Puslapis 2 – Rytų frontas 1941-1945

Sukurti forumo atsakymai

Rodoma 15 įrašų - nuo 16 iki 30 (viso: 485)
 • Autorius
  Įrašai
 • atsakymas į: Prit Buttar “Tarp milžinų” #38643
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  70 psl.
  Igoris Nikolajevičius Soliankinas sovietų 2-ajai tankų divizijai vadovavo jau metus.
  Vėl – vertėjo “liapsusas” ar taip originale? Turi būti ne Igoris, o Jegoras. Ir vadovavo jis divizijai nuo 1940 gruodžio 9, taigi ne metus, o pusmetį.
  Savo žinioje turėjo 300 tankų, įskaitant 50 sunkiųjų KV-1 ir nedidelį kiekį KV-2.
  Savo žinioje jis turėjo 252 tankus (birželio 20 duomenimis), iš jų techniškai tvarkingų 214. Dėl KV-1 ir KV-2 skaičiaus. Knyga parašyta ir išleista, bet pastarasis teiginys įrodo, kad autorius nėra susipažinęs su naujausiais ir apynaujais šios temos tyrinėjimais. Kiek buvo tų KV 2-oje tankų divizijoje žinoma vieneto tikslumu, netgi gamykliniai numeriai yra žinomi.

  atsakymas į: Prit Buttar “Tarp milžinų” #38642
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  66 – 67 psl.
  Negana to, generolo Dmitrijaus Grigorjevičiaus Pavlovo Vakarų frontas, stumiamas atgal vokiečių dviejų tankų grupių, keliančių chaosą jo gretose, buvo net dar labiau nukentėjęs, nei Kuznecovo.
  Citatoje kalbama apie pirmas karo dienas, kuriomis Vakarų frontą stūmė tik viena tankų grupė, o prieš Šiaurės – Vakarų frontą buvo dvi tankų grupės.
  67 psl.
  Netoli Katulių 23-ioji tankų divizija susidūrė su vokiečių 11-osios ir 1-osios pėstininkų divizijos dalimis.
  Riebus minusas vertėjui – patingėta išsiaiškinti tikslų gyvenvietės pavadinimą. Turi būti ne Katuliai, o Kuliai.

  atsakymas į: Knyga 1941. #37543
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Aleksandras davė leidimą vieną skyrių išversti į lietuvių kalbą ir paskelbti šioje svetainėje – dėkoju jam už tai. Pasistengsiu tai padaryti galimai greičiau.

  atsakymas į: Prit Buttar “Tarp milžinų” #37534
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  66 psl.
  Tiktai kai į Kremlių iškviestas Šulenburgas Molotovui pasakė, kad Berlynas buvo priverstas imtis veiksmų dėl sovietų dalinių telkimo netoli sienos, Stalinas galop pripažino, kad jo šalis iš tiesų kariauja.
  Viskas buvo taip, bet atvirkščiai – ne Šulenburgą iškvietė į Kremlių, o pats Šulenburgas pasiprašė priimamas.
  Įsakyme iš Kuznecovo ir greta esančio Vakarų fronto reikalauta bendromis pastangomis sunaikinti Hepnerio 4-ąją tankų grupę, Bušo 18-ąją armiją ir generolo Hermano Hoto (Herman Hoth) 2-osios tankų grupės, priklausiusios armijų grupei “Centras” dalis.
  Noriu tikėti, kad čia korektūros klaida – Hermanas Hotas vadovavo ne 2-ajai, bet 3-ajai tankų grupei.

  atsakymas į: Prit Buttar “Tarp milžinų” #37533
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  63 psl.
  8-oji tankų divizija iš Manšteino 56-ojo tankų korpuso pirmąją “Barbarosos” dieną pademonstravo ką išgali tankų divizija, taikydama lanksčią Auftragstaktik. Divizijos 10-asis tankų pulkas buvo aprūpintas Pz.II, Pz.IIII ir Pz.IV, bet daugiausia čekų konstrukcijos Pz.38(t), 10 tonų sveriančiais tankais su ilgavamzde 37 mm patranka.
  Tenka pastebėti, kas 8-oji tankų divizija tankų Pz.III neturėjo, tą galima pasitikrinti bet kokiame žinyne, sakykim kad ir anglų kalba išleistuose T.Jentz’o veikaluose.
  Teturėdamas 30 mm storio šarvus, šis tankas nebuvo itin gerai šarvuota ir ginkluota mašina
  Čia kalbama apie aukščiau minimus čekiškus Pz.38(t). Vėlgi kiekvienas šarvuotos technikos žinovas, kad 30 mm šarvus turėjo ankstyvųjų modelių tankai Pz.38(t) Aufs.A, B, C ir D. Nuo 1940 metų lapkričio mėnesio pradėtias gamintas modelis Aufs.E ir nuo 1941 metų gegužės pradėtas leisti modelis Aufs.F jau turėjo kur kas storesnius šarvus – iki 50 mm. Šių naujųjų modelių tankų, greta turimų senesnių, gavo ir 8-oji tankų divizija.

