Vienišo tanko KV pėdsakais

Vienišo tanko KV pėdsakais

  Bičiulių iš Rusijos pageidavimu komentarai verčiami ir į rusų kalbą – по просьбам приятелей из Росии коментарии переводится на русский язык)

  Ilgai planuota kelionė į Raseinių apylinkes pagaliau tapo realybe. Ir visai atsitiktinai sutapo, kad mano kelionė įvyko praėjus vos porai dienų po laidos „Požiūris“, kurioje buvo kalbama apie tankų mūšį ties Raseiniais. Mano maršrutas praktiškai sutapo su sovietinės 2-osios tankų divizijos maršrutu. Važiavau keliu, kuriuo dar niekada nebuvau važiavęs, pamačiau gyvenvietes, kurių pavadinimus žinojau tik iš karo laikų dokumentų. Bet atrodė, kad aš ten jau buvęs, viskas jau lyg ir matyta.

  (После дольгого приготовления моя путешествия в Расейняйские окрестности стала действительностью. Совсем случайно совпало, что моя поездка почти совпала с ТВ – передачей «Взгляд», в которой говорилось о танковом бое в окрестности Расейняй. Мой маршрут практически совпал с маршрутом 2тд КА. Ехал по мне неизвестной дорогой, видел н/п, название которых знал только из военных документов.)


  1 pav. Vosiliškis. Niekuo neišsiskirianti maža vidurio Lietuvos gyvenvietė, bet ji yra pažymėta vokiečių karo pradžios žemėlapiuose, ji minima ir klasikiniame D.Glanco veikale „The initial period of war in Eastern front“. („Pradinis karo Rytų fronte periodas“). Ir tai nenuostabu – būtent šiose apylinkėse vyko vienas iš didžiojo tankų mūšio epizodų.

  (Восилишкис. Маленькая деревня Литвы, но она отмечена в немецких картах, это название можно найти даже в труде Д.Гланца „The initial period of war in Eastern front”. Но это неудивительно – в окрестностях этой деревни состоялся один из эпизодов большого танкого боя.)


  2-3 pav. Štai ir pirmasis iš tiltų per Dubysą. Literatūroje jis vadinamas Kybartėlių tiltu. Tai šį tiltą užėmė vokiečių 6-osios tankų divizijos kovinė grupė „von Seckendorf“. (vaizdas iš vakarinio kranto)

  (Один из мостов через Дубиссу. Иногда он называется мостом Кибартелю. Этот мост заняла боевая группа фон Сеекендорф. (вид с западного берега))


  4 pav. Dar viena gyvenvietė, kurios pavadinimą žinojau tik iš vokiečių dokumentų. Tai šios gyvenvietės apylinkėse buvo dislokuotas vokiečių 6-osios tankų divizijos zenitinės artilerijos padalinys.

  (Еще один н/п, название которого знал только по немецким документам. В окрестностях этого н/п была зенитное подразделения немецкой 6тд.)

  ———

  Pagaliau pasiekiau Raseinius, kur prie manęs prisijungė kolega Arminas. Judam toliau.

  (Наконец доехал до Расейняй, где присоеденился приятель.)

  ———


  5 pav. O čia vieta, dėl kurios ir buvo išsirengta į kelionę. Garsioji Dainių sankryža. Deja, Dainiai jau egzistuoja tik kaip geografinė sąvoka. Pačios gyvenvietės jau nėra, vien tik lygūs laukai… Žymusis tankas stovėjo šiek tiek toliau į šiaurę.

  (А здесь именно то место, ради которой ехал. Перекресток дороги у деревни Дайняй. К сожалению сейчас Дайняй уже только географическое понятие. Домов уже нету, только ровные поля… Кстати сам знаменитный танк стоял несколько дальше на север.)


  6 pav. Važiuojant keliu link Šiluvos pamatome dar vieną tiltą per Dubysą. Šį tiltą užėmė vokiečių 6-osios tankų divizijos kovinė grupė „Raus“. Būtent šiai kovinei grupei reikėjo vargti su kelią blokavusiu tanku. (vaizdas iš šiaurinio kranto)

  (Дальше по дороге на Шилува увидели еще один мост через Дубиссу. Этот мост заняла боевая группа Раус. Именно эта группа возилась с танком. (вид с северного берега))

  ———

  Šioje vietoje kolega Arminas pasiūlė išsukti iš pagrindinio kelio ir pavažiuoti apie 7 kilometrus žvyrkeliu iki Lyduvėnų. Pagunda buvo didelė, ne kasdien pasitaiko galimybė pamatyti ilgiausią Lietuvoje geležinkelio tiltą. Kaip pasirodė, žvyrkelio dulkės atsipirko su kaupu.

