Rytų frontas 1941-1945

Sukurti forumo atsakymai

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 259)
 • Autorius
  Įrašai
 • atsakymas į: Knyga 1941. #38685

  eppanzer
  Participant

  Puikus Aleksandro darbas – tokio detalaus karo veiksmų Lietuvos teritorijoje aprašymo dar nebuvo publikuota. Aleksandras atliko sunkiai įsivaizduojamos apimties tyrimą, kuris bus neįkainojama medžiaga visiems būsimiems tyrinėtojams ir tyrimams. Nors šiuo metu ps mus susidomėjimas sovietmečio istorija Lietuvoje, dėl visiems suprantamų priežasčių, yra atšalęs, bet knyga dar pravers ir Lietuvos istorikams. Be to, tai vienintelis man žinomas darbas rusų kalba, kuriame pavyko taip tiksliai užrašyti vietoves. Nepaisant mūsų su Aleksandru požiūrių ideologinių skirtumų – tenka pripažinti pakankamai objektyviai aprašytą mums tokį svarbų ir jautrų klausimą – Birželio sukilimą. Žinoma, kai kur neišvengta sovietinio patoso, bet toks yra autoriaus požiūris ir, iš esmės, tai nemažina autoriaus objektyvumo.

  atsakymas į: Prit Buttar “Tarp milžinų” #38684

  eppanzer
  Participant

  Aleksandras rašo, kad “dalinai sunaikino”. Tai reiškia, kad štabas nebuvo visai sunaikintas, bet kaip ir jau nebegalėjo veikti?

  64 šd žvalgybos batalionas užpuolė 39 AK štabo operatyvinę grupę ir užgrobė štabo dokumentus tarp kurių buvo ir pasienio zonos „šimtatūkstantinis“ žemėlapis, kuriame buvo pažymėta vokiečių grupuotės duomenys.

  Kas gi ta operatyvinė grupė? Ar tikrai ją sunaikinus, štabas buvo “dalinai sunaikintas”? Pvz., du karininkai ir feldfebelis vairuotojas irgi yra štabo dalis, ir vienas virėjas yra štabo dalis…

  atsakymas į: Prit Buttar “Tarp milžinų” #38682

  eppanzer
  Participant

  Taigi, autorius yra karo medikas. Jokiu būdu neteigiu, kad medikas negali rašyti istorinių knygų. Bet tada reikia ir pristatyti maždaug taip – karo medikas, rašantis istorijos knygas…

  Prajuokinai Arvydai. Kai tu išleisi knygą, aš tau priminsiu, kas turi būti parašyta apie autorių 🙂
  Nesiimsiu ginti vertėjo, bet dalis priekaištų dėl smulkių klaidelių perdėti. Pripažink, nėra lengva vertėjauti 🙂

  Šioks toks aiškumas atsirado tik po 41.06.26d., kai 64 šd žvalgai iš dalies sunaikino 39 MK štabą.

  O kalbos apie 39 MK štabo “iš dalies mirtį” nėra perdėtos? Ką, 39 MK “iš dalies” nustojo veikti? Detaliau gal galima apie šią istoriją?

  atsakymas į: Pabaigai artėjant. Karl Knoblauch #37080

  eppanzer
  Participant

  Jeigu anksčiau kokiam nors sovietiniam būsimam leitenantui reikėjo studijuoti APK patirtį, o užaugusiam iki pulkininko – parengti “fašizmą demaskuojantį” propagandinį istorinį “darbą”, tai jiems puikiai tiko visa apimantis terminas “мотопехота”. Tačiau tokio vieno vienintelio termino jau neužtenka šiandieniniam skaitytojui. Tai, kad lietuviškame LKA žodyne nėra žodžių grenadierius ir fuzilierius – asmeniškai man nieko nereiškia. Su visa pagarba – ten yra ir ko neturėtų būti, ir nėra dar šio bei to, kas turėtų būti. Man šis žodynas nėra absoliuti tiesa. Kaip ir knygelė “Žaidžiame krepšinį” – anksčiau ar vėliau sensta ir fundamentalūs darbai. Juk šiandien jau yra už kritikuoti ir pulkininką Glancą, ir kitus.

  atsakymas į: Pabaigai artėjant. Karl Knoblauch #37079

  eppanzer
  Participant

  Neįtikinai, Arvydai. Varčiau ir tavo minimus žodynus, ir senus rusiškus žodynus ir esu tikras, kad pasaulis juda pirmyn ir suprimityvinti vertimai jau paseno. Tuo labiau, kad verčiant atsiminimus neužtenka išversti, skaitytojui reikia suteikti galimybę gauti originalią informaciją, paaiškinimus.

