyžius, 209-oji motorizuota divizija – Ivjė.

4-asis oro desanto korpusas (7, 8 ir 214-oji oro desanto brigados) – Puchovičiai. Korpuso vadas generolas – majoras Žygovas, štabo viršininkas Kazankinas.

8-oji prieštankinė brigada – Lydoje.

3-asis aviacijos korpusas (42, 52oji Tolimojo veikimo aviacijos divizijos) – Smolensko rajone. Korpuso vadas pulkininkas Skripko.

12-oji bombonešių aviacijos divizija – Vitebsko rajone.

13-oji bombonešių aviacijos divizija – Bobruiskas. Divizijos vadas generolas – majoras Plyninas.

43-oji naikintuvų aviacijos divizija – Mogiliovo rajonas.

59-oji naikintuvų aviacijos divizija (naujai formuojama), 184-asis naikintuvų aviacijos pulkas – Mačuliščė (Minskas).

Kariuomenė buvo traukiama prie sienos pagal Raudonosios Armijos Generalinio štabo nurodymus.

Raštiškų įsakymų ir patvarkymų korpusams ir divizijoms neduota.

Nurodymus divizijų vadai gavo žodžiu iš apygardos štabo viršininko generolo – majoro Klimovskicho. Asmeninei sudėčiai aiškinta, kad jie eina į didelius mokymus. Kariuomenė su savimi pasiėmė mokymo inventorių (prietaisus, taikinius ir t.t.).

Vakarų fronto štabo viršininko pavaduotojas generolas – leitenantas Maladinas

Operatyvinio skyriaus viršininko vyresnysis padėjėjas majoras Petrovas

F. 208, ap. 355802s, b. 1, lap. 4-10.

Versta iš teksto rusų kalba. Originalus tekstas paimtas iš leidinio

Генеральный Штаб
Военно-научное управление
СБОРНИК
БОЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Выпуск 35

Военное издательство
Министерства Обороны Союза ССР
Москва 1958