Puslapis 6 – Rytų frontas 1941-1945

Sukurti forumo atsakymai

Rodoma 15 įrašų - nuo 76 iki 90 (viso: 109)
 • Autorius
  Įrašai
 • atsakymas į: "Verslo klasė" #35904

  aleksandr.n
  Participant

  Norečiau kolėgų informaciją papildyti ir pataisyti. 1943.01.26d. 45-ji vokiečių PD buvo užėmusi ginybinį ruožą šalia Kliušniki kaimo (15 km į pietvakarius nuo Livny miesto) 2-os armijos sudetyje, t.y. gan toli nuo Stalingrado. 1943 sausio 24d. RA pradėjo savo eilinę puolimo operaciją, kuri vėliau buvo pavadinta Voronežo-Kastornojes operaciją (puolimas prieš 2-ją vokiečių armiją).
  Prieš tai buvo RA pravedė sekančias puolamasias operacijas:
  Vidurinio Dono (Среднедонская) (Stalingrado mūšio dalis). Pravesta nuo 1942 gruodžio 16 iki 30d. Rezultatas- buvo sutriškintos pagrindines 8-os italų armijos jegos.
  Ostrogožsko-Rossošes – Pravesta nuo 1943m. sausio 13 iki 27d. Tai nebuvo Stalingrado mūšio dalis. Rezultatas- buvo sutriгškintа 2-ji vengrų armija. Ir jau mineta Voronežo-Kastornojes operacija.
  Tos operacijos metu 45 PD į jokį apsupimą tuo metu nebuvo pakliuvusi ir traukesi kovodama pagrindinai su 137 ŠD, kuri patyrė didelius nuostolius. Taigi kažin 16 LŠD susidurė su 45 PD likučiais.
  Kolegos Vembro minimas jefreitorius Max'as Zastrow'as savo Riterio kryžių gavo 1944m. kovo mėn.už mūšius Baltarusijoje. 1944m. liepos pradžioje ši divizija tėn ir buvo sunaikinta.
  Dabar apie kitus minimus Zizo straipsnyje vokiečių dalinius mūšiose prie Aleksejevkos (aviadesantinės divizijos 101–ojo pulko ir 501–ojo
  minosvaidžių pulko daliniai.)
  Tokių dalinių surasti nepavyko. Yra kol kas nepatvirtinta versija, kad kalbama apie 18-os tankų divizijos 52-jį ir 101-jį motorizuotus pulkus. Šie pulkai 1943m. vasario mėn. iš Žyzdros miesto skubiai buvo permesti į RA 13-os armijos puolimo ruožą.
  Gi mistiniai aviadesantinės divizijos 101–ojo pulkas ir 501–is
  minosvaidžių pulkas iš viso neminimi Briansko fronto koviniuose pranešimuose nuo 1943m. vasario 2d. iki kovo 9d. Deja tuose pranešimuose neminima ir 16 LŠD. Matomai dėl rezultatų nebuvimo…

  atsakymas į: Diena "M". 15 dalis. Apie artilerijos pulkus. #35645

  aleksandr.n
  Participant

  Дивизии новой организации во внезапном ударе показали себя с лучшей стороны.
  Naujos organizacijos divizijos pasirodė labai gerai.
  Tikrai nežinau kokie šių divizijų pasiekimai Chalchin-Golo kampanijos metu, tačiau jų organizacija tada turėjo būti dar "senoviška".[/color:qfjuiewv]

  Jei teisingai supratau kalba eina apie 93 ir 114 ŠD. 93-ji išviso nebuvo Mongolijoje, o 114-ji mano žiniomis buvo tik Ulan-Batore (kautinėse nedalyvavo).

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35073

  aleksandr.n
  Participant

  Bet Leningrado karinės apygardos kariuomenė buvo nukreipta prieš Suomiją ir permesti ją prie pat sienos daug laiko neužimtu.
  [/color:18da5v18]

  Sutinku. Bet taip ir buvo planuojama, kad vokiečių armijos grupė «Šiaurė» sutriuškins Pabaltijo YKA RA junginius ir juos teks sustiprinti iš Leningrado KA. Todėl suomių puolimas buvo planuojamas kiek vėliau nei pagrindinių vokiečių grupuočių.
  70 ŠD iš Leningrado šiaures priemieščio Osinovaja Rošča buvo permesta prie Šimsko miestelio(dabartinė Novgorodo srytis). 177 ŠD iš Borovičių atvyko prie Lugos, 191 ŠD pasiliko prie Kingisepo. 3 TD ir 163 MD buvo mestos prieš vokiečius netoli Rezeknes ir Pskovo. 21 ir 24 TD labai trumpai «sudalyvavo» mūšiuose su suomiais ir jau 41.7.5d. gavo įsakymą pakrauti dalinius į ešelonus ir keliauti pietų kryptymi. Tik 198 MD pasiliko «suomių fronte». Dar pamiršau pamynėti 8 ŠBr, kuri buvo dislokota Hanko bazėje.