  Aš ir knygos neperskaičiau, tik pradžią, ir nelabai noriu toliau diskutuoti kol neperskaičiau. Reikia pastebėti, kad “heringai” turėjo visokių ypatumų, bet struktūra iš esmės buvo panaši į armijos. Pėstininkų divizijose fuzilierių batalionai tai ne kas nors kito, o taip pavadinti ir kiek pertvarkyti divizijos žvalgybiniai batalionai. Matomai taip turėjo būti ir pas “heringus”.

  Diskusija iš viso jau krypsta į plačius vandenis: turėjo ar neturėjo panzergrenadieriai tankų batalionus, ar šie batalionai turėjo arneturėjo tankų, o vien tik šturmo pabūklų ir pan. Tokioms diskusijoms neturiu laiko, nes įtemptai užbaiginėju kitos pusės, anglosaksų, darbelį. O ir trukdo mėtymasis nuo prūsų prie kitų. Taip kad aš lieku prie savo nuomonės, o su argumentais dar sugrįšiu.

  Arba su visa knyga apie vokiečių panzerius ir panzergrenadierius 🙂

  atsakymas į: Pabaigai artėjant. Karl Knoblauch #37076

  eppanzer
  Participant

  Arvydas rašė:
  Pats žinai, kad mane įžeisti įmanoma, bet labai sunku.

  Pats žinai, kad tavęs įžeidinėti nesiekiu

  Arvydas rašė:
  ir kokiuose daliniuose buvo tos Schutzenkompanie, Schutzen – Batallion, Schutzen-Regiment

  Ką gi, dėl batalionų ir pulkų paskubėjau, teks pripažinti, kad pėstininkų daliniuose buvo tik šaulių kuopos – http://www.wwiidaybyday.com yra etatai – K.St.N. Bet šauliai pėstininkų padalinių pavadinime vartoti ir negalima teigti, kadjie buvo tik tankų divizijose.

  Arvydas rašė:
  Štai pavadinime terminas tankistų tikrai vargu ar teiktinas, o dėl fuzilierių/grenadierių – čia diskutuodami ir bandome išsiaiškinti kaip tuos terminus reiktų versti ar neversti (t.y. gal palikti originalią versiją).

  Neversti greičiausiai negalima, teks versti Mano nuomonė kategoriška – reikia naudoti fuzilierius/grenadierius, kadangi tame karo etape jiems buvo suteiktas toks pavadinimas. „Kariniai“ vertėjai iš Karo akademijos šiuo klausimu akivaizdžiai vadovaujasi „rusišku“ vertimo būdu, nes panzergrenadier verčia „nenukrypdami nuo linijos“ kaip senuose rusiškuose žodynuose, o štai amerikiečių „Armo(u)red Infantry“ jau verčia kaip „šarvuoti pėstininkai“. Aš stengiuosi analizuoti įvairių šalių įvairiais laikotarpiais vartotus karinius terminus įvairiomis kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir kt. retesnių kalbų. Ir amerikietiškos anglų k. 🙂 ) su kuriais intensyviai „susipažinėju“ nuo 1990 m., kuomet jie tapo prieinami „išslaptintuose“ fonduose, ir esu įsitikinęs, kad kartais tiesiog būtina atsiplėšti nuo sovietmečiu įprastų rusiškų terminų, nes brandaus socializmo laikotarpyje (man žinomoje specialiojoje literatūroje grubiai skaičiuojant nuo 1970) visa apimantis NATO šalims taikomas terminas „мотопехота“ tinkamas rusų „наставление“, o šiuolaikiniuose lietuviškuose karo istorijos vertimuose reikėtų išsaugoti originalias istorines detales – „fuzilierius“, „grenadierius“, „komandosus“ ir t.t. Pripažįstu, kad kartais labai sunku rasti „absoliučiai teisingą“ vertimą, bet verta stengtis. Pagarba Knoblauchą vertusiam vertėjui. be abejo, tokių sovietinių rusicizmų

  Arvydas rašė:
  Priekaištai vertėjui yra dėl papulkininkio ar automato

  reikėtų vengti, bet neklysta tas, kas neverčia, o versti nėra lengvas darbas. Net labai nelengvas 🙁

  Nors man kažko naujam formate sunkiai sekasi rašyti pranešimus. Nors formatas ir patogus, greičiausiai tereikia įgudimo 🙂

  atsakymas į: Pabaigai artėjant. Karl Knoblauch #37075

  eppanzer
  Participant

  Pats žinai, kad mane įžeisti įmanoma, bet labai sunku.

