Rudeninės naujienos – Rytų frontas 1941-1945
„XX a. Lietuvos ir pasaulio istorija“ apie SSRS – Vokietijos karo pradžią
2009-07-14
Markas Soloninas "Birželio 22-oji: Katastrofos anatomija"
2009-11-17

Rudeninės naujienos

Svetainės straipsnių skyrelis pasipildė dviem straipsniais.Bičiulių iš Rusijos pageidavimu skelbiamas mano straipsnio apie Raseinių tanką tekstas rusų kalba. Mūsų svetainėje paskelbti savo tekstą „Sovietų Sąjungos istorijos rengimosi karui problematika Rusijos istorikų darbuose“ maloniai sutiko Vygandas Martišius. Tikriausiai neišduosiu didelės paslapties pasakydamas, kad autorius prieš pora metų Vytauto Didžiojo universitete sėkmingai baigė magistratūros studijas. Nepaisant to turiu pažymėti – kai kurie straipsnio teiginiai mano manymu yra diskutuotini.

48 Comments

 1. Žalgiris parašė:

  Geras straipsnis,atskleidžiantis pirmos Antrojo Pasaulinio karo dienos Lietuvos padangėje batalijas.Vienintelė įkyri klaida-autorius iššifravo surusintus latviškus vietovardžius,bet neįkando surusinto Varėnos pavadinimo-Orany.

 2. Arvydas parašė:

  dėkoju už komplimentus, o taip pat už pastabą. Artimiausiu metu straipsnio tekstas bus papildytas dešifruotu pavadinimu "Orany – Varėna". Tik kolega nėra teisus teigdamas, kad tas pavadinimo dešifravimas man buvo "neįkandamas". Tai buvo tiesiog mano aplaidumas. Pavadinimas "Orany – Oranai" man nėra paslaptis. Norėčiau tik pastebėti, kad šis pavadinimas – Oranai – mano turimomis žiniomis yra ne surusintas, o sulenkintas Varėnos pavadinimas http://lt.wikipedia.org/wiki/Senoji_Var%C4%97na
  Ir dar. Straipsnyje yra kalbama apie batalijas Lietuvos padangėje ne pirmąją Antrojo pasaulinio karo dieną, o pirmąją Vokietijos – SSRS karo dieną.

 3. Aleksandr.n parašė:

  Norėčiau šiek tiek papildyti ir pataisyti kolegos Arvydo straipsnį.
  Duomenys dėl PabYKA aviacijos iki šiol yra prieštaringi pvz. mano duomenimis 41.06.22d. egzistavo 236 iap vadas majoras P.A. Antonecas. Pulko aerodromas buvo Alytuje. Pulkas matomai priklausė 8 SAD. Pulke buvo 31 lektuvas MIG (25 iš jų 41.6.22d. buvo apgadinti ir juos teko sunaikinti, o 6 atskrido į Kauną.)
  240 iap buvo formuojamas Raseiniose.

  15 iap nedalyvavo oro mūšiuose Ispanijoje ir Chalchin-Gole. Ispanijoje išvis nebuvo nei vieno RA dalinio, o mūšiuose dalyvavo tik «savanoriai».

  Visos Luftflotte 1 naikintuvų grupės turėjo Bf-109 F-2 tipo lektuvus.
  Kadangi kažkada mokykloje mokiausi vokiečių kalbos, pataisysiu kai kuriu pavardžių skaitymą II./ KG 1 grupės vadas buvo kapitonas Otto Štamsas (Otto Stams)- 1941.06.27d. kovinio skrydžio metu buvo sunkiai sužeistas, toliau koviniuose veiksmuose nedalyvavo.
  II./ KG 76 grupės vadas buvo kapitonas Follprechtas Ridezelis baronas Aizenbachas (Vollprecht Riedesel Freiherr zu Eisenbach)
  I./ KG 77 grupės vadas buvo matomai kapitonas Joachimas Piotteris (Joachim Pötter).
  Dėl I./ ZG 26 dalyvavimo kare duomenys šiek tiek prieštaringi. Yra duomenu, 2./ ZG 26 (eskadrilė) 41.06.22d. bazavosi Hebutgen (šalia Kirkineso) aerodrome Luftflotte 5 sudetyje.
  JG 27 eskadros vadas buvo majoras Volfgangas Šellmanas (Wolfgang Schellmann) taip pat vokiečių asas. 1941.06.22d. oro mūšyje netoli Gardino buvo numuštas ir dingo be žinios.
  III./ JG 53 grupėje buvo Bf-109 F-2 tipo lektuvai.
  I./ StG 2 grupės vadas buvo kapitonas Hubertas Hičoldas (Hubertus Hitschold)
  Be to reikėtu pamynėti III./ KG 2 ir III./ KG 3 grupes iš Luftflotte 2, kurios bombardavo taikynius Lietuvos teritorijoje. Abiejose grupese ginkluotėje – bombonešiai Do-17Z.
  III./ KG 2 grupes vadas buvo pulkininkas Henrikas Konradis (Heinrich Conrady). Bazė- Likas (dabar Elkas-Lenkija).
  III./ KG 3 grupes vadas buvo kapitonas Ratmanas (Rathmann). Bazė- Suvalkai.