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35069

  aleksandr.n
  Participant

  Rugpjūčio 4 SSRS nori, kad Suomija išeitų iš karo ir taptų neutrali…Įdomu. Dar kartą paklausiu – tai kodėl ta Suomija buvo į karą įtraukta birželio 25? Nejaugi buvo neįmanoma palaukti dar vienos dienos ir sužinoti Suomijos parlamento sprendimo?[/color:265rpkks]

  Aš irgi dar karta paklausiu, ko vertas šalies parlamentas, jei be jo sprendimo atliekamos tokios strategines karynes-politines akcijos kaip Alandų salų užemimas ir visuotinos mobilizacijos paskelbimas. Priminsiu, kad TSRS visuotina mobilizacija prasidėjo tik 41.6.23d., t.y. po karo pradžios.

  Skaitinėju "anos pusės", t.y. Suomijos atstovo – K.Manerheimo atsiminimus http://militera.lib.ru/memo/other/mannerheim/11.html Į juos, kaip ir į kiekvienus atsiminimus, reikia žiūrėti kritiškai, bet, nepasisant to, kai kurios vietos man pasirodė įdomios.
  10 июня 1941 года в Хельсинки снова приехал полковник Бушенхаген. Из его заявлений в генштабе стало ясно, что на этот раз в его задачу входило, с одной стороны, проведение переговоров о практических деталях возможного сотрудничества в том случае, если СССР нападет на Финляндию, а с другой — получение гарантий того, что Финляндия выступит в войне в качестве союзника Германии. Я проинформировал об этом президента республики, и он заверил, что его позиция остается прежней. После чего я сообщил полковнику Бушенхагену, [372] что мы не можем дать никаких гарантий относительно [/color]вступления в войну. Финляндия решила оставаться нейтральной, если на нее не нападут. [/color:265rpkks]

  Na čia Manergeimas suklido. Pulkininkų Bušenhageno ir Kincelio ir Suomijos Genštabo viršininko generolo Heinrikso kariniai pasitarimai įvyko birželio 3-6d. Pasitarimo rezultatai buvo visai ne tokie, kurios «prisemena» Manergeimas.
  Apie jos jau esu rašes. Teks pakartoti iš Halderio dienoraščio. Įrašas, padarytas 41.6.7d.

  Полковники Кинцель, Хойзингер, Гельтер: Доклад о поездке Кинцеля в Финляндию. Совещания с Хайнриксом. Финское военное руководство приняло наши предложения и видимо, полным ходом приступило к выполнению этой задачи.
  5 –й финский корпус в составе двух дивизий предназначается для операции против Кандалакши. Аландские острова должны быть заняты одним пехотным полком, которыйфинны усилят сверх установленного штата. Для захвата полуострова Ханко предусмотрена одна дивизия. На ленинградском направлении развертываются четыре дивизии.

  Севернее Ладожского озера- две дивизии. }
  На центральном участке – пять, шесть дивизий.}

  Оперативная группа для наступления восточнее Ладожского озера.

  Резервы
  В Хельсинки-одна дивизия. }
  В Або одна дивизия }
  Могут быть использованы в операции позднее.

  Потребность во времени для мобилизации и развертывания войск – 12 дней, в том числе 5 дней для развертывания на операционном направлении.
  Точными сроками определены:
  10.6. – призыв запасников пограничной стражи и мобилизация трех батальонов.
  15.6 – окончание мобилизации 5-го корпуса.
  20.6 – готовность к высадке на Аландских островах и к наступлению на полуостров Ханко.
  Общая мобилизация- только после начала нашего наступления.
  Готовность к проведению операции – лишь после того, как мы форсируем Западную Двину.
  Финский генеральный штаб настаивает на выборе направления главного удара восточнее Ладожского озера.
  …………………………..
  Taigi skleroze ponai Manerheimai. Tiems, kuriems nepatinka Halderio dienoraštis siulau paskaityti OKW Kriegstagebuch(įrašas 41.6.5d.)- Vermachto karo dienoraštuis. Ten informacija yra kiek sutrumpinta.
  Ir dar:
  41.6.3d. iš Helsinkio vokiečių derybininkai išsiunte telegramą «Suomija pasiruošusi bendradarbiauti kiekvienu punktu“.(citata iš knygos M. Menger Deutschland und Finland im Zweiten Weltkrieg S.100)

