Raudonosios armijos tankų skaičius karo su Vokietija išvakarėse buvo, yra ir dar tikriausiai ilgai bus įnirtingų ginčų ir diskusijų objektas. Pabandykim paanalizuoti šio skaičiaus vieną iš sudedamųjų dalių – kiek tuo metu galėjo būti tankų T-34?

Pradžiai citata. V.Suvorovas, “Savižudybė”, 206 puslapis:

“Beje, reikia pasakyti, kad, pažvelgus į tą patį žinyno puslapį, galima patikslinti ir tankų T-34 bei KV skaičių. Mums įkalė skaičius: 508 tankai KV ir 967 tankai T-34. Dauguma, netgi gerai išmanančių ir sąžiningų, istorikų sako ir rašo, kad 1941 m. birželio 21 dieną Raudonojoje armijoje buvo “iš viso tik” 508 tankai KV ir 967 tankai T-34. Tačiau tai netiesa. Tiek tankų T-34 ir KV buvo penkiose Vakarų pasienio apygardose. Tačiau čia slaptai atvykdavo ir išsikraudavo Antrojo strateginio ešelono kariuomenė. Joje taip pat buvo tankų T-34 ir KV. Iš viso Raudonojoje armijoje buvo 1225 tankai T-34 ir 636 KV.

Tačiau ir tai dar ne viskas. Tiek jų buvo kariuomenėje iki gegužės 31 dienos, o iki birželio 21 dienos gamyklos išsiuntė dar 41 tanką KV ir 138 tankus T-34. Be jų buvo pagaminti, priimti, bet neišsiųsti 34 tankai KV ir 37 tankai T-34.

Taigi 1941 birželio 21 dieną Sovietų Sąjunga turėjo 711 tanką KV, 1400 – T-34 ir 277 tankus T-40.”

Kaip visada hamletiškas klausimas – teisus ar neteisus V.Suvorovas. Bent ši trumpa citata su gausybe skaičių – ar tikrai viskas čia teisinga? Bandykim tikrinti.

Tikrinti V.Suvorovo pateikiamus skaičius ir faktus yra sudėtinga. Sudėtinga todėl, kad jo kūrinių tekste labai nedaug yra nuorodų – štai jums statistika, štai faktas ar įvykis ir tu turi tuo tikėti. Bet man rūpi, iš kur autorius sužinojo vieną ar kitą faktą ar skaičių. Ne iš lubų gal paėmė. Tai ir tenka pačiam kapstyti po kruopelę, kai kur randant patvirtinimą, kai kur ir paneigimą.

Panagrinėkime sakinį:

”1941 m. birželio 21 dieną Raudonojoje armijoje buvo “iš viso tik” 508 tankai KV ir 967 tankai T-34. Tačiau tai netiesa. Tiek tankų T-34 ir KV buvo penkiose Vakarų pasienio apygardose.”

Manau, kad dėl šio sakinio didelių ginčų būti negali. Patvirtinti jį galima kad ir citata iš G.Žukovo “Atsiminimai ir apmastymai”, 242 puslapis:

”Iš viso Vakarų pasienio apygardose ir laivynuose buvo sutelkta[…] 1475 nauji tankai KV ir T-34 […]”

Knyga išleista sovietiniais laikais, praėjusi visas įmanomas cenzūras ir glavlitus. Bet V.Suvorovo ir G.Žukovo aritmetika šiuo klausimu sutampa – 508 + 967 = 1475. Dar daugiau, G.Žukovo tekste taip pat teigiama, kad tiek buvo būtent tik “Vakarų pasienio apygardose”. Šaunu, G.Žukovą galim priskirti prie daugiau nei sąžiningų ir reikalą išmanančių istorikų. Bent jau naujųjų tankų skaičiaus pradinio karo laikotarpyje klausimu.

Bet kaip sužinoti, kiek tų tankų T-34 karo pradžioje buvo iš viso? Atrodytų, kad atsakymas elementarus – tiek, kiek iki karo pradžios spėjo jų pagaminti: prie 1940 metais pagamintų skaičiaus reikia pridėti pagamintus per 1941 pirmąjį pusmetį ir dar pridėti tuos, kuriuos spėjo pagaminti per tris birželio savaites. Pirmokas gal dar tokios užduoties ir neįveiktų, bet antrokas tai tikrai. Tik problema ta, kaip tuos tris dėmenis rasti.