  Paminesiu kai kurios 41.06.22d. mūšių ore epizodus.
  II./ JG 53 grupės vadas buvo kapitonas Haincas Bretnutcas( Heinz Bretnutz)-vokiečių asas. 1941.06.22 anksti ryte puldamas SB bomboniešių grupe (matomai 40 sbap) buvo sužeistas į koją. Buvo priverstas nutupti šalia Nemakščių kaimo. Iki 06.26d. slapstėsi pas valstiečius. Nuo infekcijos prasidėjo gangrena. Mirė 1941.06.27d.
  41.6.22d. apie 3.15(Berlino laiku) lektuvai iš I./ KG 77 bombardavo Kauno aeromazgą. Juos dengė naikintuvai iš Stab./ JG 54 ir II./ JG 54.
  Apie 3.25 lektuvai iš III./ JG 54 šturmavo Kedainių aerodromą, kur bazavosi 61 šap. Tą pačią dieną iš kovinio skrydžio negrįžo Ju-88A, kurio pilotas buvo vyr. leitenantas Biuchsas ( H. Buechs). To lektuvo šturmano vietoje sedėjo KG 77 eskadros vadas pulkininkas-leitenantas H. J. Raitelis. Skrydžio metu lektuvas buvo pamuštas ir pilotas bandė grįžti į savo aerodromą, tačiau teko nutupdyti lektuvą miškų rajone šalia Braitenštaino. Nusileidymo metu lektuvas virto metalo laužo kruva ir visas ekipažas patyrė lengvus ir sunkius sužalojimus.
  Tą patį rytą 13 Bf-109 su bombomis iš III./ JG 27, 4 Bf-110 iš ZG 26 ir 42 Ju-87 iš StG 2 bombardavo Alytaus ir Varenos aerodromus, tu pačių miestų gel. stotys, artilerijos sandėlius ir ryšio linijas( duomenys iš Chazanovo knygos «Горькие уроки. Война в воздухе. 1941»).
  Vilniaus aeromazgą šturmavo ir bombardavo pilotai iš III./ KG 2, III./ KG 3 ir III./ JG 53. Vokiečiai savo pranešimose paminėjo, kad zenitinių kulkosvaidžių ugnis čia buvo neorganizuota.
  Tą pačia dieną apie 18 val. į š-vakarus nuo Marijampolės oro mūšyje su DB-3 bombonešiais buvo apgadintas JG 54 eskadros vado pulkininko leitenanto Hano Trautlofto Bf-109F-2. Pilotas nutupdė lektuvą Trakenų aerodrome.
  PabYKA aviacija pirmomis karo dienomis patyrė dydelius nuostolius. Iš dokumentų yra žinoma, kad tik šalia Kauno birželio 22-23d. buvo sunaikinta (subombarduota, sudeginta) 34 lektuvai: 19 MIG-3, 6 I-16, 1 I-153, 4 I-15bis, 3 UTI-4 ir 1 U-2. Aerodrome Pociunai buvo palikti neapgadinti 13 MIG-3.
  15 iap 41.6.29d. iš 61 MIG lektuvo rikiuoteje liko tik 6 MIGai.
  240 iap vado įsakymu buvo sudeginti 6 I-15bis ir 1 U-2.

 4. Vembras parašė:

  Straipsnis tikrai išsamus.
  Radau vieną netikslumą – tiksliau praleistą raidę
  [blockquote]-oji grupė (I./JG54) karo išvakarėse bazavosi Lindentalyje (prieš karą egzistavusi gyvenvietė Lidenhtal, buvusi 5 km į pietryčius nuo dabartinio Slavsko).[/blockquote]
  Turėtų būti Lindenhtal
  http://www.ww2.dk/air/jagd/jg54.htm
  http://www.michael-reimer.com/CFS2/CFS2_Profiles/ETO_AXIS_Luftwaffe_JG54.html
  Taip pat yra dviprasmybių :
  [blockquote]Bet ruošiantis tam galimam puolimui buvo padaryta ir labai didelių klaidų.[/blockquote]
  Sprendžiant iš Jūsų straipsnio – turimas omenyje Vokietijos puolimas. Manau reikėtų išlikti nešališkiems – juk galėjo būti ir atvirkščiai . O Jūsų minimos klaidos tebuvo pasiruošimas puolimui priešinga kryptimi. Straipsnyje minimas Tilžės aerodromo bombardavimas juk nebuvo spontaniškas atsakas? Tam juk reikia pasiruošti.

  Aleksandr.n Įdomūs papildymai mūšio scenomis.
  Yra viena pastaba – kai kurie šaltiniai teigia , jog Jūsų minimas majoras Wolfgang Schellmann buvo taranuotas tarybinio biplano ir iššoko su parašiutu. Po 48 valandų buvo sušaudytas NKVD. Dokumentų tai patvirtinančių neaptikau.

 5. HEAT parašė:

  [blockquote]Straipsnyje minimas Tilžės aerodromo bombardavimas juk nebuvo spontaniškas atsakas? [/blockquote]

  Pulką bombonešių pakrauti bombomis ir parengti skrydžiui turėtų trukti apie porą valandų. Ypač tokiomis salygomis, kaip karo pradžia. Be to, ir įsakymas negalėjo ateiti kartu su karo pradžia. Taigi arba bombonešiai stovėjo parengti, tarkim, manevrams, ir beliko tik bombas pakabinti ir pravesti instruktažą, arba 4:50 yra įsakymo bombarduoti gavimo laikas, o ne pakilimo laikas. Antras variantas man labiau įtikimas.

 6. Arvydas parašė:

  Šiuo savo straipsniu nesu visiškai patenkintas, ateityje planuoju jį taisyti ir papildyti, todėl dėkoju už visas pastabas.
  Aleksandrui.
  Taip, pripažįstu, kad straipsnyje nėra tavo paminėtų epizodų, nors jie man buvo žinomi. Tikrai straipsnis bus papildytas tavo minėtais (o ir kitais, nepaminėtais) oro mūšių epizodais.
  Dėl 15nap dalyvavimo Ispanijos kare. Tikrai, išsireiškimas ne visai vykęs. Ta frazė turėtų skambėti maždaug taip: geriausi 15nap pilotai dalyvavo ir Ispanijos pilietinio karo mūšiuose.
  Vembrui
  Tikriausiai nesupykai, kad tavo pirmąjį pranešimą minimaliai paredagavau, o antrąjį ištryniau?
  Dėl (ne)šališkumo. Visada, kiek tai būna įmanoma, stengiuosi būti nešališkas. Kiek tai pavyksta – spręsti jums. Tai – kas rengėsi pulti, o kas rengėsi gintis galime ginčytis iki užkimimo. Minimima epizode buvo turima tokia mintis: dokumentai rodo, kad sovietai turėjo mintyje galimybę, kad juos gali užpulti Vokietija, tačiau ne viską padarė, kad būtų atremtas tas puolimas. Bet ši mintis nereiškia, kad aš atmetu galimybę, kad sovietai patys rengėsi puolimui.

 7. Aleksandr.n parašė:

  Pamiršau paminėti dar vieną vokiečių 8-jo aviakorpuso dalynį. Tai II. (Schlacht)/LG2 – ją galima pavadinti šturmo aviacijos grupe. Grupės vadas kapitonas Otto Vaisas (Otto Weiss). Grupė bazavosi (Praschnitz, dab. Pšasniša, Lenkija). Grupeje buvo 3 eskadriles: 3-se lektuvai Bf-109E, o vienoje buvo vokiečių biplanai Hs-123. Grupė palaikė 3-os vermachto tankų grupes ir 9-os armijos kovos veiksmus, taigi veikė ir Lietuvoje.
  Dar galima pamineti viena epizodą, bet ne birželio 22, o 23d.
  11.45 grupė vokiečių naikintuvų atakavo grupe bomboniešių SB šalia Kedainių. Vokiečių grupeje buvo ir busimas JG54 asas Hansas-Ekechardas Bobas (Hans-Ekkehard Bob) iš 9./JG54. Jo žodžias 8 SB lektuvai jau buvo numušti ir jis atakavo paskutinį, 9-ji SB, tačiau to lektuvo šaulys-radistas sugebėjo pataikyti į Bobo lektuvą (šaltynije nurodomas jo numeris Bf-109F-2 W. Nr.9207). Kadangi nebeveike lektuvo varyklis, Bobas buvo priverstas skubiai nusileisti miškingoje vietoveje. Po 3-jų dienų klajonių ir laimingai jam pasibaigusio susitykimo su dviems rusų kariais, Bobas pamate vokiečių karinę koloną. Tai buvo 1-os vermachto tankų divizijos daliniai.
  Nuo saves pridesiu, kad 23.6.41 iš kovinių skrydžių mano paskaičiavimais negrįžo po 7 ekipažus iš 9 gbap ir 46 gbap (jų tarpe pulko vadas majoras Michailas Ivanovičius Senkovas)

 8. Vembras parašė:

  Liko nepaminėtas 2-asis aerofotografų būrys ( 2-й аэросъемочный отряд) , dislokuotas prie Kauno. Kiek teko domėtis tokių būrių Vakarų kryptyje buvo tik 2.