  Pats žinai, kad tavęs įžeidinėti nesiekiu 🙂

  r kokiuose daliniuose buvo tos Schutzenkompanie, Schutzen – Batallion, Schutzen-Regiment

  Ką gi, dėl batalionų ir pulkų paskubėjau, teks pripažinti, kad pėstininkų daliniuose buvo tik šaulių kuopos –  http://www.wwiidaybyday.com yra etatai – K.St.N. Bet šauliai pėstininkų padalinių pavadinime vartoti ir negalima teigti, kadjie buvo tik tankų divizijose.

  Štai pavadinime terminas tankistų tikrai vargu ar teiktinas, o dėl fuzilierių/grenadierių – čia diskutuodami ir bandome išsiaiškinti kaip tuos terminus reiktų versti ar neversti (t.y. gal palikti originalią versiją).

  Neversti greičiausiai negalima, teks versti 🙂

  Mano nuomonė kategoriška – reikia naudoti fuzilierius/grenadierius, kadangi tame karo etape jiems buvo suteiktas toks pavadinimas.  “Kariniai” vertėjai iš Karo akademijos šiuo klausimu akivaizdžiai vadovaujasi “rusišku” vertimo būdu, nes panzergrenadier verčia “nenukrypdami nuo linijos” kaip senuose rusiškuose žodynuose, o štai amerikiečių “Armo(u)red Infantry” jau verčia kaip “šarvuoti pėstininkai”. Aš stengiuosi analizuoti įvairių šalių įvairiais laikotarpiais vartotus terminus įvairiomis kalbomis, su kuriais intensyviai “susipažinėju” nuo 1990 m., kuomet jie tapo prieinami “išslaptintuose” fonduose, ir esu įsitikinęs, kad kartais tiesiog būtina  atsiplėšti nuo sovietmečiu įprastų rusiškų terminų, nes brandaus socializmo laikotarpyje (man žinomoje specialiojoje litaratūroje grubiai skaičiuojant nuo 1970) visa apimantis NATO šalims taikomas terminas “мотопехота” tinkamas rusų “наставление”, o šiuolaikiniuose lietuviškuose karo istorijos vertimuose reikėtų išsaugoti originalias istorines detales – “fuzilierius”, “grenadierius”, “komandosus” ir t.t. Pripažįstu, kad kartais labai sunku rasti “absoliučiai teisingą” vertimą, bet verta stengtis. Pagarba Knoblauchą vertusiam vertėjui. be abejo, tokių sovietinių rusicizmų

  Priekaištai vertėjui yra dėl papulkininkio ar automato

  reikėtų vengti, bet neklysta tas, kas neverčia, o versti nėra lengvas darbas. Net labai nelengvas 🙁

   

   

  atsakymas į: Pabaigai artėjant. Karl Knoblauch #37073

  eppanzer
  Participant

  Jei kur klystu – pataisykite.

  Jau du kartus mėginau parašyti, bet vis atitraukdavo neužbaigus ir žinutės pražuvo.  Nusispjoviau ir neberašysiu 🙂

  Arvydai, tu teisus dėl to, kad šauliai,  grenadieriai ar fuzilieriai yra pėstininkai arba motorizuoti pėstininkai, bet daug tavo minčių yra visiškai neteisingos. Pvz.:

  Štai čia sutinkame dar vieną karo pradžios terminą – schutzen. Verčianta tiesiogiai ir pažodžiui schutzen yra šaulys. Bet šis „šaulys“ nėra „pėstininkas“ atitikmuo. Tai šiek tiek kitos šaulys, kitoks pėstininkas. Tarp eilučių taip ir skamba aliuzijos į šarvus, į sunkesnius ginklus, į mobilumą (tegul tai bus arkliai, automobiliai ar dviračiai). Dar daugiau – tų schutzen (brigadas, pulkus) rasime tik tankų ir motizuotose divizijose.

  Nė velnio. Divizija pėstininkų (Infanterie Division), o visi kiti jos daliniai ir padaliniai  – šaulių (Schützen), todėl “Schützen” yra pėstininko atitikmuo., su (mot.) – motorizuoto pėstininko, Kradfahrschützen – šaulys motociklistas ir t.t.