  atsakymas į: Raseinių tankų mūšis #37530
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  M.Kolomijco paskaita “Raseinių tankų mūšis ir legendinio KV istorija” (rusų k.) http://www.youtube.com/watch?v=NCIxvRx4_l0

  atsakymas į: Prit Buttar “Tarp milžinų” #37529
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Laikinai praleidžiame 1939 – 1941 metų įvykių aprašymą ir iš karto “neriame” į karo pradžią. Citatos iš 61 psl.
  Stipriausio pasipriešinimo sulaukta šiauriau buvusio Lietuvos miesto – Klaipėdos, vokiečių vadinto Mėmėliu (Memel).
  Na taip, mūšių Palangos apylinkėse bųta, tačiau tvirtinti, kad ten buvo didžiausias pasipriešinimas kažin ar teisinga. Štai mūšiai dėl Tauragės buvo kur kas įnirtingesni.
  Vokiečių pradinis oro smūgis iš rikiuotės išvedė per 100 sovietų lėktuvų, jie net nespėjo pakilti į orą. 07.15 val. Raudonosios armijos oro pajėgoms optimistiškai įsakyta nedelsiant masiškai smogti vokiečių pozicijoms iki 150 kilometrų į gilumą. Vos keliems lėktuvams pavyko pakilti, dar mažiau pasiekė pasienio zoną. Jų poveikis buvo nereikšmingas.
  Dėl poveikio nereikšmingumo galima sutikti, o štai dėl pavyko pakilti vos keliems būtų galima ginčytis. Nenuostabu, nes tai, kad iš Panevėžio aerodromo pakilę bombonešiai Tilžę bombardavo ankstyvą birželio 22 rytą nedaug kas žino.

  atsakymas į: Knyga 1941. #37512
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Pabandysiu atsakyti už Aleksandrą. Kodėl ne Lietuvoje? Visų pirma (spėju) Aleksandrui tikriausiai lengviau rašyti rusiškai, nei lietuviškai, tad prisidėtų papildoma problema – vertimas. Bet tai lengvai išsprendžiama smulkmena. Kita vertus tie, kurie domisi APK istorija, rusų kalba geriau ar prasčiau moka. Pagrindinė problema – paklausa. Ir kiek atsirastų pirkėjų šiai, tegul ir lietuviškai parašytai, knygai? Stilius tai (spėju, nes dar neskaičiau) tikriausiai sunkus, ne pop, labiau akademinis. Ir apskritai, mūsų auditorijai reikia “teisingų idealogiškai” Suvorovo, Bešanovo ar Solonino, o Aleksandro knyga (tikiuosi) yra idealogiškai daugiau ar mažiau neutrali. Tad kiek būtų tokiai knygai pirkėjų Lietuvoje? Daug? Vis tiek norite ją perskaityti? Tai pirmyn, Aleksandras davė savo el.adresą, rašykite jam ir įsigysite. Ir be jokių knygynų žvėriškų antkainių. To, kas aprašyta knygoje niekur kitur nerasite, nes mūsų istorikams ši tema neįdomi. Pasiteisinimas – uždari archyvai. Pavyzdys – tiems, kas nori ir ieško tie archyvai atviri. Esminis žodis – tiems, kas NORI.

  atsakymas į: diedas.livejournal.com #37443
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Nedidelis fotoreportažas apie Molotovo liniją Alvito apylinkėse http://diedas.livejournal.com/32396.html

  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Tam, kad neatidaryti naujos gijos, rašau čia.
  Svetainėje antrasis pasaulinis karas iškilo diskusija dėl arklių paėmimo “sborų” ūkinėms reikmėms. Kadangi “streikuoja” kolegų serveris, pateikiu čia dokumento skaną. Trumpai – tai Pabaltijos karinės apygardos štabo dokumentas, kuriame sakoma maždaug taip – jei divizijoms, kuriose vyks “sborai”, reikia ūkinėms reikmėms papildomai arklių ir transporto, tai pateikite užsakymą.
  null

  • AvatarArvydas redagavo šį atsakymą prieš 6 years 2 months.
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Tema “Liepsnojantys žodynėliai (kartu su Bavarijos ir Lotaringijos žemėlapiais)”.

  У границ горели ярким пламенем вагоны, набитые небольшими серыми книжечками под. названием “Краткий русско-немецкий разговорник”.

  Наша армия и все государство работали с точностью часового механизма: подписали книгу в печать 5 июня, а уже 23 июня эти книжечки были захвачены передовыми немецкими частями в Лиепае, 25 июня — в Рава-Русской, 28 июня — под Минском. Захватывали вагонами. Сгоревшими, полусгоревшими, целыми.