 9. Arvydas parašė:

  ilgai svarsčiau paminėti tuos "fotografus" ar ne. Neradau konkretesnių duomenų apie jį, todėl nepaminėjau, pasirodo be reikalo. Kaltas. !sad
  Aleksandrui ir kitiems. Labai pageidaučiau, kad šiuose komentaruose būtų apsiribota vien tik birželio 22 dienos įvykiais.

 10. Vembras parašė:

  Na kai kuriose teorijose to būrio dislokacija – labai svarbus faktas. Ieškau kokia buvo jo sudėtis – kol kas nuotrupos.

  HEAT'ui
  [blockquote]Pulką bombonešių pakrauti bombomis ir parengti skrydžiui turėtų trukti apie porą valandų.[/blockquote]

  Neturiu duomenų kiek bombonešių pakilo skrydžiui į Tilžę. Tarkim 30 ar 40. Nors abejočiau. Vienas neša 6 bombas po 100 kg. Vieną bombonešį pilnai pakraut bombomis – 6 vnt – turėtų užtrukti nemažiau 2 valandų – automatizacijos tuo metu nebuvo. Čia su išlyga , kad bombos buvo privežtos ir laukė prie lėktuvo.
  [blockquote]Taigi arba bombonešiai stovėjo parengti, tarkim, manevrams[/blockquote]
  Nemanau. Kovinių bombų niekas manevrams nekrauna.
  Bendram vaizdui reikia daugiau medžiagos.
  Kur stovėjo aviaciniai sandėliai prie Panevėžio aerodromo?
  Kiek buvo važiuojančio transporto tuo metu, kuris galėjo pristatyti bombas iš sandėlio iki lėktuvų?
  Gal yra tikslus skaičius lėktuvų, dalyvavusių Tilžės bombardavimo operacijoje?

 11. Vembras parašė:

  Patikslinu : 4:50 Maskvos laiku ( praėjus 45 minutėms nuo karo pradžios) 25 9-ojo greitųjų bombonešių pulko lėktuvai bombardavo Tilžės apylinkes. Operacijai vadovo majoras M.I.Skitajevas. Į Panevėžio aerodromą sugrįžo 23 lėktuvai. Reikia paminėti, kad 4:55 Panevėžio aerodromą bombardavo 5 vokiečių lėktuvai.
  Paanalizuokim. Pakrauto bombonešio SB greitis – apie 400 km per val. Atstumas – 200 km. Numanomas išskridimo laikas – 4:20. Tuomet įsakymas pakilti galėjo būti duotas iškart prasidėjus karui. O bombonešiai jau buvo paruošti skrydžiui iki to – pakrauti bombomis, pripildyti žibalo.

 12. HEAT parašė:

  Pakelti į orą pulką bobonešių reikia apie 20 min. Pirmas lėktuvas ar pora kyla ir suka ratus apie aerodromą. Prie jų jungiasi vėliau kylantys. Ir tik kai visi ore , suformuojama rikiuotė (tarkim devinkės) lėktuvai pajuda link taikinio.
  Norint 4:50 būti virš Tilžės pilotai 4:00 jau turėjo sėdėt lėktuvuose su įjungtais varikliais.

  http://www.victory.mil.ru/lib/books/memo/fedorov/05.html
  Šituose memuaruose apie tą rytą rašoma. Jei jais tikėti, tai išeitų, kad apie 4:50 (4:25+20 min) gaunamas tik įsakymas kilti. O juk lėktuvai išblaškyti, juos reikia sutelkti, kilimo takus patikrinti – gal kur duobė atsirado, ir panašiai.

 13. Aleksandr.n parašė:

  Ech tie memuarai… Vien šita frazė ką reiškia..

  Еще при подходе к цели он получил с земли радиограмму: «Немедленно возвращайтесь, на объект не следуйте». Почему? Не знал тогда комэск, что на аэродроме наступили критические минуты: фашисты были уже совсем близко. Наша пехота и танкисты вели упорный бой на ближних подступах к дороге, ведущей к аэродрому. 9-й полк срочно отходил в Сувалки, и лишь небольшая оперативная группа оставалась на летном поле в ожидании возвращения эскадрильи Кривцова.

  Kokie Suvalkai? Bent žemelapį pažiurėtu prieš rašant. Be to dristu teigti, kad 41.6.22d. 9 gbap lektuvai ne buvo išvis pakyle į orą. Pulko nuostolių suvestineje parašyta, kad 41.6.22d. aerodrome anskrydžio metu žuvo leitenantas Semirennikov N.I. Kiti nuostoliai buvo jau 23d. ir vėliau.

 14. HEAT parašė:

  Na, grybų ir patriotinio marmalo ten tikrai nemažai.
  Ar nuostolių suvestinėse detalizuojami 23 dienos nuostoliai ? Ir, jei ne paslaptis, iš kur tos suvestinės ?
  Tai dabar turim variantus:
  1. Jokio antskrydžio 22 dieną ant Tilžės aerodromo nebuvo.
  2 Buvo, bet ne 9 gbap.
  3 Buvo, 9 gbap, ir praėjo be nuostolių. Tai neprieštarautų suvestinėms.

  Beja, ar yra nors keletas nepriklausomų šaltinių, kurie patvirtintų antskrydį?

 15. Gintas parašė:

  Aušrotas rašo, jis tuo metu gyveno Tilžeje, kad Tilžė buvo bombuordota tarp 5.30 ir 6 val. ryto. Buvo bombuorduoti gel.stotis tiltai per Nemuną, ir artilerijos pulko kareivinės. Dar įdomi detalė, tuo metu kai buvo bombarduojama per radiją Gebelsas sakė kalbą apie Vokietijos pradėtą karą prieš Sovietų Sąjungą.