  Kuo skiriasi vokiečių motorizuota pėstininkų divizija nuo „paprastos“ pėstininkų divizijos? Pats esminis tas, kad motorizuotoje divizijoje yra dviratininkų batalionas (Kradschützen-Bataillon).

  Nė velnio. Skiriasi tuo, kad kai kurių dalinių ir padalinių turi daugiau, kai kurių mažiau, motorizuota pėstininkų divizija turi motociklistų (ne dviratininkų) batalioną, pėstininkų – neturi. Šiek tiek skiriasi ginkluotė. Bet svarbiausias skirtumas –  motorizuota pėstininkų divizija Infanterie Division (mot.) turi vien tik mechaninį transportą ir kiekvienas jos padalinys yra motorizuotas, t.y. keliauja savo pačių “ratais”.

  Ir kas įdomiausia ir svarbiausia – karo pradžioje (1941) nerasime nei grenadierių, nei fuzilierių divizijų, brigadų, pulkų ar batalionų.

  Rasime. Priminsiu, kad buvo atsiradę ir “šarvuotų šaulių” padaliniai – pvz., Schützenkompanie (gepanzert, arba tiesiog gp.). Aišku, bjaurybės vokiečiai, kad mes 2013 m. visiškai susipainiotume,dar naudojo ir terminą “gepanzert” –  tais pačias Schützenkompanie (gp) dar pavadino ir Panzergrenadierkompanie,  etatas – K.St.N. 1141, 1944-11-01! O 1943 m. “sviestą dar sviestavo” Panzergrenadierkompanie (gp).

  Karo pabaigoje “randame” besikeičiančius šarvuotos technikos pavadinimus ir juos vartojame, todėl turėtume vartoti ir pasikeitusius pėstininkų dalinių ir junginių pavadinimus.

  Neįsižeisk, bet šiuo atveju man atrodo per drąsiai ir per anksti ėmeisi barstyti priekaištus vertėjui, esu įsitikinęs, kad jis ilgiau nei tu laužė galvą kaip geriau išversti, bet šis darbas Lietuvoje ne tik nedėkingas, bet ir beveik nepramintas takas.Tu gi ėmeisi badyti pirštais į “klaidas” pats neturėdamas neklystamai teisingo atsakymo.

  Beje, aš irgi seniai suku galvą dėl vokiškų vertimų, o neseniai ir intensyviai pasukau galvą bei ilgokai prie jų pasėdėjau ir turiu pagrįstą nuomonę kodėl reikėtų versti vienaip ar kitaip – kartais yra galimi du ar net daugiau galimų vertimų ir į stulpelius rikiuojasi argumentai kuris jų čia ir dabar, tekste, tinkamesnis.

  O kad bent įsivaizduotum, ką reiškia versti angliškus terminus, pavardes ir vietovardžius! Čia vietomis iš viso nėra į ką atsiremti, nes kosminė stotis “Mir” ir skraidanti lėkštė paremta absoliučiai skirtingų technologijų veikimu 🙂

  Bet, su Dievo ir kirvio pagalba kažkas gaunasi 🙂 Skrist skrenda ir nežada akmeniu kristi žemyn.

   

   

   

  atsakymas į: Pabaigai artėjant. Karl Knoblauch #37069

  eppanzer
  Participant

  Mano supratimu, šiuo atveju panzer reiškia tankų, tik tas tankų rodo artileristų ar žvalgų priklausomybę tankų divizijai, patys jie gi yra „normalūs“ artileristai, žvalgai ir t.t.

  Kad būtų taip paprasta! O kaip su Panzergrenadier divizija, kurioje nebuvo tankų?

  Be to, jeigų čia žodis “tankų” žymėtų priklausomybę tankų divizijai, tada ir reikėtų versti “tankų divizijos”, nes “tankų” – reiškia ginkluotą tankais karinį vienetą, o ne rodo priklausomybę tankų divizijai, kaip kad teigia Arvydas. Pvz., “tankų batalionas”, “tankų kuopa”.

  Kitas variantas – priklausantis tankų (šarvuočių) pajėgoms.

