Rytų frontas 1941-1945

Sukurti forumo atsakymai

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 485)
 • Autorius
  Įrašai

 • Arvydas
  Administratorius

  Bandom tyrinėti dar vieną citatos sakinį.
  Be to Sovietų Sąjunga turėjo lėktuvus Y-2 ir P-5. Jie ėmė mažai parašiutininkų, bet užtat jų buvo daug.
  Norintys gali lengvai „pagūglinti“ tuos Y-2 ir P-5 bei pamatyti kaip jie atrodė, nuo kada pradėti gaminti, koks jų skridimo nuotolis ir koks jų galingumas. Be kita ko, ir sužinoti kiek tų parašiutininkų galėjo paimti tie „ultra mini desanto lėktuvai“. Tuo tarpu mes pasiseilėjam dešinį smilių ir vėl atsiverčiam garsųjį „Sbornik Nr.1“.
  Taigi 1941 m. birželio 1 dieną sovietų ginkluotosios pajėgos turėjo:
  Y-2 („y“ tai rusiška raidė „u“, nuo žodžio „učebnij“, t.y. „mokomasis“): tech.tvarkingų 181, netvarkingų 43, viso 224.
  P-5 („p“ tai rusiška raidė „r“, nuo žodžio „razvedatelnij“, t.y. „žvalgybinis“): 146, 67, 213.
  Bendroje sumoje – virš 400. Nemažai. Bet jei turint mintyje jų tech. charakteristikas – ne kažkas…


  Arvydas
  Administratorius

  Pradedam nuo paprasčiausios vietos.
  Prieš Hitlerio užpuolimą Stalinas turėjo tūkstantį TB-1 ir TB-3.
  O dabar atsiverčiam to paties Suvorovo išreklamuotą „Statistinis rinkinys Nr.1″. 240 psl. Lentelė SSRS ginkluotųjų pajėgų aviacijos parko kiekybinė ir kokybinė sudėtis (1941 – 1945 m. Didžiojo Tėvynės karo išvakarėse)“.
  TB-1 iš viso tech. tvarkingų – 6, netvarkingų – 5, viso – 11.
  TB-3 atitinkamai 194; 170; 364.
  Objektyvumo dėlei pridėsime TB-7: 5; 4; 9.

  Na niekaip nesigauna tūkstantis. Net iki pusės tūkstančio „nedatempia“. 🙂

  atsakymas į: Arvydas vs Gintas Miknevičius #38767

  Arvydas
  Administratorius

  Po ilgesnės pertraukos svetainėje antrasispasaulinis.net G.Miknevičius paskelbė eilinį savo atradimą.

  Dar kartą apie šaukimus 1939-1940 m. Radau dokumentą iš kurio aiškėja, kad faktiškai jokių paleidimų iš kariuomenės po Lenkijos ir Suomijos karų nebuvo. Štai pvz. 113 šaulių divizijoje 1940-07-16 dienai net 8000 karių buvo rezervistai į kariuomenę pašaukti 1939 m.rugsėjo mėnesį iš jų net 1000 1900-1905 m.gimimo. Divizijoje buvo 12 tūkst. karių (iš jų 910 karininkų), tai faktiškai divizija buvo sukomplektuota iš rezervo karių. O tokių divizijų buvo ne viena ir ne dvi.

  Su malonumu pakomentuosiu.
  Bendras įspūdis – G.Miknevičius stilius nesikeičia. Jis (kaip ir V.Suvorovas) iš konteksto ištraukia kažkokį faktą, jį suabsoliutina, hiperbolizuoja ir pateikia kaip savo teiginio įrodymą.
  Koks tas teiginys? Cituoju.
  faktiškai jokių paleidimų iš kariuomenės po Lenkijos ir Suomijos karų nebuvo.
  Kuo šis teiginys grindžiamas? Tuo, kad VIENOJE divizijoje 1940 metų liepos 16 vis dar buvo 1939 metų rugsėjo mėn. mobilizuotų rezervistų.
  Ar faktas, kad kažkurioje VIENOJE divizijoje kažkuriai tai datai vis dar buvo rezervistų įrodo, kad pasibaigus Suomijos karui nebuvo demobilizacijos Raudonojoje Armijoje apskritai? Žinoma, kad ne. Tas faktas parodo tik karių skaičių konkrečioje divizijoje konkrečiai datai. Ir galima tvirtinti, kad toje konkrečioje divizijoje iki 1940 m. liepos 16 dienos vis dar buvo rezervistų. Nejaugi šiuo faktu norima įrodyti, kad rezervistai toje (ir kitose) divizijoje taip ir pratupėjo iki 1941 m. birželio 22? Naivu.
  Tikrai žinau, kad G.Miknevičius turi popierinę M.Meltiuchovo knygą „Praleista Stalino galimybė“. Tiems, kas tos knygos neturi, rekomenduoju pasižiūrėti elektroninį tos knygos variantą. Skyrius „Raudonoji Armija prieš karą: organizacija ir kadrai“. Skyriaus paskutiniame ketvirtyje yra kalbama apie demobilizaciją po karo su Suomija – kada, kaip ir kiek demobilizavo.

  atsakymas į: Mūšis dėl Vilkaviškio #38760

  Arvydas
  Administratorius

  Eilinis įrašas dienoraštyje mūšio tematika.