  Но в том же “грозовом июне” эти самые разговорники сжигали вагонами как ненужные в данный момент. Вместе с картами Баварии и Лотарингии.

  Tris kartus pakartojamas teiginys: žodynėlių buvo ištisi vagonai ir tuos pilnus žodynėlių vagonus degino. Klausimėlis – o iš kokio šaltinio Suvorovas paėmė teiginį apie degančius vagonus su žodynėliais? Jei mitinius čebatų kalnus bandoma paremti anoniminių liudininkų teiginiais, tai čia net to nėra. Degė ir viskas. Vagonais. Ir kokie čia dar liudininkai…
  Tų prieškarinio leidimo žodynėlių iki mūsų dienų išlikę pakankamai daug – ir maskvietiško tiražo, ir leningradietiško, pilnas internetas tų skanų, tačiau neteko matyti nei vieno apdegusio. Tarp kitko neteko matyti ir Minsko, Kijevo, Rygos ar Odesos prieškaryje išleistų žodynėlių skanų. Tas pats ir su žemėlapiais. Nesunkiai rasime skanų prieškarinių žemėlapių, kur yra vaizduojama teritorijos už tos mitinės “siauros juostos”, t.y gerokai į rytus už Minsko, tačiau kol kas niekam nepavyko rasti sovietinių prieškaryje sudarytų Bavarijos ir Lotaringijos žemėlapių – nei sveikų, nei apdegusių. Tame skaičiuje ir pats Suvorovas net ir asmeniškai prašomas teiginio apie bavarijas – lotaringijas niekaip nebando įrodinėti… Degė ir viskas, kokie dar čia įrodymai.

  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Разговорник — размером с пачку “Беломора”. Каждому бойцу-освободителю — за голенище. В 1941 году подвезли миллионы пар кожаных сапог для освобождения, вот к каждой паре сапог — вроде приложения.

  Skaičiavimams išeities duomenys yra – “Belomoro” pakelis. Kad jaunesniems skaitytojams būtų suprantamiau – kaip du pakeliai “Marlboro” ar panašių cigarečių. Štai ir skaičiuokite tuos “vagonus”. 🙂
  Įdomu, kad pakartota mitas apie “milijonus” odinių čebatų, kuriuos 1941 metais atvežė į pasienį. Kalnai, Cheopso piramidės dydžio čebatų kalnai. Kurių niekas nematė – nei savi, nei svetimi.

  Меня разговорник привлек содержанием: ни слова об обороне.

  Kaip tokį teiginį pavadinti? Nejaugi tikėtasi, kad niekas daugiau tų žodynėlių nepavartys? Na taip, tuo metu, kai buvo rašoma “Paskutinė respublika” taip gal ir buvo galima galvoti, bet dabar,visagalio interneto laikais, tą žodynėlį gali virtualiai pavartyti kiekvienas norintis. O jei kas labai nori ir gali skirti tam pakankamai lėšų – net ir jį įsigyti. Ir atsiversti 76-ąjį puslapį, kurio viršuje puikuojasi poskyrio pavadinimas – “В обороне”.

  gynyba

  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Pagaliau pasiekiame skyriaus dalį, kur kalbama apie legendinius pasikalbėjimų žodynėlius.

  У границ горели ярким пламенем вагоны, набитые небольшими серыми книжечками под. названием “Краткий русско-немецкий разговорник”.

  Visai neseniai kilo klausimas – o kiek vagonų turėjo užpildyti tie žodynėliai. Ne, ne mitiniai, Suvorovo iš lubų paimti 6 mln., o realios dešimtys tūkstančių žodynėlių, kurie buvo skirti pasienio apygardoms. Dokumentuose rašoma, kad Pabaltijo ir Odesos apygardoms buvo skirta po 40 tūkst., Vakarų ir Kijevo apygardoms – po 80 tūkst. Kad ir kaip skaičiavau, gavau, kad 40 tūkst. užimtų gerokai mažiau nei pusę vagono, 80 tūkst. – iki pusės, bet kuriuo atveju 80 tūkst. žodynėlių vieno vagono būtų “per akis”.

  • AvatarArvydas redagavo šį atsakymą prieš 6 years 5 months.
  • AvatarArvydas redagavo šį atsakymą prieš 6 years 5 months.
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Skaitome skyrių toliau.

  В 1939 году Красная Армия “освободила” территории с населением более 20 миллионов человек. Сандалов описывает полевую поездку советских штабных командиров по “освобожденной” земле. Они никогда тут раньше не были, но за много лет на штабных учениях успели изучить местность по картам до мельчайших деталей. Советские командиры удивлены, до какой степени точны их карты. “Единственным человеком, которому поездка по освобожденной территории не принесла особых забот, был начальник топографического отделения” (На московском направлении. С. 39.).