  Terminą “šarvuočių” visiškai atmesti negalima, nes, pvz., pas anglosaksus tankų divizijų ir su žiburiu nerasime, vien tik “Armored” (JAV) arba “Armoured” (DB). Nors abi šios šalys naudoja ir terminą “Tank”, bet savo divizijoms pavadinti jų nenaudoja. Ir tankų divizijų pėstininkai pas amerikiečius tuo metu buvo “Armored Infantry” – versčiau “šarvuoti pėstininkai”, nes jie juk buvo ne su tankais, o su šarvuotais transporteriais. Taip ir vokiečių “šarvuoti grenadieriai” turėjo būti ginkluoti šarvuotais transporteriais, tačiau jų neturėjo.

  Bepigu rusams, dar sovietmečiu įvedė terminą “бронекавалерийский”, pliusr turi galimybę jungti žodžius, pvz: ‘танко-сапёрный, танко-самоходный” ir kt. ir t.t.

  Pasikartosiu – Panzergrenadier negali būti “tankų”, nes jie naudoti ne tik Panzer, bet ir Panzergrenadier divizijose, kuriose tankų nebuvo iš viso.

  Aš dar neperskaičiau viso Knoblaucho, kol kas nematau, kad jis būtų atsidūręs tankų divizijoje, kol kas jis (kiek aš skaitau) paprasto parašiutininkų pulko karininkas. Užsimenama, kad jis turėjo būti pervadintas tokiu tai batalionu, bet kuriai divizijai jis priklausė ar turėjo priklausyti kol kas nesusiveda, per mažai perskaičiau. Greita paieška man parodė, kad batalionas, kuriame tarnavo Knoblauchas, ir kuris turėjo būti performuotas (bet buvo tik pervadintas?) į 2-ą “šarvuotų parašiutininkų fuzilierių” (ar kaip ten 🙂 ) buvo pervestas ne į Hermano Geringo  tankų diviziją, o į Fallschirm-Panzergrenadier-Division 2 “Hermann Göring”, t.y. į 2-ą Hermano Geringo “panzergrenadierių” diviziją.

   

  atsakymas į: Pabaigai artėjant. Karl Knoblauch #37067

  eppanzer
  Participant

  O kaip :

  1-oji oro desanto pajėgų tankų divizija “Hermanas Geringas”

  2-oji oro oro pajėgų šarvuotųjų grenadierių divizija “Hermanas Geringas”?

  atsakymas į: Pabaigai artėjant. Karl Knoblauch #37065

  eppanzer
  Participant

  Čia jau norėčiau kolegoms paprieštarauti. Parašiutininkais tankistais ir dar fuzilieriais vadinti tikrai nedera.

  Martyno pasiūlytas

  Desantinis motorizuotų pėstininkų batalionas.

  Žiūrint iš mūsų dienų perspektyvų nebūtų visai netinkamas, bet juk verčiami atsiminimai ir verčiamas pavadinimas, kuris buvo specialiai skirtas konkrečiam daliniui, taip išskiriant jį iš visų kitų Vokietijos ginkluotųjų pajėgų dalinių. Vertėjas jokiu būdu neturi versti pažodžiui, tačiau interpretuoti irgi reikia labai atsargiai. Kitose šalyse, kuriose niekas taip (perdėtai) nesirūpina kalbos grynumu, vertėjai vienbalsiai renkasi originalius vokiškus pavadinimus, o išvedžiojimus paprastai renkasi tie, kurie menkiau gaudosi. Verčiantiems į lietuvių kalbą tenka nedėkinga užduotis ko ne spėlioti galimus variantus ir iš jų pasirinkti geriausią (irgi spėjamai). Žinoma, galima rinktis šaulius, tačiau norėdami taip pavadinti prarastume originale vietoje “schutzen” specialiai pasirinktą žodį “fuzilier”. Taigi, galima versti ir šauliai, ir fuzilieriai, aš rinkčiausi pastarąjį. Panzer mūsų dienomis Lietuvoje kėsinamasi versti tik į tankas ir niekaip kitaip, nors pradinė, ilgametė šio žodžio reikšmė yra “šarvai”, “šarvuotas”. Panzer – sutrumpintas tanko pavadinimas, pilnas tanko pavadinimas vokiškai  skamba kaip “šarvuota kovos mašina”. Todėl mūsų nagrinėjamu atveju labiausiai tiktų šarvuoti fuzilieriai, o visas – šarvuotų fuzilierių parašiutininkų batalionas. Vietoje parašiutininkų tiktų ir desantininkų, mano nuomone abu šie žodžiai aptariamu atveju yra vienareikšmiai. Ir, savaime suprantama, jau pačioje pradžioje išnašose reikia paaiškinti, kokio tipo batalioną atitinka minimi “šarvuoti fuzilieriai parašiutininkai”.