Paprasčiausia yra su 1940 metais pagamintų tankų skaičiumi. Trys skirtingi šaltiniai, visuose juose skaičius praktiškai tas pats.

M.Meltiuchovas “Praleista Stalino galimybė”, 9 priedas, lentelė “SSRS šarvuotos technikos gamyba 1930 – 1944 metais”. Norintys gali ją susirasti patys, ji pakankamai didelė, todėl pacituoju tik vieną skaičių – per 1940 pagamintų tankų T-34 skaičius yra 115.

I.Šmeliovas monografijoje “Tankas T-34” rašo, kad 1940 metų tankų T-34 gamybos planas buvo 600 vnt., tačiau įvykdytas jis buvo tik 19%. Paskaičiuokim procentus ir gausim 114, skirtumas vienas vienetas, tai gali būti ir apvalinimo pasekmė.

Ir lentelė iš knygos “Nežinomasis T-34”. Šios knygos aš neturiu, internete jos taip pat aptikti nepavyko, bet puslapį iš jos su žemiau pateikiama lentele maloniai pateikė kolega sidras.[/size]

1. lentelė

Ir vėl tas pats skaičius – 115. Todėl galima neabejojant daryti išvadą – 1940 metais buvo pagaminta 115 tankų T-34.

Reikalai su 1941 metais šiek tiek sudėtingesni, nors prie tiesos taip pat galima priartėti. Aukščiau pateiktoje lentelėje pateikiama, kiek tankų buvo pagaminta per visus 1941 metus. Pirmąjį tų metų pusmetį T-34 gamino tik dvi gamyklos – Nr.183 Charkove ir Stalingrade. Apie Charkovo gamyklą, kuri metų pabaigoje buvo perkelta į Nižnij Tagilą, internete pavyko rasti šiek tiek statistikos. Apgailestauju, bet internetinio puslapio adreso nepasižymėjau.

2. lentelė
Tankų gamyba 1941 – 1945 m. Stalino vardo Uljanovsko tankų gamykloje Nr.183 (Nižnij Tagilas)

Sugretinkime antros lentelės duomenis su duomenimis iš pirmos lentelės ir pamatysime, kad metinės gamybos duomenys sutampa arba skiriasi labai nežymiai. Todėl taip pat galima teigti, kad Charkovo gamykla per pirmąjį 1941 pusmetį pagamino 835 tankus (385+450).

Kiek gi tankų per 1941 metų pirmąjį pusmetį pagamino Stalingrado traktorių gamykla? Šį skaičių radau tik viename šaltinyje, todėl garantuoti jo tikslumo negalėčiau. Citata iš jau minėtos I.Šmeliovo monografijos “Tankas T-34”:

Iš tarp 1110 per pirmąjį pusmetį pagamintų tankų T-34 294 mašinos buvo išleistos prie Volgos krantų.

Ši citata šiek tiek trikdo. Jei Charkove buvo pagaminta 835, o Stalingrade 294, tai bendra pagamintų per pirmąjį pusmetį tankų suma būtų 1129 . Lyg būtų ir daugoka. Kita vertus, jei paimsim mažesnįjį skaičių – 1110, tada viskas atsistoja į savo vietas. 115 + 1110 = 1225. Pasižiūrėkite į citatą iš V.Suvorovo ir ten rasit tą patį skaičių – 1225. Kai kurių veiduose matau kreivas šypsenėles (Suvorovas…), todėl pateikiu nuorodas ir į kitus autorius.

I.Šmeliovas: “Pramonė sugebėjo karo pradžiai duoti 1861 naujus KV ir T-34.” Vėl žvilgtelkit į V.Suvorovo citatą. 1225 ( T-34) + 636 (KV) = 1861. I.Drogovozas, “Geležinis DVRA kumštis”: “1225 T-34 (taip pat nusistovėjęs skaičius).”