  (На этом месте приятель предложил поехать 7 километров до н/п Лидувенай. Соблазн был большим – не каждый день удается увидеть самый длинный ж/д мост. Ехать стоило.)

  ———  7-11 pav. Įspūdis sunkiai aprašomas… Kaip parašyta informacinėje lentoje, tilto ilgis 699 metrai. Beje, A.Isajevas knygoje “Antisuvorovas” tvirtina, kad tilto ilgis vos 300 metrų. Bet čia aš buvau nustebintas ne vien geležinkelio tilto dydžio ir ilgiu…

  (Впеча тление трудо пересказат ь…Как написано в информацио нной доске, длина моста 699 м. Кстати А.Исаев в книге «Антисувор ов» утверждает , что длина этого моста всего 300 метров. Но меня удивило не только длина и высота моста…)


  12 pav. …Kalbant apie Raseinių tanko istoriją visada minimi trys tiltai per Dubysą: automobilių tiltai ties Kybartėliais ir kelyje į Šiluvą bei Lyduvėnų geležinkelio tiltas. Kokia buvo mano nuostaba, pamačius ketvirtąjį tiltą. Tai automobilių tiltas per Dubysą Lyduvėnuose. Štai jie, du tiltai Lyduvėnuose.

  (…Описывая историю Расейняйского танка всегда говорится о трех мостах. Мост Кибартелю, мост на дороге в Шилува и ж/д мост в Лидувенай. Как я был удивлен, когда увидел четвертый мост на шосе в Лидувенай. Вот они два моста в Лидувенай.)

  ———

  Grįžtam atgal, arčiau Dainių. Viename kaimelyje užvažiuojame pas dieduką, kuris karo metais gyveno tose apylinkėse. Nors diedukas jau garbaus amžiaus (1925 metų gimimo), bet dar gana guvus. O noras kalbėti… Ilgai neteko įkalbinėti, su malonumu sutiko nuvažiuoti iki senų įvykių vietos.

  (Вернулис ближе Дайняй. Заехали к одному старику, который жил в этих окрестностях. Старик (1925 г.р.) любезно согласился поехать на то место, где стоял танк).

  ———  13-14 pav. Štai čia stovėjo tas tankas – rodo jis kolegai Arminui. Ir čia buvusioje pelkėje tankistai buvo užkasti. Kai tankistus atkasinėjo perlaidojimui jis kaip tik važiavo motociklu iš Raseinių. Štai taip ant kelkraščio buvo suguldyti tie kauleliai – rodo jis.

  (Вот здесь стоял тот танк – показывает старик моему приятелю. А здесь их закопали. Когда танкистов откапали для перезахоронения, старик ехал мимо проездом. Вот так лежали кости – показывает он.)


  15 pav. Kitoje (rytinėje) kelio pusėje dabar užsėtas jaunas miškas…

  (На другой стороне дороги поля засеаны молодым лесом…)


  16 pav. Laikas bėgo itin greitai, atėjo ir metas atsisveikinti. Atminčiai liko nuotrauka su tolimų laikų liudininku.

  (Время побежало очень быстро. Осталась только фото на память.)


  17 pav. Grįžus į Raseinius neatsispirta pagundai pažiūrėti ir į taip vadinamą Dikinio namą, prie kurio karo metu buvo atvilktas tankas KV-1. Dabar ten policijos komisariatas. Ir kelionės pabaigai kolega Arminas parodė dar vieną namą.

  (В Расейняй приятель показал дом, возле которого стоял КВ-1. Теперь там комисариат полиции. Показал еще один дом.)


  18 pav. Nieko neprimena? Nenoriu nei teigti, nei neigti, tiesiog patys palyginkite.

  (Ничего ненапоминает? Сравните сами.)

  Šiame puslapyje 1 komentaras

  1. admin says:

   Ryncius | Lie 10, 19:17 |
   Svečias

   labai gerai padaryta,bet gal galejai ideti keleta musio epizodu(papasakoti)nes manau ne visi mate laida per tv ar domejos literatura apie si musi

   Arvydas | Lie 10, 20:51 |
   Komentarai: 129

   literatūros apie šį mūšį yra itin mažai, tad ir skaityti nelabai yra kas. Laidos įrašas man atrodo yra internete, norintys gali susirasti. Bet laidos metu vienišo tanko istorija buvo paminėti tik prabėgomis. Kartu su kolega Todd tyrinėjam šį epizodą, baigti šį darbą planuojame rudeniop. Tada ir paskelbsim savo tyrinėjimų rezultatus.

   Istorija kupina įvykių, kartais jie aiškinami visiškai skirtingai. Kai viena teorija įsigali, ją paneigti būna sunku. Net jei paaiškėja, kad tiesa yra visai kitokia.
   Rusas | Lie 27, 10:35 |
   Komentarai: 5

   sveiki. Va čia jau gerai. Svarbiausia rusų kalba parašyta. Kontaktai su Rusija prasidėjo!! Ura! Aš turiu literatūrą apie šį mūšį. Neseniai nusipirkau 6 knygas apie ww2. super. Dabar esu apsišvietęs gariau negu kiti. Beje, o rusiškai galima rašyti?