  Toliau Manerheimas rašo, kad paskelbti mobilizaciją reikėjo dėl prie Suomijos kaupiamos stambios SSRS pajėgos. Dar netikrinau Manerheimo pateikiamų skaičių, tai padarysiu turėdamas laiko.[/color:265rpkks]

  Ne problema, Arvydai. Aš tau padesiu. RA jėgos buvo labai «stambios». 41.6.22 dienai netoli sienos su Suomija buvo disluokoti sekantis RA junginiai: 14, 52, 104, 122, 54, 168, 71, 237, 115, 142, 43, 123 ŠD ir 1 TD. Taigi dvilika šaulių ir vieną tankų divizija. Reikia nepamiršti, kad šie junginiai buvo išdestyti nuo Barenco jūros iki Suomijos įlankos. Tai apie 1 500 km sienos.
  O prieš juos buvo išdestitos 16 suomių ir ne mažiau 4 vermachto divizijų.

  Информацию о том, что Германия намерена начать военные действия против Советского Союза уже на следующий день, поступила к нам вечером 21 июня.[/color:265rpkks]

  Vai, vai. Vargšelis Suomijos vyriausiasis karo vadas ir maršalas. Jis žinoma nieko nežinojo. O kas nusiunte tos pačios dienos vakare povandenius laivus statyti minas svetimuose teritoriniose vandenyse, siusti dar oficialiai nepaskelbus karo diversines grupes į TSRS teritoriją? Kas davė įsakymą užimti Alandų salas? Manerheimas nieko nežinojo, o Suomijos generolas Talvela jau 41.6.19d. savo dienoraštyje parašė „Preliminarus įsakymas pulti jau gautas».

  Nėra tiksliai žinoma, kada buvo nustatytas puolimo laikas, bet tai padaryta buvo tikrai prieš pat karo pradžią. Vokiečių daliniai taip pat puolimo laiką sužinojo tik birželio 21.[/color:265rpkks]

  Halderis savo dienoraštyje rašo(įrašas 41.5.30d.), kad nustatyta konkreti puolimo data- birželio 22d. Aukštesni vokiečių kariniai štabai apie puolimo data žinojo išanksto. Kareiviams ir žemeusio rango karininkams buvo apie puolimą pranešta birželio 21d.
  O ponas Manerheimas apie tai sužinojo žymiai ankščiau. Jau minetas generolas Talvela savo prisiminimuose rašo:
  „По сложившейся традиции в ресторане «Савойя» в Хельсинки Маннергейм 5 июня в узком кругу приглашенных на доверительную беседу – Вальденом, Хайнриксом и Талвела – сообщил весьма значительное известие: «Германия на днях совершит нападение на Советский Союз». Приэтои маршал добавил: «Немцы не просят нас ни о чем другом, кроме как нанести сильнейший удар в направлении Ленинграда.»

  Утром 22 июня русские начали бомбить и обстреливать чисто финские объекты. В 6.05 были сброшены бомбы на финские линкоры в Соттунга, в 6.15 — на укрепления острова Альшер в архипелаге перед городом Турку, а в 6.45 бомбы падали уже на транспортные суда в Корпо. В 7.55 начали действовать батареи русских на Ханко. В Петсамо по одному из судов велся артиллерийский огонь, там тоже русские открыли огонь через государственную границу. [/color:265rpkks]

  Patvirtinančios šiuos įvykius informacijos kol kas nepavyko rasti. Galimas dalykas, kad šie laivai buvo bombarduojami operacijos «Regata» metu(Alandų salų užemimas).

