Karo veiksmai Lietuvoje 1944 – 1945 metais – Rytų frontas 1941-1945