Puslapis 3 – Rytų frontas 1941-1945

Sukurti forumo atsakymai

Rodoma 15 įrašų - nuo 31 iki 45 (viso: 109)
 • Autorius
  Įrašai
 • atsakymas į: Vilkaviškis #34423

  aleksandr.n
  Participant

  Informacija iš vokiškų dokumentų: 1941.6.22d. apie 11 val. (Berlino laiku) 405 pp dviratininkų kuopa iš 121 pd sustiprinta PAK būriu pasiekė Vilkaviškį. Miesto mūšiuose pamušti keli RA tankai. RA kariai atkakliai prėšinasi kareivinių rajone. Kurioje miesto vietoje tos kareivines?

  atsakymas į: Mobilizacija #36649

  aleksandr.n
  Participant

  Jus ko gero giliai nustebsite, bet 8-osios ir 11-osios armijos kariai 1940 – 1941 metų bėgyje neturėjo jokių apmokymų, išskyrus politinį švietimą.

  Tikrai esu nustebes. Nes kariniai mokymai 8-je ir 11-je armijose vis dėl to vyko. Specialiai šį klausimą netyrinėjau. Yra dokumentų, kad 1941.06.10-11d. 84 md daliniai pravedė karinius mokymus (учения): 41 mšp prie Korve (Karviai) kaimo (netoli Maišiagalos), 201 mšp Naujujų Trakų rajone, 46 tp dabartinių Grigiškių rajone.
  10 šd 41.6.6-8d. pravedė artilerijos dalinių karinius mokymus. Yra pagrindo teigti, kad juose dalyvavo 155 šd iš VYKA divizijos vadas ir tos divizijos artilerijos dalinių vadai. 126 šd 1941m. pavasarį buvo perkelta iš Latvijos į Pažeimenes stovyklą, kur irgi vyko kariniai mokymai. Apie intensivius karinius mokymus Kazlų-Rudos lageryje 1941m. pavasarį rašo savo prisiminimuose 270-jo korpusinio artilerijos pulko diviziono vadas kapitonas Osokin.

  • Arvydas redagavo šį atsakymą prieš 7 years 12 months.
  • Arvydas redagavo šį atsakymą prieš 7 years 12 months.
  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34539

  aleksandr.n
  Participant

  Tiesioginio atsakymo turimose dokumentuose nėra. Aplamai 5 šd dokumentai greičiausiai buvo sunaikinti 1941m. birželio 26-29d. Taigi liko tik į kitų junginių fondus pateke šios divizijos dokumentai. Šiai dienai turimi duomenys leidžia daryti prielaidą, kad tai buvo 142 šp 1 šb (vadas kapitonas Ivan Dutov, bet kažkodėl mūšyje batalionų vadovavo vyr. leitenantas Aleksandr Liutynskij)), tuo pačio pulko prieštankinė baterija, 2 (2-ji kulkosvaidžių kuopa) ir 3 šb iš 336 šp padaliniai. Apie atvežimą sunkvežimiais dokumentuose nerašoma, bet greitas padalinių atvykimas į mūšio vieta leidžia tokią prielaidą daryti.

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34537

  aleksandr.n
  Participant

  Kažkada kolega eppanzer uždavė šios klausimus.

  Ar tikrai atkovojo jau vokiečių užimtas pozicijas? jeigu atkovojo, tai kada i jų buvo priversti pasitraukti?[/color:vl7sos1p]

  Dabar į juos galima atsakyti konkrečiau. Taip, tikrai atkovojo… Bet tik vienoje vietoje. Apie 11 val. Maskvos laiku 336 ir 142 šp kuopos, palaikomos artilerijos diviziono iš 174 hap sekmingai kontratakavo vokiečius į pietus nuo Sintautų (prie Urbantų ir Pavasijų kaimų) ir laikinai (iki 14 val.) susigražino savo senas pozicijas. Kitur 5 šd dalinių kontratakos tik sulėtino vokiečių puolimą (pvz. Šakius vokiečiai užemė apie 20.00 Maskvos laiku).

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34529

  aleksandr.n
  Participant

  Garliava vokiečių buvo užimta apie 41.06.24d. apie 8 val. ryto Maskvos laiku.

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34527

  aleksandr.n
  Participant

  Flintenweiber aš tik norėjau sužinoti šio žodžio tikslesnį vertimą.
  Dabar iš kitos operos.. Gal kolegoms yra žinoma kokią dangą turėjo kelias Kaunas-Marijampolė 1941m.? (tašytas akmuo?)

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34525

  aleksandr.n
  Participant

  Taigi ir noretusi tikslesnio šio epižodo vertimo…

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34522

  aleksandr.n
  Participant

  Mano variantas: Šėtoje 8. TD susidūrė su 4 ginkluotom šautuvais karem (bobom), 3 iš jų pabėgo, 1 buvo sužeista ir nusišove… ir t.t.

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34520

  aleksandr.n
  Participant

  Tai tada apie savižudžius.
  Iš 56 AK pranešimo. Rašau iš originalo. Gal kas išvers?