Čia tenka tik apgailestauti, kad kaip staiga atsiradęs, taip staiga ir dingo kolega sidras. Iš jo turimos knygos “Nežinomas tankas T-34” tikriausiai būtų buvę galima panaudoti ir daugiau duomenų, kurie gal būt patvirtintų, o gal ir paneigtų mano samprotavimus. O pagal dabar turimus duomenis aš drįstu teigti – iki 1941 metų gegužės 30 dienos buvo pagaminta 1225 tankai T-34.

Liko paskutinis nežinomasis – kiek gi buvo pagaminta tankų nuo 1941 metų gegužės 31 iki tų pačių metų birželio 21 dienos.

Kad ir kaip būtų keista, šis skaičius visuose šaltiniuose idealiai sutampa.

I.Drogovozas: “Bet ir šis skaičius ne galutinis – nuo 1941 metų gegužės 31 iki birželio 21 iš gamyklų buvo atkrauti 206 nauji tankai ( KV – 41, T-34 – 138, T-40 – 27).”

I.Šmeliovas: “Nuo gegužės 31 iki birželio 22 į šias apygardas pateko 41 KV, 138 T-34 ir 27 T-40, t.y. dar 206 tankai.”

Ir dar viena lentelė iš tinklalapio mechcorps.rkka.ru

3. lentelė
Šarvuotos technikos pristatymai iš gamyklų per 1941 birželį (nuo 1941 m. gegužės 31 iki birželio 21).

VYKA – Vakarų ypatingoji karinė apygarda
KYKA – Kijevo ypatingoji karinė apygarda
* taip nurodyta originale

Ir paskutinė citata iš M.Meltiuchovo. 57 lentelė “SSRS ir Vokietijos tankų skaičius 1941 birželio 1 d.”

Lentelė didelė, įdomi ir diskutuotina, tačiau visos jos aš nepateiksiu, o tik pacituosiu prierašą po ja. “Vermachto ir Raudonosios armijos tankų parko pilnam paveikslui reikia atsiminti, kad 1941 birželį SSRS buvo pagaminti 305 tankai.” Ir nuoroda į šaltinį iš kurio paimtas šis skaičius. Nepatingėjau pasižiūrėti, kokį gi šaltinį nurodo M.Meltiuchovas ir iš netikėtumo net aiktelėjau – “Kovinė ir kiekybinė SSRS ginkluotojų pajėgų sudėtis Didžiojo tėvynės karo periodu: Statistinis rinkinys Nr.1 (1941 metų birželio 22). – M.: Voenizdat, 1994.“ Būtent šį rinkinį V.Suvorovas turi minty, sakydamas “pažvelgus į tą patį žinyno puslapį“. Ko gero ir paskutinė lentelė yra iš minimo rinkinio. Nes ir M.Meltiuchovo minimi 305 tankai per birželį yra iš lentelės viso 206 plius likutis gamyklose 99.

Išvada: su nedidelėmis išlygomis V.Suvorovo minimus skaičius galima patvirtinti skaičiais iš įvairių šaltinių ir tai leidžia manyti, kad jie pateikti teisingi. SSRS karo su Vokietija pradžioje galėjo būti 1400 tankų T-34.

P.S. Būčiau nesąžiningas, jei nutylėčiau ir vieną į šią teoriją “netelpantį” skaičių. Tai M.Meltiuchovo minėta 57 lentelė. Ten nurodoma, kad 1941 06 01 buvo 892 tankai T-34. Keista.

Naudota literatūra

1. V.Suvorovas, “Savižudybė”, Mintis, Vilnius, 2001
2. G.Žukovas “Atsiminimai ir apmąstymai”, Mintis, Vilnius, 1983
3. I.Drogovozas “Geležinis Darbininkų ir Valstiečių Raudonosios Armijos kumštis”, (rusų kalba)
http://armor.kiev.ua/lib
4. I.Šmeliovas “Tankas T-34”, (rusų kalba) armor.kiev.ua/Tanks/WWII/T34/Shmelev1
armor.kiev.ua/Tanks/WWII/T34/Shmelev2
5. M.Meltiuchovas “Praleista Stalino galimybė. Sovietų Sąjunga ir kova už Europą 1939 – 1941 metais” (rusų kalba) militera.lib.ru/research/meltyukhov
6. Interneto tinklalapis “Mechanizuoti korpusai” (rusų kalba)
mechcorps.rkka.ru

P.S. P.S. Abejonės, išsakytos paskutinėse straipsnio eilutėse pasirodė esančios ne be pagrindo. Dabar, turėdamas rankose legendinį „Sbornik Nr.1”, galiu teigti – V.Suvorovas nebuvo teisus, tankų T-34 karo pradžioje buvo ne 1400, o bent pora šimtų mažiau. Todėl apsišarvuokite kantrybe, poros mėnesių laikotarpyje turėčiau gauti trūkstamus dokumentus ir tada galėsiu patikslinti duomenis.