  • Arvydas redagavo šį atsakymą prieš 6 metai 9 mėnesiai.
  atsakymas į: Mūšis dėl Vilkaviškio #38756

  Arvydas
  Administratorius

  Dar vienas įrašas dienoraštyje su mūšio schema.

  atsakymas į: Mūšis dėl Vilkaviškio #38755

  Arvydas
  Administratorius

  Savo internetiniame dienoraštyje paskelbiau trumputį tekstą su pora schemų mūšio dėl Vilkaviškio tema.

  atsakymas į: diedas.livejournal.com #38751

  Arvydas
  Administratorius

  V.Suvorovo idėjos nemarios, tad „Ledlaužio“ išleidimo lietuvių kalba 20-iui paskyriau eilinį savo dienoračio įrašą. http://diedas.livejournal.com/38861.html

  atsakymas į: Prit Buttar „Tarp milžinų“ #38689

  Arvydas
  Administratorius

  Aleksandras rašo, kad „dalinai sunaikino“. Tai reiškia, kad štabas nebuvo visai sunaikintas, bet kaip ir jau nebegalėjo veikti?

  Kaip suprantu, formuluotė „dalinai sunaikintas“ tavo nuomone nelabai vykusi. Nesiginčysiu, tegul būna nelabai vykusi, bandom ją keisti formuluote „žvalgybos batalionas užpuolė X štabo operatyvinio skyriaus karininkus ir užgrobė svarbius dokumentus, tarp kurių buvo ir žemėlapiai“. Tokia formuluotė tiktų? Esminis minties akcentas – į žvalgų rankas pateko svarbūs dokumentai ir žemėlapiai, o ne štabo sunaikinimas ar nesunaikinimas.

  Kas gi ta operatyvinė grupė? Ar tikrai ją sunaikinus, štabas buvo „dalinai sunaikintas“?

  Atsakymas analogiškas – akcentas yra ne „sunaikinime“, o žemėlapiuose, kuriuose buvo pažymėta vokiečių grupuotės išsidėstymas. Aleksandro teiginys buvo, kad iki to štabo „dalinio sunaikinimo“ (beveik dalinio, nedidelio sunaikinimo, etc.) sovietų vadovybė vargu ar detaliai žinojo vokiečių grupuotės sudėtį.
  Bet mes laužiamės per atviras duris. Knygos autorius iš neteigia, kad tie tikslūs duomenys žinoti. Cituoju dar kartą. 66 psl.
  Neturėdamas praktiškai jokių žvalgybos duomenų, Gynybos liaudies komisariatas – iš esmės gynybos ministerija – Kuznecovui nusiuntė direktyvą Nr.3.
  Taigi – žvalgybos duomenų neturėta. Atkreiptinas dėmesys, kad ta direktyva Nr.3 buvo skirta ne tik Kuznecovui, o visų frontų vadams.
  Toliau autorius cituoja tą direktyvą.
  Tvirtai ginantis Baltijos jūros pakrantėje, iš Kauno regiono smogti galingą smūgį į priešo Suvalkų grupuotės sparną ir užnugarį, sunaikinti ją bendradarbiaujant su Vakarų frontu ir iki birželio 24-osios vakaro užimti Suvalkų regioną.
  Pacituota direktyvos Nr.3 vienas iš punktų (3b), skirtas Šiaurės – Vakarų frontui. Ir toliau eina autorinis tekstas.
  Įsakyme iš Kuznecovo ir greta esančio Vakarų fronto reikalauta bendromis pastangomis sunaikinti Hepnerio 4-ąją tankų grupę, Bušo 18-ąją armiją ir generolo Hermano Hoto (Hermann Hoth) 2-osios tankų grupės, priklausiusios armijų grupei „Centras“, dalis.
  Spėju, kad čia knygos autorius detalizuoja direktyvoje minimas „Suvalkų grupuotės“ dalis. Ir pats didžiausias priekaištas (autoriui arba vertėjui) yra dėl to detalizavimo. Pasikartosiu. Hernanas Hotos vadovavo ne 2-ajai, o 3-ajai tankų grupei. Kaip teisingai pastebėjo Aleksandras, Bušas vadovavo ne 18-ajai, o 16-ajai armijai. Sutikimr – viename sakinyje dvi grubios (galime sakyti – vaikiškos) faktinės klaidos yra daugokai.Kas jas padarė – nesiimu spėlioti. Variantai – du. Pirmasis – tai autoriaus klaidos. Antras variantas – tai vertimo procese atsiradę klaidos. Norint išsiaiškinti tą klaidų „autorystę“ reiktų ieškoti originalaus teksto, bet ar verta tam gaišti laiką?

  atsakymas į: Prit Buttar „Tarp milžinų“ #38683

  Arvydas
  Administratorius

  Prajuokinai Arvydai.