  Посла Хюннинена попросили незамедлительно выяснить, намерена ли Финляндия оставаться нейтральной. Официальные русские органы позаботились о том, чтобы телеграмма, отправленная нашим послом в адрес правительства, задержалась на целые сутки, а когда несколько позднее русские прервали телеграфную связь полностью, не было никакой возможности отправить ответ на телеграмму.
  [/color:265rpkks]

  O štai jau minetame Baryšnikovo straipnyje teigiama atvikščiai.:
  «В Москве считали необходимым уведомить финляндское правительство, что это вынужденная мера с советской стороны, направленная исключительно против агрессивных действий Германии (aerodromų Suomijos teritorijoje bombardavimas birželio 25d.) . Но телефонно-телеграфная связь с Хельсинки оказалась загадочно прерванной уже с самого начала осуществления плана «Барбаросса». И это было, конечно, не случайно. Как заметил финский историк Лаури Хаатая, кабинет министров Финляндии «до последнего момента опасался такой возможности, что Советский Союз попытается повлиять на позицию Финляндии дипломатическим путем».

  Видимо, здесь будет к месту упомянуть, что отданный мной безусловный запрет нашим ВВС летать над Ленинградом оставался в силе всю войну 1941–1945 годов.
  Ar tikrai suomių lėktuvai neskraidė virš Leningrado.[/color:265rpkks]

  Žvalgibiniai suomių lektuvai skraidė visą karą, bombonešiai, kiek man yra žinoma, tik 1944m. balandį.

  atsakymas į: Alytus -Vilnius #34412

  aleksandr.n
  Participant

  Gal kolegos šios dokumentinius kadrus jau yra mate. Jie nufilmoti Lietuvoje ir Baltarusijoje(gal ir Ukrainoje). Jei neklistu rodomas susprogdintas gel. tiltas Kaune.
  http://www.youtube.com/watch?v=Qyb5XjFP … re=related

  http://www.youtube.com/watch?v=QmDs7l5ecII&NR=1
  Pradžioje matomai mokomasis filmukas. Mūšiai prie Jonavos, Rigos, Liepojos. Deja diktorius ne visur tikslus(Štukos bombarduoja taikinius prie Liepojos- tada ten Štukų nebuvo)

  http://www.youtube.com/watch?v=Kpua6qcIx68&NR=1
  2-ji dalis. Vėl diktorius klista kalbant apie rodomus kadrus. Rodoma 123-ji pestininkų divizijos gurgolių kolona. Diktorius kalba, kad judoma link Šiaulių, bet 123 pd užeme Kauną ir toliau judėjo šiaurės-rytų kryptymi. Gal kolegos atpažins miestą, kur merginos įteikinėja vokiečiams gėles?

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35065

  aleksandr.n
  Participant

  Arvydas rašė:
  Pateikiu jūsų teismui štai tokį teiginį.

  Bet… Suomija neutraliteto klausimą turėjo svarstyti birželio 25 dienos parlamento posėdyje, tikriausiai to posėdžio metu neutralitetas būtų paskelbtas. [/color:2q2ragw7]

  Kokie faktai leidžia daryti tokias drasias prielaidas? Yra kitas klausimas. Pasirodo tokioje demokratineje valstybeje kaip Suomija, nereikia parlamento pritarimo Alandų saloms užimti, visuotinai mobilizacijai paskelbti, svetimos valstybes teritorinių vandenų minavimui ir t.t.

  Norėčiau atkreipti dėmesį į štai tokią aplinkybę – tame dienoraštyje minimi Vokietijos karinės vadovybės planai, tačiau tuos planus Suomijos vyriausybė nebūtinai turėjo vykdyti. [/color:2q2ragw7]

  Ne visai taip. Tai buvo Suomijos ir Vokietijos karo vadų per jų susitikimus suderinti ir priimti bendrų veiksmų planai, o ne Halderio fantazijos. Ir Suomijos karynė vadovybė nuo 41.6.21d. vakaro jau pradėjo tuos planus vykdyti(jau ankščiau minėti faktai).

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35058

  aleksandr.n
  Participant

  Aleksandrui:
  Labai sudėtinga diskutuoti šia tema su Tamsta ir štai dėl ko:
  Lyg ir aptarėme keliomis savaitėmis anksčiau, jog Halderio dienoraštis, kaip ir bet koks kitas dienoraštis, nieko neįrodo. Bet pats toliau teigi:
  Tai ir įrodo Halderio dienoraščio užrašai.[/color:tryv6gf6]

  Ne. Mes dėl šito nebuvome susitarė. Yra esminis skirtumas taip eilinio žmogaus dienoraščio ir karynio dienoraščio. Tai vermachto aukščiausio laipsnio karinio pareiguno «asmeniniai, pagrindinai stenografiniai užrašai, parašyti gebelsbergo šriftu skirti einamajam tarnybiniam naudojimui». Tai citata iš vokiečių leidyklos.
  Ir dar štai, kas. Tame dienoraštyje yra nuoroda apie tolimesnius pasitarimus su Suomijos aukščiausiais pareigunais(įvyko 41.6.3-6d.). Yra pasitarimų protokolai. Duota nuoroda- Documents on German Foreign Policy. Vol. XII, p. 963.
  Gal padėsi surasti? Žinoma už pinigus galima ir šitos protokolus gauti.