Papildymas 2007.09.26.

Bandome toliau tyrinėti tankų T-34 skaičių karo pradžioje.

Tam, kad išsklaidyti kai kuriuos neaiškumus ir neatitikimus reikėjo gauti tą pusiau mitinį rinkinį Nr.1, apie kurį visi rašo, bet beveik niekas nematė. Teko šiek tiek pavargti, kol jį gavau. Žinoma, gavau kopiją, o ne vieną egzempliorių iš 25. Pirmas dalykas, kuriuo įsitikinau, buvo tas, kad leidinys tikrai buvo išleistas 25 egzempliorių tiražu.

Nors vienas iš V.Suvorovo kritikų J.Veremejevas savo opuse „Istorijos sukčius“ (Nuoroda) teigia, kad prie skaičiaus „25“ buvo raidė „t“, kas, pasak jo, reiškia 25 tūkstančiai. Tiesa, knygos skano su raidele „t“ šis atsiprašant „demaskuotojas“ nepateikia. Kuo pats kvepia tuo kitus tepa… Bent aš tos raidelės „t“ neįžiūrėjau.

Tai paskutinis puslapis, bet kiekvieną leidinį reikia skaityti… nuo pradžios. O pradžia – įvadas. Tad skaitome.

„Statistinis rinkinys Nr.1 (1941 metų birželio 22) yra pirmas iš rinkinių serijos. Rinkinio data yra sąlyginė, nes patikimų ir pilnų duomenų šiai istorinei datai archyvuose nėra. Rinkinio skaitinės informacijos pagrindą sudaro 1941 metų birželio 1 dienos duomenys, kurie atspindi karo išvakarėse egzistavusią apskaitos ir atskaitomybės sistemą.“

Še tau kad nori, duomenys tik birželio 1… Bet ačiū ir už tai. Verčiam lapas po lapo, kol pagaliau 140 puslapyje randame mus dominančius duomenis.

2 priedas. 1 lentelė. Raudonosios armijos šarvuotos technikos parko kiekybinė ir kokybinė sudėtis (1941 metų birželio 1 dienos būklė). 132 psl.

Didelei nuostabai (ar net nusivylimui) akivaizdu – tankų skaičius 1941.06.01 yra … 892 vienetai. Vadinasi, teisus buvo M.Meltiuchovas? Beje, pasitikrinam kiek tų tankų buvo pagaminta nuo birželio 1 dienos iki birželio 22. Yra ir tokia lentelė rinkinio 234 psl.

Aritmetika vis tiek nesigauna. Pagal Rinkinį Nr.1 birželio 1 dieną Raudonoji armija turėjo 892 T-34 + iki birželio 22 pagaminti ir išiųsti 138 + 37 pagaminti, bet neišsiųsti. Gauname 1067, bet juk visur trimituojama apie 1225?

