Puslapis 33 – Rytų frontas 1941-1945

Sukurti forumo atsakymai

Rodomi 5 įrašai - nuo 481 iki 485 (viso: 485)
 • Autorius
  Įrašai
 • atsakymas į: B.Sutkus "Snaiperis" #36028
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  ne, nesuklydo. Tiek knyga kainavo perkant ją UAB Alio reklama redakcijoje Vilniuje Šeimyniškių gatvėje. Mugėje matomai ji jau su antkainiu.
  Knyga tikrai verta dėmesio. Dar daugiau – mano nuomone, tai pati geriausia knyga lietuvių kalba apie Antrąjį pasauliniį karą. Tikrai ji verta tų 20 litų.

  atsakymas į: B.Sutkus "Snaiperis" #36026
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  jei kolegos iš militaria.lt sako tiesą – 15,75 Lt. Žinoma, įvairiuose knygynuose kaina gali kiek svyruoti.

  atsakymas į: Vilkaviškis #34415
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Vieną su Vilkaviškio apylinkėmis susijusį karo pradžios tragišką motyvą kolega vezimas ir kiti vilkaviškiečiai tikriausiai daugmaž žino, bet kitiems gal bus įdomu.
  Karo išvakarėse apie 15 kilometrų į pietus nuo Vilkaviškio, netoli Bartninkų, Budavonės miško pakraštyje buvo įsikūręs 16-ojo šaulių korpuso 188-osios šaulių divizijos štabas. Pagrindinės divizijos pajėgos buvo stovykloje Kazlų Rūdos miškuose, tačiau keletas bataljonų – 523-ojo šaulių pulko (toliau – šp) 2-asis, 580šp 2-asis ir 3-asis bei 595šp 3-asis – rengė pozicijas netoli sienos su Vokietija. Divizijos štabas su šiais bataljonas turėjo laidinį ryšį. Karo pirmą dieną ryšys tarp štabo ir bataljonų staiga nutrūko. Ryšininkai greitai išsiaiškino, kad laidai nukirpti Lankeliškių kaimo ribose, netoli klebonijos. Sovietų kariai klebonijoje rado vietos kunigą ir dar du pas jį besisvečiavusius kolegas. Sovieiniams kariams tikriausiai viskas pasidarė aišku – tai kunigų darbas. Visi trys kunigai buvo nuvaryti į štabą, vėliau šalia esančiame Budavonės miškelio pakraštyje pririšti prie medžių ir žiauriai nukankinti. Dabar toje vietoje ir Vilkaviškio katedros šventoriuje jiems atminti pastatyti paminklai.
  Bandžiau su vietiniais aškintis tų nukirptų telefono laidų istoriją. Kaip man aiškino, tuos laidus nukirpo visai ne kunigai, o vienas iš vietinių, pavardę man sakė, bet aš jos neminėsiu. Vėliau tas žmogus, grįžtant frontui, pasitraukė į vakarus. Šią versiją įrodyti negaliu, bet man ji labai panaši į tiesą. Sakykim, jei tie kunigai ir būtų pakenkti sovietams (kas savaime suprantama) nukerpant laidus, tai tą jie tikrai būtų darę kur nors kitur, sakykim laukuose, o ne prie pat savo buvimo vietos.

  atsakymas į: Vilkaviškis #34414
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  specialiai dėl kolegos vezimas dar dvi jau tik nuotraukose egzistuojančios Vilkaviškio sinagogos nuotraukos
  https://www.rytufrontas.net/uploader/ima … inag6w.jpg
  https://www.rytufrontas.net/uploader/images/BB-sinag5w.jpg

  atsakymas į: Vilkaviškis #34413
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  tikriausiai kai kurie svetainės lankytojai žino (manau, kad vezimas tikrai žino), kad Vilkaviškis labiausiai nukentėjo 1944 metų vasaros mūšių metu. Miestas kelis kartus ėjo iš rankų į rankas ir todėl gavo vardą "mažasis Stalingradas". Bet tai kita tema. Čia gi kalbame apie 1941 metų birželio įvykius. Miestas karo pradžioje taip pat šiek tiek nukentėjo nuo bombardavimų. Vilkaviškiečiai tikriausiai atpažins šią vietą
  https://www.rytufrontas.net/uploader/images/Image6a.jpg
  Tiltuko per upelį vietoje dabar yra visai neseniai pastatytas automobiliams skirtas tiltas. Nuotraukos dešinėje matomi ir dabar išlikę pastatai, kuriuose dabar įsikūrusi Polikilinika. Dešinėje matyti medinė žydų sinagoga. Ji sudegė nuo vokiečių bombų pačią pirmą karo dieną. Dabar toje vietoje Hansa banko (buv.Taupomojo banko) pastatas. Po karo toje vietoje buvo dykynė, vėliau – ligoninės sodas.

Rodomi 5 įrašai - nuo 481 iki 485 (viso: 485)