 16. Arvydas parašė:

  straipsnį vertėjo rašyti vien dėl būsimų komentarų, pastarieji ko gero netgi vertingesni už patį straipsnį. !shy
  Labiausiai mane suintrigavo pastabos apie Tilžės bombardavimą. Kadangi straipsnis parašytas "pop", o ne "moksliniu" stiliumi, todėl jame nėra išnašų į šaltinius. Galiu atskleisti tą šaltinį – rašydamas apie Tilžės bombardavimą aš rėmiausiu Marko Solonino knygoje "На мирно спящих аэродромах…" 459 sl. esančia citata iš žurnalo "Военно истоический журнал", 8/1988. ^tai tos citatos vertimas. "1941 metų birželio 22 dieną 4 val. 50 min. Šiaurės-Vakarų fronto 9-ojo BAP 25 lėktuvai SB išskrido bombarduoti aerodromo ties Tilže".
  Keista, kad į tai aš neatkrepiau dėmesio. Bet jei paaiškėtų, kad tie lėktuvai tikrai išskrido būtent tuo laiku ir turėdami būtent tokią užduotį (kaip ji buvo įvykdyta – kitas klausimas), tai reikštų, kad tą įsakymą pulkas gavo….dar prieš karo pradžią??? Arba čia kažkas ne taip, arba pakvipo istoriniu skandalu.
  Mano žiniomis tų metų "Karinio-istorinio žurnalo" numeriai yra VU bibliotekoje, tad nebus didelės problemos gauti to straipsnio kopiją ir patikrinti kas rašo, ką rašo, kaip rašo ir kuo remiasi.

 17. Aleksandr.n parašė:

  Nuostolių suvestines (teisingiau bus pranešymo) reikia žiurėti:
  http://www.obd-memorial.ru/221/Memorial/Z/001/058-0818884-0006/00000043.JPG

  Keisdami adreso paskutinį skaičiuką galima pamatyti kitus, tos to pranešymo lapus.

 18. Vembras parašė:

  Peržiūrėjau.
  1941.06.22 nuostoliai su prierašu "Nesugrįžo iš kovinės užduoties" (tiesioginis vertimas) :
  35. Pavlov
  36. Kodenev
  39. Belochvostov
  40. Sitižov
  42. Jakunin
  43. Neperskaitoma
  44. Lobanov

  Labai panašu į 3 bombonešių įgulas

  Dar yra vienas dingęxs be žinios per Gudžių aerodromo bombordavimą
  58. Kukuškin

  Taigi kovinių skrydžių būta.

 19. Aleksandr.n parašė:

  Pabandysiu rytoj papyldyti iš kito pranešymo 9 gbap nuostolius. Šiandien saitas "pakybo".
  Pulkas matomai 41.6.22d. buvo perdislokotas į atsargynę aikštele į Skvarbus 4 km į š-r. nuo Subačiaus.

 20. Aleksandr.n parašė:

  Vembrui.
  Jus suklidote, Pavlov, Kodenev ir t.t. yra iš visai kito pulko- 46 gbap, iš Gruzdžių.
  43. Menšikov.

  O 9 gbap nuostolių 41.6.22d. kol kas neradau. Kitas šio pulko pranešymas čia
  http://www.obd-memorial.ru/221/Memorial/Z/001/058-0818884-0003/00000045.JPG

 21. Vembras parašė:

  Suklydau. Aukščiau mano vardinti kariškiai netarnavo 9 pulke.
  Iš paskutinės Jūsų nuorodos matyti, jog pirmi koviniai nuostoliai patirti birželio 23 dieną. Birželio 22 dieną žuvo tik Zimenkov
  ( poz.107 ) – aerodrome.
  Aišku žūties datą galima buvo ir pakoreguoti – 22 dienos nuostolius užrašyti 23 dienai.
  Reikia duomenų kokio junginio lėktuvai bombardavo Tilžės apylinkes ir kada.

 22. Gintas parašė:

  Kada bombordavo aišku, birželio 22 d., beveik iš kart po vokiečių užpuolimo

 23. Arvydas parašė:

  Bombardavimo laikas žinomas tik iš Ginto minimų Aušroto prisiminimų. O, kaip žinia, į atsiminus reikia žiūrėti labai atsargiai. Kita vertus tų atsiminimų kategoriškai atmesti taip pat negalime. Taigi, jei Aušrotas teisus, Tilžė buvo bombarduota Gebelsui sakant kalbą per Vokietijos radiją. Pabandžiau rasti nuorodų apie tą Gebelso sakytą kalbą ir jos sakymo laiką, bet mn nepavyko. Gal kolegos padės?
  Grįžkim prie bombonešių išskridimo laiko. Beveik identišką citatą radau dar vienoje M.Solonino knygoje "Statinė ir lankai arba Kada prasidėjo Didysis Tėvynės karas". http://militera.lib.ru/research/solonin_ms/index.html
  Štai ta citata.
  [i]«22 июня 1941 г. в 4 ч. 50 мин. 25 самолетов СБ из состава 9 БАП ВВС С.-З. ф. вылетели на бомбежку немецкого аэродрома под Тильзитом…» [[/i]ВИЖ. — 1988. — No 8].

  Как и положено добросовестному историку, А. Г. Федоров приводит после этой информации и ссылку на архив ([i]ЦАМО, ф. 861, оп. 525025, д. 2[/i]).
  Jei aš gerai suprantu, tai citata iš "Karinio istorinio žurnalo", straipsnį yra parašęs A.G.Fiodorovas ir jis duoda nuorodą į archyvinį dokumentą. Tiksliau sakant, ne įdokumentą, o į ištisą bylą. Kaip žinia, byloje gali būti nuo 2 iki 500 lapų. Tos bylos turinį sužinoti galimybių nelabi daug, bet vis tik pabandysiu – bičiuliams Rusijoje jau išsiunčiau prašymą, žadėjo padėti. Jei išsipildys [i]idea fix[/i] ir pavyks sužinoti tos bylos turinį, tada gal nereiks spėlioti: kas davė įsakymą, kada davė ir t.t.
  Klausimas Aleksandrui – kaip manai, gal tikrai yra teisus Vembras teigdamas, kad birželio 22 dienos nuostoliai užrašyti kaip birželio 23? Pats juk gerai žinai – dar ne tokių stebūklų tuose dokumentuose būna.

