Puslapis 8 – Rytų frontas 1941-1945

Sukurti forumo atsakymai

Rodomi 4 įrašai - nuo 106 iki 109 (viso: 109)
 • Autorius
  Įrašai
 • atsakymas į: Mitiniai NKVD užtvaros būriai #35377

  aleksandr.n
  Participant

  Dar norečiau kai ka pridurti kita tema. Šioje temoje buvo minimi drausmes batalionai ir kuopos. RA karo metu egzistavo dvieju rūšiu drausmes batalionai. Karo pradžioje buvo (дисциплинарные), o nuo 1942m. liepos men. (штрафные). Pirmieji egzistavo kiekvienoje karyneje apygardoje dar prieš karą.
  Buvo RA dar viena rūšis drausmes batalionu. Tai šturmo batalionai (отдельные штурмовые). Iš viso tokiu batalionu buvo suformuota 29. Pirmieji keturi suformuoti gynybos liaudies komisaro 1943m. 08.01d. įsakymu № Орг-2-1348 tryjose karinese apygardose. Batalionai buvo formuojami pagal etatą № 04/331. Juo sudetyje turejo buti 927 kariai. Batalionai turejo buti nauduojami aktiviuose fronto ruožuose ir formuojami iš vadų-viršininkų kontingento(taip įsakyme), kuris buvo laikomas NKVD specstovyklose. 1-as ir 2-as šturmo batalionai formuojami Maskvos kar. apygardoje, 3-as Pavolgio KA, o 4-as Stalingrado KA.
  Kas buvo tas įsakyme minimas kontingentas? Jį sudare vadai ir politvadovai, kurie 1941-42m. pasiliko vokiečių okupuotose teritorijose ir nedalyvavo partizanineje ar pogrindžio kovoje arba išejo iš apsupties su jiems nežinomais kariais. Stalino nuomone jie krauju turejo išpirkti savo «kaltę». Vadai ir politrukai šturmo batalione turejo išbuti 2 menesius, dalivavimo kovose. Jei jie likdavo gyvi jiems gražindavo laipsnius ir pareigas, kurias jie turejo ankščiau.
  Nuo štrafbato jie skiresi tuo, kad į štrafbatą vadai buvo siunčiami karinio tribunolo sprendimu, o į šturmo batalioną tiesiog iš NKVD lagerio. Be to šturmo balionuose buvo vien karininkai, o štrafbate matomai buvo ir tam tikras kiekis kitos "publikos".

  atsakymas į: Mitiniai NKVD užtvaros būriai #35376

  aleksandr.n
  Participant

  Galečiau dar papildyti šią temą( vienas šautuvas trim). Karo pradžioje egzistavo toks RA 17-is mechanizuotas korpusas. Juo ginkluoti daliniai buvo birželio 23-25d. išsiusti į frontą, o neginkuoti bet perrengti kariška uniforma palikti miške šalia Naugarduko. Ten buvo surinkta apie 7 000 beginklių karių. Matatomai apie šitą grupę vadai užmiršo ir ji buvo užklupta vokiečių motociklininkų, kurie išvaike grupę po mišką. Silpnai ginkluotos buvo kai kurios Leningrado savanorių divizijos. Dažnai artileristai beveik neturejo šaulių ginklų.

  atsakymas į: Mitiniai NKVD užtvaros būriai #35373

  aleksandr.n
  Participant

  Taip. Jus teisingai supratote.

  atsakymas į: Mitiniai NKVD užtvaros būriai #35371

  aleksandr.n
  Participant

  Norečiau pateikti papildomos informacijos.
  1941m. liepos 19d. NKVD įsakymų № 00941divizijų ir korpusų ypatynguose skyriuose buvo suformuoti atskiri šaulių būriai, armijų ypatynguose skyriuose atskiros kuopos, frontų ypatinguose skyriuose suformuoti atskiri šaulių batalionai sukomplektuoti iš NKVD karių. Dalinių ir junginių YS vykdydami savo užduotis, turejo pastatyti užtvaros burius RA užnugarije.
  RA Genštabo viršininkas Žukovas 1941.07.26d. savo telegramoje № 00533 raše:
  «Per užnugario užtvaros buriu linijas praeina į gylų užnugarį labai didelis kiekis vadų ir raudonaarmiečių. Jie savo pasirodymu ir perdietais pranešimais dezorganizuoja civilius gyventojus ir skleidžia paniką(taip tekste). Nustatyta:
  1. Užtvarų tarnyba armijų ir frontų užnugaryje organizota labai žemai(taip tekste) ir stovi tik keliuose.
  2. Sulaikant vietoj to, kad nedelsiant sulaikytasis butu siunčiamas į fronto dalinį, jis siunčiamas toliau į užnugarį….“
  Taigi karo pradžioje užtvaros buriai buvo sudaryti iš NKVD kariu. Tik veliau, kaip raše kolega Arvydas užtvaros buriai buvo sudaryti iš RA kariu.
  Pateiksiu dar vieną dokumentą.
  Saugumo 3-jo rango komisaro Milšteino pranešimas Berijai:
  « Nuo karo pradžios iki 1941.10.10d. ypatingieji skyriai ir NKVD užtvaros buriai sulaike 657 364 kariškius, atsilikusius nuo savo daliniu ir begusius iš fronto. Iš sulaikytujų areštuota 25 878 žmones, o likusieji 632 486 sugrupuoti į dalinius ir vel išsiusti į frontą.
  Areštuota
  Šnipų- 1505
  Diversantų- 308
  Išdavykų- 2621
  Bailių ir panikierių – 2643
  Dezertirių -8772
  Provokacinių gandų skleidejų -3987
  Save sužeidusiujų -1671
  Kitų -4371.
  YS nutarimų ir karo tribunolo nuosprendžių sušaudyta 10 201 žmogus, iš jų priešais rykiuote- 3321.
  Pagal frontus:
  Leningrado- areštuota 1044, sušaudyta -854, iš jų priešais rykiuote -43.
  Karelijos- areštuota 1044, sušaudyta -854, iš jų priešais rykiuote -43.
  Šiaures- areštuota 1683, sušaudyta – 933, iš jų priešais rykiuote – 280.
  Šiaures-Vakarų areštuota 3440, sušaudyta – 1600, iš jų priešais rykiuote – 730.
  Vakarų- areštuota 4013, sušaudyta – 2136, iš jų priešais rykiuote – 556.
  Pietų-Vakarų – areštuota 3249, sušaudyta – 868, iš jų priešais rykiuote – 280.
  Pietų – areštuota 3599, sušaudyta – 919, iš jų priešais rykiuote – 191.
  Briansko – areštuota 799, sušaudyta – 389, iš jų priešais rykiuote – 107.
  Centrinio – areštuota 686, sušaudyta – 346, iš jų priešais rykiuote – 234.
  Rezervinio – areštuota 2516, sušaudyta – 894, iš jų priešais rykiuote – 157.»

Rodomi 4 įrašai - nuo 106 iki 109 (viso: 109)