  Tau mano dienoraščio užrašai ką nors įrodys?[/color:tryv6gf6]

  Žinoma, jei tu esi pvz. VSD direktorius. <img loading=” title=”Very Happy” />

  Mes gi ramiai mėginame surinkti faktus – jei tik tai padaryti įmanoma. Štai pats pateikei faktą apie sovietų užkardos apšaudymą. Neįrodytą – bet faktą.
  [/color:tryv6gf6]

  Tai faktas, kuri galuima patikrinti РГВА. Su tais faktais mes jau kaip ir esame sutarė. Pažiurėk savo postą 2009-04-28, 13:02.

  Žinoma, galime į Halderio dienoraštį pažiūrėti kaip į duomenų šaltinį.
  Štai 4 divizijos Leningrado kryptyje. Tai daug ar mažai? Panašu į puolamąją operaciją? Ar bent jau paruoštą puolamąją operaciją? [/color:tryv6gf6]

  Jei nori, galime šia tema padiskutuoti kitoje gijoje. Pvz, karo veiksmai prie Vyborgo, prie Kandalakšos ir t.t. Paprašome Arvydo atidaryti naują giją ir pirmyn…Paskaičiosime divizijas, sulyginsime…

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35056

  aleksandr.n
  Participant

  Turėjau mintyje aptariamos problemos du priešingus polius. Viename jų nekalta auka Suomija ir ją užpuolęs agresorius SSRS; kitas polius – suįžūlėjusiai suomių kariaunai SSRS buvo priversta duoti atkirtį. Tad aš bandau teigti, kad tiesa turėtų būti šių polių viduryje.
  [/color:3pmshmdg]

  Vertinčiau šia situacija kiek kitaip, ne taip kategoriškai. Suomija kartu su Vokietija ruošesi įvykdyti TSRS teritorijos puolimą. Tikslas aiškus: gražinti sau TSRS 1939-40m. okupuotas teritorijas(užduotis –minimum). Tai ir įrodo Halderio dienoraščio užrašai. Tas puolimas ir buvo įvykdytas numatytomis dienomis. Peržiurėjau Halderio knygą dar kartą. Pacituosiu įrašą, padaryta 41.6.7d.

  …………………..
  Полковники Кинцель, Хойзингер, Гельтер: Доклад о поездке Кинцеля в Финляндию. Совещания с Хайнриксом. Финское военное руководство приняло наши предложения и видимо, полным ходом приступило к выполнению этой задачи.
  5 –й финский корпус в составе двух дивизий предназначается для операции против Кандалакши. Аландские острова должны быть заняты одним пехотным полком, которыйфинны усилят сверх установленного штата. Для захвата полуострова Ханко предусмотрена одна дивизия. На ленинградском направлении развертываются четыре дивизии.

  Севернее Ладожского озера- две дивизии. }
  На центральном участке – пять, шесть дивизий.}

  Оперативная группа для наступления восточнее Ладожского озера.

  Резервы
  В Хельсинки-одна дивизия. }
  В Або одна дивизия }
  Могут быть использованы в операции позднее.

  Потребность во времени для мобилизации и развертывания войск – 12 дней, в том числе 5 дней для развертывания на операционном направлении.
  Точными сроками определены:
  10.6. – призыв запасников пограничной стражи и мобилизация трех батальонов.
  15.6 – окончание мобилизации 5-го корпуса.
  20.6 – готовность к высадке на Аландских островах и к наступлению на полуостров Ханко.
  Общая мобилизация- только после начала нашего наступления.
  Готовность к проведению операции – лишь после того, как мы форсируем Западную Двину.
  Финский генеральный штаб настаивает на выборе направления главного удара восточнее Ладожского озера.
  …………………………..