 24. Vembras parašė:

  [i]И все же были люди, не побоявшиеся нарушить приказ Генштаба. Так поступил командир 9-го скоростного бомбардировочного полка майор М. И. Скитев. Уже в 4:50 25 бомбардировщиков под его командованием нанесли удар по скоплению вражеских войск в районе Тильзита. С этого первого боевого задания на базу вернулись 22 самолета (три были сбиты зенитчиками)[/i]
  Vis tik buvo žmonių, kurie nepabijojo pažeisti Generalio Štabo įsakymą. Taip pasielgė 9-o sbp vadas mjr. Skitajevas. Jau 4:50 ( Maskvos laiku ) 25 jo vadovaujami bombonešiai bombardavo priešo formuotes prie Tilžės. Iš šios 1-os kovinės užduoties į bazę sugrįžo 22 lėktuvai.
  Vertimas laisvas. Šaltinis :
  http://berkovich-zametki.com/2006/Zametki/Nomer1/Haesh1.htm#_edn83
  http://berkovich-zametki.com/2006/Zametki/Nomer2/Haesh1.htm
  Autorius labiau linkęs tyrinėti žydų padėtį Žiemelyje, bet gana plačiai aprašo pačią karo pradžią, taip pat nurodo šaltinius.
  Mano cituojamo teksto šaltinis, nurodytas autoriaus, yra Сборник 34. С. 56.
  Jei tekstų neskaitėte – rekomenduoju. Lietuviškų toponimų transkripcija beveik nepriekaištinga.

 25. Vembras parašė:

  Pridedu puikų pasitaikančių lietuviškų vietovardžių išaiškinimą:
  http://berkovich-zametki.com/2006/Zametki/Nomer1/Haesh_Pril.htm

 26. Gintas parašė:

  Meltiuchovo straipsnyje "Pradinis karo laikotarpis karinės kontrožvalgybos dokumentuose" yra GLK 3-sios Valdybos pranešimas kuriame rašoma, kad Tilžės rajone birželio 22d. bombardavo 46-sis GBP ir neteko 10 lėktuvų.

 27. Gintas parašė:

  Be to pranešime nurodyta, kad jau birželio 19 d. buvo duotas nurodymas pasiruošti galimiems koviniems veiksmams ir nurodytas laikas kada būti pasiruošusiems, tai birželio 22 d 3 val. ( pranešime išvardinti vadai kurie tam nepasiruošė). Tai tada aišku kodėl bombonešiai stovėjo pasiruoše.

 28. Aleksandr.n parašė:

  Arvydas rašė

  [blockquote][/blockquote] Klausimas Aleksandrui – kaip manai, gal tikrai yra teisus Vembras teigdamas, kad birželio 22 dienos nuostoliai užrašyti kaip birželio 23? Pats juk gerai žinai – dar ne tokių stebūklų tuose dokumentuose būna. [blockquote][/blockquote]

  Gali buti ir taip, bet kol nepamatysime iš CAMO pulko dokumentus tai liks tik versija. Vis bandau surasti 9 gbap pranešymą dėl galimu nuostolių 41.6.22d. Rezultato kol kas nėra.

 29. Arvydas parašė:

  Gintas rašė
  [blockquote]Kada bombordavo aišku, birželio 22 d., beveik iš kart po vokiečių užpuolimo [/blockquote] Pavydžiu tavo paprastumo. Tau gal ir aišku, man – dar tikrai ne. Bent kol kas aš nesu tuo įsitikinęs.
  [blockquote]Meltiuchovo straipsnyje "Pradinis karo laikotarpis karinės kontrožvalgybos dokumentuose" yra GLK 3-sios Valdybos pranešimas kuriame rašoma, kad Tilžės rajone birželio 22d. bombardavo 46-sis GBP ir neteko 10 lėktuvų. [/blockquote] Na taip, kai kuriais duomenimis birželio 22 Tilžę bombardavo dar ir 40-asis BAP. Bet jei pastebėjai, pastarosiomis dienomis albame ne apie Tilžės bombardavimą birželio 22 apskritai, o atikapie 9-ojo BAP bombardavimo laiką: kas galėjo duoti įsakymą, per kiek laiko galėjo pasiruošti, kada išskrido, kada nuskrido…
  [blockquote]Be to pranešime nurodyta, kad jau birželio 19 d. buvo duotas nurodymas pasiruošti galimiems koviniems veiksmams ir nurodytas laikas kada būti pasiruošusiems, tai birželio 22 d 3 val. ( pranešime išvardinti vadai kurie tam nepasiruošė). Tai tada aišku kodėl bombonešiai stovėjo pasiruoše. [/blockquote] Vėl žaviuosi tavo sugebėjimu įskaityti tai, ką nori įskaityti, o ne tai, kas parašyta. Pabandykim tą vietą paskaityti kartu originale.
  [blockquote]19 июня Петров был предупрежден заместителем командующего ВВС по политработе о возможных военных действии, ему был указан срок готовности к 3 часам 22 июня с.г. Петров (turima mintyje 7-osios aviadivizijos vads – Arvydas)к этому указанию отнесся крайне халатно. Не истребовал от командиров полков выполнения этого указания и полки фактически были противником застигнуты врасплох, в резудтате чего и были большие потери самолетов на аэродромах.[/blockquote] Gal kolegoms atrodys kitaip, bet aš šiame dokumente neįžiūriu įsakymo birželio 22 dienos 3.00 bombonešiams būti užpildytiems kuru, pakrautiems bombomis ir su užvestais varikliais laukti įsakymo skristi pietvakarių kryptimi. Tad pasikartosiu – man vis dar neaišku ar tikrai tie bombonešiai stovėjo pasiruošę ir kada jie išskrido bombarduoti Tilžės.

 30. Arvydas parašė:

  Vembras rašė
  [blockquote]Autorius labiau linkęs tyrinėti žydų padėtį Žiemelyje, bet gana plačiai aprašo pačią karo pradžią, taip pat nurodo šaltinius. [/blockquote] Galiu paantrinti kolegai. Mano nuomone, Anatolijaus Haešo (Анатолий Хаеш) tekstas yra pats stipriausias iš man žinomų tekstų apie pirmasias vokiečių-sovietų karo dienas Lietuvoje. Autoriusiš visiems nesunkiai prieinamų šaltinių nupiešė gan išsamų mūšių Lietuvoje vaizdą.
  [blockquote]Mano cituojamo teksto šaltinis, nurodytas autoriaus, yra Сборник 34. С. 56.[/blockquote] Kolega, ar tikrai? Bent aš įžiūriu kitą tavo cituojamo teksto šaltinį – [i]Иринархов. С. 279, 280‑281.[/i] Jeigu A.Haešo tekstą galiu rekomenduoti kaip tinkamą karo istorijos tyrinėtojams, tai R.S.Irinarchovo knyga "Прибалтийский особый…" o ir kitos šio autoriaus knygos yra karo istorijos žinovų pajuokos objektas. Pvz. minimoje knygoje randame tvirtinimą, kad Lietuvoje buvo T-35….
  Yra šiokių tokių žinių iš archyvo. Gavau atsakymą, kad ЦАМО, ф. 861, оп. 525025 (Gynybos ministerijos centrinis archyvas, fondas 861, aprašas 525025) yra 497-ojo atskirojo ОСНАЗ (oro erdvės stebėjimo tarnyba)diviziono dokumentai. Perspektyva gauti tų dokumentų tekstus kol kas miglota.