Tolesni tyrinėjimai atskleidė, kad buvo … du „sborniko“ variantai! Antrasis – tai tas „oficialus“, išleistas 25 egzempliorių tiražu, kuriame kalbama apie 892 tankus 1941 metų birželio 1 dieną. Pirmasis variantas, „neoficialus“, buvo tik rankraštinis variantas. Jis skyrėsi tuo, kad jame nebuvo nurodytas tiražas, taip pat jo buvo kiek kitoks pavadinimas: „Duomenys apie kovinę ir kiekybinę SSRS ginkluotojų pajėgų sudėtį Didžiojo Tėvynės karo metu (1941 – 1945 m.). Statistinis rinkinys Nr.1, Maskva, 1994. Rusijos Federacijos gynybos ministerijos karo istorijos institutas (rankraščio teisėmis).“ (Сведения о боевом и численном составе Вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Статистический сборник №1. М, 1994. ИВИ МО РФ (на правах рукописи)). Užbėgdamas už akių galimiems klausimams – šio rinkinio nei popierinėje, nei elektroninėje versijoje gauti kol kas nepavyko, tačiau teko pabendrauti su žmonėmis, kurie tą rankraštinę versiją „čiupinėjo“. Iš jų sužinojau, kad iš šios, rankraštinės rinkinio versijos, atėjo pagamintų T-34 skaičius „1225“. Bet atkreipkit dėmesį – tiek jų buvo pagaminta per 1941 metų pirmąjį pusmetį. O pirmasis pusmetis, kaip žinia, baigiasi birželio 30… Tad galime konstatuoti, kad V.Suvorovas paėmė per pirmą pusmetį pagamintų šios markės tankų kiekį ir prie jo dar kartą pridėjo birželio mėnesio duomenis. Taip sakant, „subendrino“ dviejų leidinių duomenis. Vėlgi, ne vieta čia svarstyti sąmoningai tai jis darė ar ne. Grįžtam prie statistikos. Noriu atkreipti dėmesį, kad rinkinyje Nr.1 (vėl kalbu apie 25 egzempliorių variantą) yra pateikiami duomenys, kiek tankų turėjo ginkluotosios pajėgos, t.y. kiek jų buvo pagaminta, priimta priėmimo komisijų ir pristatyta į karinius dalinius. Tai, kiek buvo pagaminta, priimta, bet dar neišiųsta arba kiek jų buvo dar kelyje, iš šio rinkinio mes nesužinosime. Bet iš kur tada rankraštiniame variante atsirado per pirmą pusmetį pagamintų T-34 skaičius(1225)? Atsakymas – šis skaičius egzistuoja rankraštiniame variante. O iš kur paimtas šis skaičius rankraštiniame variante? Atsakymas – iš archyvinių dokumentų. O jei itin tiksliai ir konkrečiai – iš Vyriausios Auto-šarvuočių-tankų valdybos (Автобронетанковое управлени, sutrumpintai ГАБТУ) dokumentų.


(Lentelė paimta iš svetainės mechcorps.rkka.ru)

Ir tie dokumentai yra ne kokiame superslaptame archyve, juos galima rasti palyginti neseniai išleistame leidinyje, kuris vadinasi „Главное Автобронетанковое Управление. Люди, события, факты в документах.“ 1940-1942. Москва, 2005. (Vyriausioji auto-šarvuočių-tankų valdyba. Žmonės, įvykiai, faktai dokumentuose).


(Knygos iliustracija paimta iš karinio istorinio forumo vif2ne.ru)

Antrame šio leidinio tome yra dokumentas Nr.36 (49-56 psl.) „Vyriausios auto-šarvuočių-tankų valdybos viršininko raportas Raudonosios Armijos karinei tarybai apie Raudonosios Armijos aprūpinimo šarvuota technika ir turtu būklę“. Nuoroda į gynybos ministerijos centrinį archyvą, f.38, ap.11373, byl.67, l..l. 97-116. Taigi, šiame dokumente nurodoma, kad 1941 metų birželio 1 dieną buvo pagaminta 969 tankai T-34. Kaip prisimenate, Rinkinyje Nr.1 buvo teigiama, kad kariuomenė tokių tankų turėjo 892. Taigi, pramonė per birželio mėnesį turėjo pagaminti (bet nebūtinai priduoti kariuomenei) 256 tankus T-34. Tačiau šioje vietoje gaunasi nors ir nedidelis, bet vis tik neatitikimas. Pagal gamyklų ataskaitas štai kiek buvo pagaminta tankų per 1941 metų birželio mėnesį.


(Lentelė paimta iš svetainės mechcorps.rkka.ru)

Taigi randame 10 vienetų neatitikimą. To paaiškinimo variantų yra trys: arba ГАБТУ suklydo ataskaitos skaičiuos; arba 10 tankų nuėjo ne ГАБТУ žinioje; arba gamyklose 1941 metų birželio 1 dieną buvo 10 vienetų likutis.

Bet kuriuo atveju galime nustatyti (su pakankamai maža paklaida), kad iki karo pradžios buvo pagaminta apie 1100 tankų T-34.