  Jei gerai supratau, tai tame įraše kalbama apie tai, kas turėjo būti birželio 29 ar liepos 1 (B+7 ir B+9). Aš gerai supratau? Bet mes kalbame apie įvykius birželio 22 – 25 dienomis. [/color:3pmshmdg]

  Taip, teisingai supratai. Halderio dienoraštis ir paaiškino, kad birželio 22 – 25 dienomis jokio puolimo iš Suomijo teritorijos ir neturėjo buti išskirus Alandų užėmimo ir Hanko puolimo (jau ankščiau rašiau, kad Hanko puolimo laiką turėjo nustatyti patys suomiai). Taigi citata iš Vikipedijos neturi prasmės. Kaip galima neleisti daryti to, kas ir nebus daroma tomis dienomis.

  Pacituosiu dar trumpą ištrauka iš knygos «Крестовый поход на Россию». Москава. Яуза 2005г. стр. 181.

  « 18 июня немецкие войска стали выдвигаться на севере непосредственно к самой границе с Советским Союзом и занимать позиции для наступления»
  Knygoje yra nurodytas šaltinis iš kur paimta informacija: M. Menger Deutschland und Finland im zweiten Weltkrieg S.108

  Kita vertus, reikia pripažinti, kad egzistavo tam tikri prieštaravimai dėl TSRS puolimo tarp karynės ir civilines Suomijos valdžios.

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35053

  aleksandr.n
  Participant

  Arvydas raše:

  Утром 22 июня немецкие войска, расквартированные в Норвегии, начали выдвижение к советско-финской границе в районе Петсамо. Финляндия не позволила немцам нанести непосредственный удар со своей территории, и немецкие части в Петсамо и Салла были вынуждены воздержаться от перехода границы.[/color:2i1q7pbi]

  Įdomu, iš kur tą informaciją. Vikipedija?
  Aš jau šią tema esu rašės.
  Pakartosiu.

  Atsiverčiame jau mineta Halderio dienoraštį ir randame atsakymą. Įrašas 41.6.14d.
  «Armijų grupių , armijų, tankų grupių vadų pranėšimai apie numatomus veiksmus operacijoje Barbarosa.
  11.00 – Falkenhorsto ir Štumpfo (luftwaffe) pranešimas apie operacijos «Silberfuchs» planą. Šiaures grupė {pradėda puolimą} B+7, pietų grupė- B+9.»
  Versta mano iš: Ф.Гальдер. "Военный дневник. т.2" стр.576
  Kaip parodė tolimesni įvykiai viskas ir įvyko pagal planą, įrašyta Halderio dienoraštyje.

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35052

  aleksandr.n
  Participant

  Tai tiek kol kas padrikų minčių. Bet kol kas man ryškėja vaizdas, kad tiesa, kaip ir dauguma atvejų, slypi kažkur apie vidurį. [/color:3jicbyrd]

  Ar galetum konkretizuoti?

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35048

  aleksandr.n
  Participant

  Koks turi būti planavimo darbų mastas, jei apie jį nelieka jokio dokumento, tačiau , o stebukle, išlieka įrašai dienoraščiuose? T.y. jei jis slaptas – tai įrašas dienoraštyje čia , matyt, slaptumo apraiška? O jei jis neslaptas – t.y. dienoraštyje gali užrašinėti ką patinka – tai kur "oficialūs" dokumentai?[/color:33vf3964]

  Tie dokumentai yra. Ir jie guli atinkamame Suomijos kariniame archyve. Bet Suomija skirtingai nei Vokietija nebuvo okupuota ir jos kariniai archivai nepakliuvo į sąjungininkų rankas.

  Taigi galime ir mes susumuoti faktus.
  1. Suomijoje nuo 1941.6.17d. pravesta visuotina mobilizacija.
  2. Suomijos karynes pajegos 41.6.21d. užima demilitarizotas Alandų salas.
  3. Suomijos povandeniai laivai naktį 41.6.22d.(dar ne prasidejus karui) stato minas prie Estijos krantų.
  4. Suomijos kariškiai 41.6.22-23d.apšaudė dvi TSRS pasenio užkardas.
  5. Suomijos diversantų būrys su sprogmenimis 41.6.23d.išlaipinamas TSRS teritorijoje.
  6. Suomija oficialiai nepaskelbė neutraliteto prasidėjus Vokietijos-TSRS karui.