 31. Gintas parašė:

  O gal nereikia ieškoti sudėtingų atsakimų ten kur jų nėra !lol , tai paaiškin kaip tu supranti būti pasiruošusiems kovinėms veiksmams 3 val?

 32. Vembras parašė:

  [blockquote]Bent aš įžiūriu kitą tavo cituojamo teksto šaltinį – Иринархов. С. 279, 280‑281.[/blockquote]
  Taip – teisingai. Aš suklydau. Savo ruožtu ieškau patvirtinimo vakarų šaltiniuose.

 33. Arvydas parašė:

  Vembrui. Geriausia būtų iš pradžių nustatyti Tilžės apylinkėse karo pradžioje stovėjusio priešlėktuvinės gynybos dalinio numerį ir tada susirasti to dalinio kovinį dienoraštį (tagenbuchą). Įrašai tame dienoraštyje būtų nepaneigiamas įrodymas apie bombrdavimo pradžią.
  Gintas. Gerbiamas kolega, tau tikrai ne paslaptis kaip reikia dirbti su pirminiais šaltiniais (dokumentais) ir prisiminimais. VU IF dėstytojai tikriausiai pastoviai kala, kad į dokumentus (o juo labiau į prisiminimus) reikia žiūrėti kritiškai ir pateikiamus faktus bandyti patvirtinti arba paneigti lyginant duomenis su duomenimis iš kitų šaltinių. Tu gi susirandi viename dokumente tau patinkantį faktą ir mosikuoji juo kaip galutinės tiesos instancija. Štai ta citata iš tavo pastaruoju metu dažnai cituojamo M.Meltiuchovo straipsnio. Tai buvo kažkokio komisaro raportas, parašytas po karo pradžios praėjus berods mėnesiui. Savaime suprantama, kd stengiamasi parodyti save protingu, o kitus kvailiais. Supaprastinus – vienas komisaras rašo, kad kitas komisaras divizijos vadui liepė kažką padaryti…Kaip tau atrodo, ar gali divizijos vadui kažkokio komisaro žodinio pasakymo? [i]Komisaras liepė, todėl bombonešiai buvo parengti ir beveik pirmosiomis karo minutėmis pakilo bombarduoti priešo.[/i] Pagal tave taip? Nusišvilpt tam divizijos vadui ant žodinio įsakymo – žodžio prie pasiaiškinimi neprisegsi. Įsakymą raštu duok.
  Tad tavo šypsenėlė visai ne vietoje. Gal tau ir pakanka Aušroto prisiminimų + M.Meltiuchovo straipsnio. Bet taip "apsiginklavęs" tu manęs neįtikinsi, bendrą mūsų bičiulį HEAT – juo labiau. Man reikia patikimų ir nepaneigiamų, pageidautina dokumentinių, bet kokio klausimo įrodymų. O tokie įrodymai elementarūs (primityvūs) vargu ar gali būti.

  P.S. To dokumento ištraukos citatoje raudona gija eina mintis, kad nors komisaras ir liepė būti pasiruošiusiems koviniams veiksmams 3.00, tačiau daugelis pulkų buvo tam nepasiruošę, todėl buvo patirta daug nuostolių. Reiktų suprasti – nebuvo pasirengta atremti galimą priešo puolimą.

 34. Gintas parašė:

  Tai ne kažkokio komisaro raportas, o Šiaurės-Vakarų fronto 3-jo skyriaus( t.y. kontrožvalgybos) viršininkas. Man atrodo jis šiek tiek aukščiau stovėjo už divizijos vadą, o jei ir būtų divizijos komisaras, tai jie buvo lygiavaertus vadovavimo atžvilgiu, komisaras turėjo visą teisę sustabdytį įsakymo vykdymą jei jam pasirodytu, kad duotas neteisingas įsakymas, jie juk tam ir buvo pastatyti, kad kontroliuotu vadus, vienvaldystė armijoje, kai vadas pasidarė viršesnis už komisarą RA tik nuo 1943 m., kai buvo įvesti antpečiai. Be to tarnybinis pranešimas parašytas praėjus savaitei, birželio 28 d., o ne mėnesiui praėjus. Įsakymą pasiruošti davė ne bet koks komisaras, o KOP vado pavaduotojas.

 35. Arvydas parašė:

  [blockquote]Tai ne kažkokio komisaro raportas, o Šiaurės-Vakarų fronto 3-jo skyriaus( t.y. kontrožvalgybos) viršininkas. [/blockquote] …bet jo karinis laipsnis "divizijos komisaras".
  [blockquote]tarnybinis pranešimas parašytas praėjus savaitei, birželio 28 d., o ne mėnesiui praėjus[/blockquote] Atsiprašau, suklydau, rašiau iš atminties. Bet ką tai keičia?
  [blockquote]Man atrodo jis šiek tiek aukščiau stovėjo už divizijos vadą, o jei ir būtų divizijos komisaras, tai jie buvo lygiavaertus vadovavimo atžvilgiu,[/blockquote] Taip, bet pasikartosiu – o ką tai keičia? Esmė yra tame, kad kalbama apie ŽODINĮ įsakymą. O žodinio įsakymo vertė artima nuliui. Tikriausiai prisimeni epizodą iš Kijevo gynybos, kai kažkuris iš vadų (dabar neatsimenu tiksliai kuris, galiu paieškoti) atsisakė vykdyti žodinį įsakymą? Apie tai atrodo ir V.Suvorovas rašė. Įvykdysi žodinį įsakymą, vėliau paaiškės, kad tas įsakymas buvo "blogas" – kas tada?
  Cituojamas divizijos komisaro raportas yra įdomus, bet jis gali būti tik papildančiu, šalutiniu įrodymu. Mes gi bandome ieškoti tiesioginių įrodymų apie tai kada 9-ojo BAP bombonešiai pakilo į orą ir kada tiksliai (valandų ir minučių tikslumu) pirmą kartą jie bombardavo Tilžę.

 36. rix parašė:

  Būčiau dėkingas, jei Arvydas nurodytų originalius šaltinius, nes nebeaišku, ar tai jo kūrinys, ar vertimas ar kompiliacija.