  Taigi sovietiniai vadai buvo nustebę kokie tikslūs jų turimi žemėlapiai. Ir matomai tuos žemėlapius sudarinėjo (kažkokiais mums nežinomais būdais ir metodais) šaunieji sovietiniai topografai. Štai ir topografijos skyriaus viršininkas dėl šios priežasties neturėjo rūpesčiai – maždaug taip teigia Sandalovas. Įdomumo dėlei pasižiūrėkime ką iš tikrųjų teigia tas Sandalovas, nes gerai žinomi Suvorovo ir jo pasekėjų citavimo ypatumai.

  Не без волнения объехали мы эти никогда не виденные нами в натуре пункты и удивились, с какой точностью сообщала данные о них старая карта. За четверть века в селениях почти не прибавилось домов, не было построено ни одного завода, сохранились даже нанесенные на карту отдельные дворы, в частности, памятный всем нам “Дв. Франко”.

  Taigi perskaičius visą pastraipą viskas atsistoja į savo vietas ir nelieka klausimų apie tų žemėlapių “sudarinėjimus” – sovietai naudojosi pirmo pasaulinio karo metu sudarytais žemėlapiais, šaunieji topografai tuos žemėlapius tik daugindavo (spausdindavo). Ir tai nieko nuostabaus – vokiečiai puolimo metu taip pat naudojosi to paties laikotarpio žemėlapiais.

  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Skaitome skyrelį toliau.

  Если наши территории до войны лежали вне интересов военных топографов, то что же их в этом случае интересовало? Легко догадаться: их интересовали территории заграничные. Военные топографы не просто составляли карты сопредельных территорий, но и печатали их в нужных количествах при самом высоком качестве.

  Sutinku, kad tuos topografus galėjo dominti be kita ko ir užsienio teritorijos. Negaliu teigti, kad užsienio valstybių teritorijų žemėlapiai nebuvo spausdinami. Tik štai sudomino frazė, kad kartografai sudarinėjo (составляли) tų užsienio valstybių teritorijų žemėlapius. Kaip jie tą sugebėjo padaryti? Tais laikais kosminių palydovų dar nebuvo. Na taip, buvo fotografuojama iš lėktuvų ir pagal tas fotografijas galima sudaryti gan tikslius žemėlapius. Bet … tik savos teritorijos žemėlapius. Žvalgybiniai lėktuvai virš tų teritorijų neskraidė ir Varšuvos, Poznanės, Berlyno apylinkių, o juo labiau Elzaso ar Lotaringijos fotografuoti negalėjo. Kaip asmeniškai susidūręs su darbu sudarant žemėlapius galiu teigti – prieš karą, o ir gerokai po jo žemėlapiai buvo sudarinėjami atliekant matavimus žemėje – vienas toks matuotojas stovi prie instrumento (nivelyro, teodolito, menzūlos), o kitas pilietis nešioja matuoklę taip nustatant atstumus ir aukščius. Ar įmanoma tokius darbus atlikti svetimoje teritorijoje? Žinoma, kad ne, žvalgai ar agentai tokių duomenų nesuteiks. Na nebent kažką panašaus galima atlikti nuo pasienio stebint kaimyninės šalies teritoriją, bet tai bus tik kelių kilometrų ruožas.
  Laikinai palikim tų žemėlapių sudarinėjimo problemą. Skaitom knygą toliau.

  И не лежали те карты зря на складах, но использовались войсками и штабами для боевой подготовки и для планирования грядущей войны. Генерал-полковник Л.М.Сандалов сообщает, что в Белорусском округе для тренировок командного состава использовались карты Польши и весь командный состав знал польскую территорию до самых мелких деревень.

  Atkreipkime dėmesį į paskutinę frazę apie tai, kad generolas – pulkininkas L.M.Sandalovas teigia, kad apygardos visa vadovaujanti sudėtis žinojo Lenkijos teritoriją iki menkiausių smulkmenų. bent man susidaro įspūdis, kad tie vadai iki menkiausių smulkmenų žinojo visą Lenkijos teritoriją. O dabar skaitome kas apie tai rašoma pirminiame šaltinyje, kurį Suvorovas panaudojo savo teiginiui – L.Sandalovo atsiminimuose.

  Дело в том, что в Белорусском округе для командирских занятий на картах частенько использовались листы района Восковыск, и перечисленные выше селения были хорошо известны всем нам.

  Kaip matome, užsiėmimams buvo naudojama tik vieno rajono žemėlapiai ir tik to rajono apylinkes vadai žinojo. Paminėjus apie tai knygoje įspūdis susidarytų visai kitoks. 🙂

Rodoma 15 įrašų - nuo 16 iki 30 (viso: 485)