  🙂

  Kai tu išleisi knygą, aš tau priminsiu, kas turi būti parašyta apie autorių

  Ilgokai reiks laukti to priminimo. 🙂
  Bandom aiškintis kas yra istorikas. Mano supratimu istoriku reiktų vadinti asmenį, turintį istoriko išsilavinimą. Ar galima vadinti istoriku žmogų, neturinčio istoriko išsilavinimo, bet rašančio istorinės tematikos knygas ar straipsnius? Ir baigiant – dar kartą pabandyk perskaityti kaip autorių pristato leidykla Osprey ir kaip leidykla Vox Altera.

  Nesiimsiu ginti vertėjo, bet dalis priekaištų dėl smulkių klaidelių perdėti. Pripažink, nėra lengva vertėjauti

  Pripažįstu, tikrai nelengva. Bet vienas dalykas, kai „už dyką“ verti nedidelį tekstą apie 100 lankytojų turinčiai svetainei, ir kai verti „už pinigus“ 2500 tiražu leidžiamai knygai. Antruoju atveju reikalavimai yra kur kas aukštesni. Jei aš moku už prekę pinigus, tai ir turiu teisę tikėtis kokybiško produkto bei turiu teisę priekaištauti jei tas produktas ne visai kokybiškas.

  O kalbos apie 39 MK štabo „iš dalies mirtį“ nėra perdėtos? Ką, 39 MK „iš dalies“ nustojo veikti? Detaliau gal galima apie šią istoriją?

  Gal Aleksandras atsakys ir kitaip.
  Kalba ėjo ne apie tai „pilnai“, „dalinai“ ar „beveik dalinai“ buvo sutriuškintas tas štabas. Aleksandras, man tai atrodo, norėjo pasakyti, kad to įvykio metu buvo užgrobti štabo dokumentai, iš kurių sužinota vokiečių pajėgų dislokacija ir planai. O toks įvykis tikrai buvo. Gal Aleksandras ir plačiau apie tai parašys. Trumpai. Birželio 25 dienos ryte prie kaimo Gorodiščė, esančio prie plento Molodečnas – Krasovčizna, 64 šd žvalgybos batalionas užpuolė 39 AK štabo operatyvinę grupę ir užgrobė štabo dokumentus tarp kurių buvo ir pasienio zonos „šimtatūkstantinis“ žemėlapis, kuriame buvo pažymėta vokiečių grupuotės duomenys.

  atsakymas į: Prit Buttar „Tarp milžinų“ #38681

  Arvydas
  Administratorius

  Leidyklos anotacija knygos nugarėlėje.
  Autorius, britų karo istorikas […]
  Pabandykime pasidomėti tuo autoriumi Prit Buttar.
  Prit Buttar studied medicine at Oxford and London before joining the British Army as a doctor. After leaving the army, he has worked as a GP, first near Bristol and now in Abingdon. He is extensively involved in medical politics, both at local and national level, and serves on the GPs’ Committee of the British Medical Association. He appears from time to time on local and national TV and radio, speaking on a variety of medical issues. He contributes regularly to the medical press.
  Taigi, autorius yra karo medikas. Jokiu būdu neteigiu, kad medikas negali rašyti istorinių knygų. Bet tada reikia ir pristatyti maždaug taip – karo medikas, rašantis istorijos knygas…
  Labiausiai sudomino pristatymo baigiamosios frazės.
  He has written a novel, and his first work of military history, Battleground Prussia (2010), received critical acclaim. Between Giants is his second book for Osprey.
  „Jis yra parašęs romaną ir vieną knygą karo istorijos tema, kuri sulaukė kritinio įvertinimo“ – maždaug taip aš suprantu tą sakinį. Ši, antroji autoriaus knyga karo istorijos tematika, turėtų sulaukti panašaus įvertinimo. Iki akademinio darbo ji „netraukia“, nors tikriausiai tokio tikslo neturėta. Naudotis šia knyga kaip šaltiniu rašant istorinius tekstus (kursinius, bakalaurinius, magistrinius, o juo labiau disertacijas) tikrai nerekomenduotina. O laisvalaikio skaitiniams knyga yra kiek per sunki.
  Bet kuriuo atveju nesigailiu tų pustrečios dešimtinės litų, kuriuos išleidau įsigydamas šią knygą.