   

   

  atsakymas į: Mūšis dėl Vilkaviškio #36843

  eppanzer
  Participant

  O kaip dėl armijos, fronto pavaldumo dalinių? Gal buvo kas nors priskirta?

  atsakymas į: Delfi #35995

  eppanzer
  Participant

  Skaitau su malonumu, tačiau Č.Iškauskas papuola tarp tų rašinėtojų, kurių su malonumu nebeskaitau. Beje, gal kas žinote, kokie grafomanijos požymiai? :lol:

  atsakymas į: Iliustruotoji istorija #36677

  eppanzer
  Participant

  [quote:1r9vp52c]Arvydas rašė:
  Kolega eppanzer tikrai kur kas stipresnį šios tematikos tekstą "sukaltų". Egidijau, rimtai, gal "ant gazo" padaryk "Kardui"? Žinau, kad be proto užsiėmęs, bet tikrai daug nesugaištum parengti tekstelį apie tai kas tai per žvėris yra "blickrygas".[/quote:1r9vp52c]Ačiū už pagyrimą…
  "Kardas" turi ir savo tematiką, ir savo standartus, nelabai juos tokia tema tikriausiai sudomintų, bent jau šiuo metu.
  Turiu kitą pasiūlymą – rytų fronto svetainėje pradėti talpinti tokius paaiškinamuosius tekstus-straipsnius. Galima būtų dirbti prie vieno straipsnio ir vienam, ir keliems, keliems, autorystę kaip nors pasidalintume <img loading=” title=”Smile” /> Prieš talpinant jį "išdiskutuoti" siauresniame bičiulių-bendraautorių rate. Bendrai dirbti daug sudėtingiau, reikia ir blogus charakterio bruožus prilaikyti, ir nagelius įtraukti, bet rezultatas būtų neblogas.
  O jeigu pavyks, paskui, neforsuodami, patys susimesim ir išleisim atskira knyga. Jeigu būtų neblogas projektas, rastume ir kas pamaketuos, ir kas patars, ir kas išleis. Manau ir Karolis tikrai padėtų, jeigu per laiką kažkas išsirutuliotų, išsigrynintų.
  Aš pats labiau kol kas į pagalbą "už kadro" galėčiau pasisiūlyti, nes labai neturiu laiko rimtam darbui.

  atsakymas į: V.Bešanovas "Raudonasis blickrygas" #36673

  eppanzer
  Participant
  "karolis":28vtxcel wrote:
  Ačiū Arvydai už reklamą. Meltiuchovas – tai rimtos prekės ženklas. Bet kas Lietuvoje Meltiuchovą skaitytų? Mes tai radome gabalą iš "Echo Moskvy" apie Čiurlionį. Va ten tai nelabai pataikė. Kreipėmės į V. L. – sakė sapnas.
  Bet kategoriškai nesutiksiu, kad neįdomi. Teko perskaityti ne vieną kartą. Gero lygio skaitalas. Lietuvoje neturime tokio aukšto lygio autorių.[/quote:28vtxcel]Man asmeniškai Bešanovas yra tiesiog tragiškas rašytojas, kurio vienintelis privalumas – jo antisovietinis nusiteikimas. Tačiau knygos rašomos ir spausdinamos ne man vienam. Gali būti, kad ne vienas skaitytojas, ratu apeinantis Meltiuchovą, knygą visai mielai perskaitys ir lengvesne forma gaus tai, ko Meltiuchovas perduoti nesugebėtų. Labai jau skiriasi vidutinio skaitytojo ir kelių APK skirtų forumų narių domėjimosi gylis.
  Be to, "Briedžio" leidykla sugebėjo pagerinti Soloniną, jo lietuviški leidimai dviem galvom aukščiau už matytus rusiškus originalus, manau, aukščiau kilstelėjo ir Bešanovo leidimą lietuvių kalba. Plius skaičiau porą anotacijų, tikrai puikiai parašytos. Taip kad knyga lietuvių kalba jau yra, manau ji tikrai susiras savo skaitytojų ratą.
  O forumai tam ir skirti, kad juose būtų galima kritikuoti abejones keliančius autorių teiginius, nepriklausomai nuo jų vardų ar pavardžių. Negaliu nesutikti su Karoliu, Lietuvoje tikrai trūksta autorių. Mokslininkų, rašančių siauromis temomis, daug, o platesnių vieno autoriaus darbų panašia tema nelabai ir žinau.
Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 259)