 37. Arvydas parašė:

  Kolegai rix. Tai nėra verstinis straipsnis, o grynai mano asmeninis „vargas“, kurį galima pavadinti ir kompiliacija, nes duomenys tekstui yra surinkti iš įvairių šaltinių.
  Duomenys apie Pabaltijo Ypatingosios karinės apygardos aviacijos dalinių sudėtį, ginkluotę, vadus ir dislokaciją surinkta iš svetainės "Antrojo pasaulinio aviatoriai" http://allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/d.dat , svetainės http://www.rkka.ru puslapio http://rkka.ru/22/vvs/pribovo.htm ir skyrelio http://www.rkka.ru/22/ad.htm
  Duomenys apie liuftvafės dalinių sudėtį, ginkluotę ir dislokaciją paimti iš žurnalo "Фронтовая илюстрация" 2001 Nr.6 Трофеи воздушных битв 1941-1945. Taip pat šiuo klausimu (liuftvafės dalinių dislokacijos vietų vokiški ir dabartiniai rusiški pavadinimai) straipsnį papildė svetainės narys Aleksandras, tų vietų lietuviškus pavadinimus surasti padėjo kolega Todd. 29-ojo TŠK avia dalinio likimas paimtas iš http://www.airwar.ru/history/av2ww/soviet/litva/litva.html Rašant tekstą naudoti duomenys iš M.Solonino knygų "Birželio 22 arba kada prasidėjo Didysis Tėvynės karas" ir "Virš taikiai miegančių aerodromų" bei straipsnio „Kur išskrido Stalino sakalai?“, Dmitrijaus Chazanovo knygos "1941. Karas ore. Karčios pamokos". Taip pat užmečiau akį ir į garsųjį Sbornik Nr1. Gal dar liko nepaminėtas vienas-kitas smulkesnis šaltinis.

 38. Vembras parašė:

  [blockquote] …bet jo karinis laipsnis "divizijos komisaras".[/blockquote]

  Pastaba : saugumo karininko laipsnis nelygus reguliarios armijos karininko laipsniui. Čia faktas – tai žinoma galioja TA. Kodėl taip yra – nesidomėjau 😉 II p.k. metu buvo tas pats. Saugumo leitenantas tikrai galėjo įsakinėti artilerijos kapitonui.
  Iš asmeninės patirties galiu tą patį patvirtinti. Taip pat mokomojo dalinio karininkas, tarkim leitenantas, turėjo faktinį kapitono laipsnį. Situacija gana absurdiška.
  [blockquote]O žodinio įsakymo vertė artima nuliui.[/blockquote]
  Pavojingas teiginys 😉

 39. Aleksandr.n parašė:

  Gintas raše

  [blockquote][/blockquote] Man atrodo jis šiek tiek aukščiau stovėjo už divizijos vadą, o jei ir būtų divizijos komisaras, tai jie buvo lygiavaertus vadovavimo atžvilgiu, komisaras turėjo visą teisę sustabdytį įsakymo vykdymą jei jam pasirodytu, kad duotas neteisingas įsakymas, jie juk tam ir buvo pastatyti, kad kontroliuotu vadus, vienvaldystė armijoje, kai vadas pasidarė viršesnis už komisarą RA tik nuo 1943 m., kai buvo įvesti antpečiai. [blockquote][/blockquote]

  Karinių komisarų institutas RA vėl buvo ivestas 41.7.16d. ir egzistavo iki 42.10.9d. t.y. iki antpečių įvedymo.

 40. Vembras parašė:

  Dar vienas nelabai patikimas liudijimas. Kadangi susijęs su Klaipėdos bombardavimu – viešinu :
  http://www.kv.com.ua/archive/18600/social/18614.html

  Šaltinis teigia, kad : [i]Командир 121 полка вскрыл пакет «на случай войны». В нем был приказ — бомбить Клайпеду.
  22 июня 1941 года 9 скоростных бомбардировщиков взлетели из Быховского аэродрома и взяли курс на Клайпеду, портовый город, где скопилось множество техники и живой силы вермахта.[/i]
  Įdomus pats faktas – kad taikinys karo atvejui – Klaipėda.
  Nors 121 aviapulkas buvo dislokuotas Bobrovičiuose. Keistas pats maršrutas – 500 km išilgai karo veiksmų zonos.
  Gal Aleksandras patvirtintų šį skrydį? Ar čia , tarkim, ne 22 o 24 birželio?

 41. Aleksandr.n parašė:

  Tikrai abejotinas liudijimas.
  Vakarų YKA KOP turėjo užduoti karo atvėju bombarduoti Kenigsbergą, Marienburgą, Alenštainą, Torną, Kaminą, Lodzę, Varšuvą ir karines grupotes Vakarų YKA veikimo ribose ( между разграничительными линиями округа).
  Memelis priklause Pabaltijos YKA zonai. Man nėra žinoma ar bombardavo Memelį 06.22d., žinomas atvėjis, kai Memelis buvo bombarduotas 06.24d. Baltijos JL lakūnų.
  Ir skrydžio maršrutas nelabai logiškas. Kaip variantas tarkim galėjo bombarduoti Pilau uostą.

 42. Arvydas parašė:

  kuo toliau į mišką…Prabėgomis pabadžiau pasidomėti 121 pulku ir Klaipėdos bombardavimu. Nepatvirtintais duomenimis 121 pulko bombonešiai bombardavo Suvalkus, gi Klaipėdą bombardavo 31 bap. Kada tai buvo ir ar tikrai buvo galutinai išsiaiškinti dar nepavyko.
  Bet grįžkime prie tos nelemtos nuorodos į archyvą ir pirmo Tilžės bombardavimo laiko problemos. Patikslinu savo teiginį
  [blockquote]ЦАМО, ф. 861, оп. 525025 (Gynybos ministerijos centrinis archyvas, fondas 861, aprašas 525025) yra 497-ojo atskirojo ОСНАЗ (oro erdvės stebėjimo tarnyba)diviziono dokumentai.[/blockquote] Tame fonde yra ne oro erdvės stebėjimo diviziono, o atskirojo ypatingos paskirties radiožvalgybos diviziono dokumentai. Pabandžius ieškoti daugiau duomenų, paaiškėjo, kad karo pradžioje ko gero…tokio diviziono apskritai nebuvo! Kolegos Rusijoje yra surinkę informaciją apie tokios pakraipos dalinius – http://www.vif2ne.ru/rkka/forum/1/archive/13/13582.htm Taigi laukdami duomenų iš archyvo galime tik spėlioti. Štai galimi tokių spėlionių variantai.
  1.Nurodant archyvinę nuorodą įsivėlė korektūros klaida
  2.Archyvinė nuoroda sąmoningai parašyta klaidingai
  3.Maždaug prieš 10 – 15 metų archyve buvo keista kai kurių fondų numeracija, tad mus dominantis dokumentas turi visai kitą numerį
  Dėl bombardavimo laiko patvirtinimo iš vokiečių pusės. Gintas rašė, kad pagal Aušroto prisiminimus Tilžė bombarduota 5,30 – 6,00. Šioje vietoje kyla klausimas – kokiu laiku? Jei prisiminimų autorius tuo metu buvo Vokietijoje, reikia manyti, kad turima mintyje Berlyno laikas, t.y. praėjus 2,5 – 3,0 nuo karo pradžios, o tai neigia teiginį, kad sovietiniai bombonešiai išskrido bombarduoti Tilžę 4.50 (Maskvos laiku).

