Karo veiksmai Lietuvoje 1941 metų birželio 22 – 26 d. – Rytų frontas 1941-1945