  In Seta Zusammenstoss der 8 Pz.Div. mit 4 Flintenweibern, 3 davon entkamen, 1 wurde verwundet, erschoss sich darauf hin. Das Flintenweib war uniformiert, trug Koppel mit Schulterriemen und Rangabzeichen eines Hauptmanns. Das gefundene Flintenweib wurde fotografiert.

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34518

  aleksandr.n
  Participant
  "eppanzer":3w42ifu0 wrote:
  Na, tokie ir tankai buvo žvalgybiniuose batalionuose, T-38 ir gal dar koks T-37A. Su keliolika tokių tankų placdarmą tikrai negalėjo likviduoti.[/quote:3w42ifu0]

  Placdarmas ir nebuvo likviduotas. Apie tai yra aukščiau parašyta. Pranešime tankų tipas nebuvo nurodytas, taigi tai ir galėjo buti T-37A ar T-38.

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34516

  aleksandr.n
  Participant
  "eppanzer":qw1v6yoa wrote:
  [quote:qw1v6yoa]Tikrai būtų įdomu sužinoti kieno čia tankai, kodėl jie be pėstininkų [/quote:qw1v6yoa][/quote:qw1v6yoa]

  Greičiausiai tai buvo 48 šd žvalgbato tankai. 2 td dar buvo Gaižiunuose. 125 tp iš 202 md buvo prie Kelmes.

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34515

  aleksandr.n
  Participant

  Taip, placdarmas liko nelikviduotas. Atstumas tikrai nemažas, galimas variantas: dalis bataliono buvo vežama mašinomis. Jų tikrai turėjo inžinerinis dalinis. Dar turiu pataisyti pats save. Dviratininkų batalionas 1941m. buvo ir 12 PD.

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34510

  aleksandr.n
  Participant
  "eppanzer":km45ads2 wrote:
  [/quote:km45ads2][quote:km45ads2][/quote:km45ads2]
  Gal žinoma, rinktinė prasiveržė be mūšių ar su mūšiais pro kažkokius konkrečius RA dalinius? Paprašysiu patikslinti – ta pati diena tai birželio 25?[/color:km45ads2] []

  Ten buvo tik epizodiniai susišaudymai su pasienečiais. Tai įvyko 41.06.22d. Ryte (apie 3.30 Berlino laiku) birželio 23d. placdarmą atakavo grupė RA tankų. Kurio junginio tas tankų dalinys reikia aiškintis.

  Įdomu, ar tokia praktika – PD formuoti dviratininkų batalionus buvo plačiai paplitusi? Toks faktas man visiškai naujas ir netikėtas.[/color:km45ads2]

  Kiek žinau Lietuvoje daugiau nebuvo vermachto divizijį, kurios turėtu dviratininku batalioną.

  Tikiuosi, kad neprieštarausite dėl diskusijose Jūsų pateiktos informacijos panaudojimo APK skirtuose straipsniuose ir darbuose?[[/color:km45ads2]/quote]

  Neprieštarauju.

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34512

  aleksandr.n
  Participant

  Tą pačią dieną 30 PD buvo suformuotas priešakinė rinktynė. Tai buvo 30-is dviratininkų batalionas, kuris buvo sustiprintas artilerijos ir inžinerinių padalinių. Rinktynė greitai prasiveržė iki Panemunes gyvenvietes ir ten forsavo Nemuną (apie 2 km į vakarus nuo Vilkijos).

  atsakymas į: Kaunas, 1941 birželio 24 #34511

  aleksandr.n
  Participant

  Yra žinoma, kad 122 PD pirmajame ešelone puole 411 ir 409 pestininkų pulkai. Jie atakavo 336 šp 3-ji batalioną. 30 PD atakavo 3 šb iš 142 šp, o 126 PD atitinkamai puole 2 šb iš 190 šp.[/color:13x8bffk]

  Laikas eina. Atsiranda papildoma informacija. Taigi šį mano parašyta postą laikas pakoreguoti. Pradesiu nuo 30 PD. Šios divizijos 6 pp (dešinis divizijos sparnas) tik kliudė 3 šb 142 šp. 26 pp netrukdomai užeme Kidulis, nes 3 šb 142 šp pozicijos nebuvo iki Nemuno. Taigi 3 šb 142 šp pozicijas puole 6 pp iš 30 PD ir 424 pp iš 126 PD. Du pulkai iš 126 PD atakavo 2 šb iš 190 šp. Labiausiai kliuvo 3 šb iš 336 šp. Čia 1-me ešelone puolė 411 ir 409 pp iš 122 PD. Kiek veliau dar galima sakyti prisijungė 123 PD pulkas. Žinoma ir 3 šb iš 336 šp gavo rimtą pastiprynimą (pulko 1 ir 2 šb). Be to šiame ruože (prie Sintautu) veike artilerijos divizionas iš 174 hap.

Rodoma 15 įrašų - nuo 31 iki 45 (viso: 109)