 43. Gintas parašė:

  Man ir atrodo, kad Vokietijos laiku, gerai būtų sužinojus kada kalba sakė Gebelsas. Ir dar, pagal Isajevą iš birželio 21 į 22 d. Lietuvoje vyko naktiniai lėktuvų mokymai, kai prasidėjo bombordavimas, dalis sovietinių bombonešių kaip tik papildinėjo degalus, gali būti, kad ir bombos jau buvo prikabintos, todėl toks operatyvumas.

 44. Vembras parašė:

  [blockquote]gerai būtų sužinojus kada kalba sakė Gebelsas. [/blockquote]

  Daugumas šaltinių teigia, jog Gebelsas kalbą sakė praėjus valandai po invazijos. Tai nebuvo jo kalba – jis perskaitė garsiąją A.Hitlerio "Barbarossos" proklamaciją bei paskelbė visuotinę mobilizaciją.

  http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/22/newsid_3526000/3526691.stm

 45. Arvydas parašė:

  Vembras rašė
  [blockquote]Daugumas šaltinių teigia, jog Gebelsas kalbą sakė praėjus valandai po invazijos. [/blockquote] Pabandykim paanalizuoti kolegos pasiūlytą šaltinį.
  [i]At 0500 GMT, an hour after the invasion began, the Nazi Minister for Propaganda, Joseph Goebbels, went on national radio to read a proclamation by Adolf Hitler [/i]
  Taigi turim du teiginius. Pirmas jų – kad Gebelsas skaitė kalbą 5 val. GMT laiku, kitas teiginys, kad tuo metu buvo praėjusi 1 (viena) valanda nuo karo pradžios.
  Tikriausiai nepasakysiu nieko naujo – trumpinys GMT reiškia Greenwich Mean Time. Trumpiau – tai laikas pagl Grinvičą. Dar kitaip, šis laikas vadinamas Vakarų Europos laiku (WET), pagal jį gyvena britai. Vokietija (ir dar daug kitų valstybių) gyvena Centrinės Europos laiku (CET), kuris apskaičiuojamas pagal formule GMT+1. Kaip žinia, Vokietija 1940 metų pavasarį laiką pasuko viena valanda į priekį, tad jos laikas tapo Centrinės Europos vasaros laikas – GMT+2. Kaip žinia, karą vokiečiai pradėjo 3.05 Berlyno laiku, pagal Grinvičą 1.05.
  Tai kada Gebelsas sakė kalbą – valandą po karo pradžios ar 5.00 GMT? Jei priimsim 5.00 GMT, Berlyne tuo metu buvo 7.00.
  Kuriuo variantu tikėti?

 46. Vembras parašė:

  Arvydas rašė :
  [blockquote]Kuriuo variantu tikėti? [/blockquote]

  Tikėti , matyt, reikėtų dokumentais. Aš jų , deja, neturiu.
  Bet štai ką rašė pats Gebelsas savo dienoraštyje :
  [blockquote]22 june 1941 (Sun)
  ….The attack will begin at 03:30 a.m. I am still not clear whether the Fuhrer's proclamation is to be read out on the immediately or not until 7:00 a.m……
  …"The time for the proclamation is to be agreed between the Fuhrer and myself."…
  …."He [the Fuhrer] has dictated a new proclamation tothe people, which also gives more consideration to the soldiers….
  …After some discussion, the time for the reading of the proclamation on the radio is fixed for 5:30 a.m. By then, the enemy will know what is happening, and it will be time that the nation and world were informed as well.
  ….03:30. Now the guns will be thundering….
  ….I read the Fuhrer's proclamation to the German people over all stations…
  [/blockquote]
  Imta iš : "The Goebbels diaries. 1939 – 1941", C.P. Putnam's Sons, New York, 1983, ISBN: 0-399-12763-1. Translated and edited by Fred Taylor.

  Taigi situacija, manau ,aiški. Jei tikėti šiuo dienoraščiu – kalba pasakyta 5:30 Berlyno laiku.

 47. Panzermeyer parašė:

  Pora smulkmenų, susijusių su vertimais.

  Vokiški kariniai laipsniai straipsnyje nurodomi nevienodai – "hauptmanai" kažkodėl neverčiami, kiti – išverčiami (pv.z pulkininkas leitenantas). Manau, išvertus "hauptmanus" į "kapitonus" atrodytų tik solidžiau.

  [i]Freiherr[/i] yra titulas (verčiama kaip "baronas" – žr. vokiečių – lietuvių kalbų žodyną), o ne vardas. Taigi ne [i]Volframas fon Freiheris Rithofenas[/i], o [i]baronas Volframas fon Rithofenas[/i].

  Dėl 76 bombonešių eskadros 2 grupės vado – analogiškai. Jis nurodomas kaip [i]Folprechtas Ridselis Freiheris[/i] (Vollprecht Riedesel Freiherr). Pabandžiau pagūglinėti – atrodo, kad tiesiog "nukąsta" dalis vardo. Žemiau nurodytu adresu radau tokį vardą: [i]Vollprecht Riedesel Freiherr zu Eisenbach[/i].

  http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Kampfgeschwader/KG76.htm

  Versčiau kaip "Folprechtas Ridselis, Aizenbacho baronas" arba "Aizenbacho baronas Folprechtas Ridselis". Arba titulų (ir Ridselio, ir kitų) neminėčiau išvis, apsiribočiau tik karinių laipsnių nurodymu. Juk ne karūnavimo ceremoniją aprašinėjame. 🙂

  Nepriimkite kaip kabinėjimosi – straipsnis patiko, tiesiog bandau padėti "išravėti" kelias smulkmenas.

 48. eppanzer parašė:

  O kažin kituose šaulių korpusuose nebuvo numatyta turėti lėktuvų eskadrilių kaip kad teritoriniame? Ar bent grandžių. Kažkaip trūksta man mažų ryšio lėktuvų ir tokių "universalų" kaip R-5, R-SSS. Statistikos rinkinyje Nr.1 nurodyta, kad Pabaltijo YKA buvo 12 R-5 ir 41 R-5SSS, netgi vienas R-6. Kur jie buvo dislokuoti ir kaip organizuoti. dar buvo ir buvusių latviškų bei estiškų lėktuvų, kaip suprantu, irgi prie atitinkamų teritorinių korpusų suformuotose eskadrilėse?

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.