  Dabar Arvydo iškelti klausimai
  1. Turima informacija, ne.
  2. Patvirtinimo nepavyko rasti ar Orlovas tai sakė.
  3. Jei neutralitetas nebuvo paskelbtas, tai…

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35045

  aleksandr.n
  Participant

  Pasirodo Suomija [b:bdlm64zg]oficialiaiI[/b:bdlm64zg] nebuvo paskelbusi neutralitetą.
  Pavyko rasti Suomijos autoriaus Mauno Jokipii knygos ištraukas.

  http://www.aroundspb.ru/finnish/waywar/5.php

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35020

  aleksandr.n
  Participant

  Mano versija tokia. Po karo į NKVD rankas pakliuvo nemažai dokumentų, patvirtinančių bendrus Vokietijos ir Suomijos karinius planus. TSRS pilečiams Suomijos veiksmai buvo pateikti, kaip Vokietijos sąjungininko-agresoriaus, kuris ruošesi irgi pulti TSRS, o priešo sąjungininko teritoriją galima buvo ir bombarduoti. Štai kas apie tai rašoma knygoje «История ордена Ленина Ленинградского военного округа»

  24 июня Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР информировала Военные советы Северного фронта, Северного и Балтийского флотов, что на территории Финляндии сосредоточиваются немецкие войска и авиация для нанесения удара по Ленинграду и захвата Мурманска и Кандалакши.
  Чтобы предупредить их нападение, советская авиация по указанию Ставки на рассвете 25 июня нанесла удары по восемнадцати аэродромам противника, совершив 487 самолето-вылетов…

  O pasienio puldinejimai tame fone buvo mažareikšmiai faktai.

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35021

  aleksandr.n
  Participant

  Tiražas iš tikro nėra didelis, tik 25 000 ekzempliorių. Dokumentus, kaip žinai, galima patikrinti РГВА.O "plačiosios masės"? Jos žiuri Čekuolio laidas ir yra patenkintos. <img loading=” title=”Very Happy” /> Šiaip tai mes apie tą karą dar daug ko nežinome. Pvz. vokiečių karių prisiminimuose teigiama, kad 1941-42m. žiemą prie Rostovo prieš juos buvo mesti į mūšį RA moterų daliniai. Patvirtinačios šį faktą informacijos aptikti kol kas nepavyko.
  Apie Mainila manau buvo daug kalbama todėl, kad tai buvo pretekstas pulti 1939m. Suomiją. 1941m. birželyje situacija buvo visai kitokia. Manau TSRS vadovybė tuo metu bandė išvengti karą dar ir su Suomiją, bet išanalizavus visą turimą informaciją matomai buvo prieita išvados, kad karas su Suomiją neišvengiamas. Kodėl tų faktų nenusistvėrė oficiali propaganda? O gi todėl, kad buvo žymiai rimtesnių problemų kitur. Reikejo skubiai pravesti mobilizaciją, pertvarkyti ekonomiką, pradėti evakuaciją ir t.t. Be to propogandai pritruko laiko.
  Karas Suomijai paskelbtas nebuvo, o aerodromų Suomijoje bombardavimai buvo traktuojami štai taip:

  Из сводки Совинформбюро за 25.6.41г.:
  «….Наша авиация нанесла ряд сокрушительных ударов по аэродромам немцев в Финляндии, а также бомбардировала Мемель, корабли противника севернее Либавы и нефтегородок порта Констанца….»

  Turiu klausimą. Diskusijoje buvo teigima, kad Suomija 41.6.22d. paskelbė neutralitetą. Ar tai iš tikro buvo oficialiai padaryta? Nuorodos į šaltinius pageidautinos.

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35040

  aleksandr.n
  Participant

  Tą knygą yra dokumentų rinkinys.
  Ką gi, uždavė Arvydas darbelio. <img loading=” title=”Very Happy” /> Yra tokia neseniai išleista knyga "Десанты Великой Отечественной войны".
  Ten viename iš straipsnių "Vyborgo tragedija" Vl. Gončarovas pakartoja tuos jau minėtus faktus pasienyje. Autoriaus nuomone tie pasienio puldinejimai buvo vietinių suomių kariomenes vadų saviveikla. Jie gavo preliminarų įsakymą ruoštis puolimui ir pravesti priešo teritorijos žvalgymą, bet "persistengė". Tuo tarpu, Gončiarovo nuomone, sprendimas siusti diversantus į TSRS teritoriją jau buvo priimtas aukščiausios Suomijos karynes vadovybes lygyje.

Rodoma 15 įrašų - nuo 76 iki 90 (viso: 109)