  atsakymas į: Prit Buttar „Tarp milžinų“ #38680

  Arvydas
  Administratorius

  Persikeliam į 1944 metus. 195 psl.
  … dvi nepriklausomas šaulių divizijas ir naujutėlaičių JS-2 tankų pajėgas. Šie sunkieji tankai, kovos krikštą gavę Kursko mūšyje prieš metus, svėrė 46 tonas ir buvo žymiai sunkesni už paplitusius T-34.
  IS-2 kovos krikštą gavo 1943 m. Kursko mūšyje??? Kažkas naujo istorijos moksle….

  atsakymas į: diedas.livejournal.com #38674

  Arvydas
  Administratorius

  Naujausias įrašas apie V.Suvorovo atsakymą į A.Isajevo klausimą Varšuvos istorinių knygų parodos metu http://diedas.livejournal.com/34462.html

  atsakymas į: Prit Buttar „Tarp milžinų“ #38673

  Arvydas
  Administratorius

  70 psl.
  Kampfgruppe Sekendorf, turėjusiai šaulių batalioną, motociklininkų batalionątankų batalioną ir inžinerinę, prieštankinę ir priešlėktuvinę paramą, buvo iškelta užduotis veržtis prie Raseinių pagrindiniu keliu iš pietų, o Kampfgruppe Raus, turėjusi po batalioną pėstininkų ir tankų, bei buvusiai tolėliau į vakarus, judėjo artėjančia ašimi.„Judėjo artėjančia ašimi“ – kažkaip labai jau neįprastai skamba.
  Divizijos žvalgybos batalionas riedėjo priešakyje ir turėjo užgrobti Dubysos kirtimo vietas į šiaurės rytus nuo Raseinių.
  Aš versčiau kaip „tiltus“ arba „perkėlas“.
  Žvalgybos batalionas pradėjo keltis per Dubysą ir formuoti perimetrą rytiniame krante. […] Maždaug tuo pačiu metu Soliankino šarvuotosios pajėgos pasiekė vokiečių žvalgybos bataliono perimetrą[…]
  Kažkaip neįprastai skamba tas pažodžiui išverstas „perimetras“
  Sovietų tankų masė nenumaldomai riedėjo į priekį, pralaužė gynybos liniją ir prasiskverbė iki divizijos artilerijos pozicijų šiek tiek toliau užnugaryje.
  Pažodinis vertimas. Nejaugi teksto neperžiūrėjo stilistas?
  71 psl.
  Į vieną KV-1 buvo pataikyta 70 kartų[…]
  Eilinė pretenzija vertėjui. Knygos originaliame tekste anglų kalba pateikiamoje gerai žinomoje citatoje rašoma, kad tai buvo KV-2. Sutinku, atidumo stoka, bet vis tiek …
  Vienas tankas – anot vienų KV-1, anot kitų KV-2 – giliai prasiskverbė į vokiečių pozicijas, pakeliui sušaudė sunkvežimių koloną ir sustojo kelyje, kirtusiame minkštą gruntą.
  Minkštą gruntą kertantis kelias… Kažkokia neįprasta konstrukcija, o jei tiksliau – bandymas versti pažodžiui frazę „stopped on a road accross soft ground“.
  Ji atidengė ugnį apytikriai iš 800 metrų atstumo.
  Vienišo tanko mūšio aprašymuose dažnai iškyla problema dėl matavimo sistemos naudojimo. Vokiečių dokumentuose naudojama metrai, angliakalbiai autoriai naudoja jardus. Štai ir šios knygos originaliame variante rašoma 800 jardų, kuriuos vertėjas į lietuvių kalbą išvertė kaip metrus. Kaip yra iš tikrųjų? Pirminiame mūšio aprašyme (1953 m. tekste) kalbama apie … 900 jardų. Taigi, nors vertėjas jardus „pavertė“ metrais, tačiau faktiškai jis beveik nesuklydo. 🙂

  atsakymas į: Knyga 1941. #38672

  Arvydas
  Administratorius
  atsakymas į: Prit Buttar „Tarp milžinų“ #38646

  Arvydas
  Administratorius

  Kad būtų aiškesnis kontekstas pacituosiu pora aukščiau esančių pastraipų.
  Neturėdamas praktiškai jokių žvalgybos duomenų Gynybos liaudies komisariatas – iš esmės gynybos ministerija – Kuznecovui nusiuntė direktyvą Nr.3.
  Tvirtai ginantis Baltijos jūros pakrantėje iš Kauno regiono smogti galingą smūgį į priešo Suvalkų grupuotės sparną ir užnugarį, sunaikinti ją bendradarbiaujant su Vakarų frontu ir iki birželio 24-osios vakaro užimti Suvalkų regioną.
  Įsakyme iš Kuznecovo ir greta esančio Vakarų fronto …
  – tolesnę frazę jau citavau.

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 485)