   Kas tarnavo kariuomenėje, cirke nesijuokia.O aš tarnavau kariuomenėje.
   Arvydas | Lie 27, 11:12 |
   Komentarai: 129

   kontaktai su rusais prasidėjo jau seniai.
   Dėl literatūros apie šį mūšį – tikriausiai turi mintyje A.Isajevo tekstą vifo rinkinyje? Pabandyk paskaityti atidžiau šį seną tekstą (jis pasirodė viename iš žurnalų prieš gerus 10 metų, sutrumpinta versija yra “Antisuvorove”) ir paieškoti jame geografinių klaidų.
   Dėl rašymo rusiškai – yra mintis padaryti giją forume ir rusakalbiams, ten ir galėsi reikštis.
   Svetainėje viršuje po baneriu atsirado pora naujų frazių, matei? Tikriausiai nepamiršai mano perspėjimo?
   Bet kuriuo atveju tau ir visiems kitiems tanko KV istorijos peripetijas siūlau aptarinėti tam skirtoje diskusijų gijoje.
   [ taisyta Lie 27, 22:47 ]

   Istorija kupina įvykių, kartais jie aiškinami visiškai skirtingai. Kai viena teorija įsigali, ją paneigti būna sunku. Net jei paaiškėja, kad tiesa yra visai kitokia.
   Gunas | Lie 27, 22:33 |
   Komentarai: 11

   “Nusipirkau 6 knygas ir esu apsišvietęs gariau negu kiti” drąsus pareiškimas Gal verta bent tas 6 knygas pradžioje perskaityti?

   Arvydas | Kov 23, 11:30 |
   Komentarai: 129

   pasirodo, kad vienišo tanko istorija domimasi ne vien Lietuvoje, Rusijoje ar Vakarų Europoje. Nuorodą į šią galeriją radau net…Pietų Korėjos karo tematikos svetainėje “Periskopas” http://blog.periskop.info/?page=11 Kiek keistai atrodo tekstas hieroglifais po mūsų nuotraukomis.

   Istorija kupina įvykių, kartais jie aiškinami visiškai skirtingai. Kai viena teorija įsigali, ją paneigti būna sunku. Net jei paaiškėja, kad tiesa yra visai kitokia.
   Gintas | Kov 23, 13:41 |
   Komentarai: 44

   Sveikinu, Rytu frontas prasimušė į tarptautinius vandenis

   quattro51 | Kov 23, 15:32 |
   Komentarai: 22

   Arvydai, o jie prašė publikuoti nuotraukas iš jūsų svetainės ar neklausę pasisavino?

   “Visi žino, kad tai neįmanoma. Tačiau ateina neišmanėlis, kuris apie tai nenutuokia, ir padaro.” – Albertas Enšteinas
   Arvydas | Kov 23, 15:56 |
   Komentarai: 129

   leidimo jie neprašė, tačiau prie nuotraukų yra nuoroda į svetainę kaip į šaltinį.

   Istorija kupina įvykių, kartais jie aiškinami visiškai skirtingai. Kai viena teorija įsigali, ją paneigti būna sunku. Net jei paaiškėja, kad tiesa yra visai kitokia.
   Savas | Kov 27, 08:19 |
   Komentarai: 2

   Lyduvenu tiltas “gyvai”: http://www.youtube.com/watch?v=GJ8rZ27zkEk

   Ko verti tavo žodžiai, jei silpni kumščiai?
   Ką pakeis tavo kumščiai, jeigu makaulė tuščia?
   LIOTČIKAS | Rgs 09, 00:51 |
   Komentarai: 1

   ,…. !!amazedamazed ,,,,o čia tai darbas padarytas,,,10balų

   Majoras | Rgs 09, 22:23 |
   Komentarai: 2

   Ta darbą neįmanoma įvertinti, nes Arvydo Žardinsko, paprasto muitines tarnautojo ir II WW tyrinėtojo (šio saito savininko) triūsą vertina visi Lietuvos ir Rusijos internautai. Galimas atvejas, kad visas tanko KV2 epopėjos epizodas bus išskirtas Rusijos Tėvynes karo metraštyje, tuomet visi didvyriai bus pažymėti atitinkamais ordinais ir medaliais, bus apdovanoti ir ta žygdarbį atskleidė entuziastai – 2 – jo PK tyrinėtojai…
   Mano įsitikinimu, – jie (musu vietiniai entuziastai, o būtent, A. Žardinskas ir A. Elijošius) yra verti aukščiausiu apdovanojimu, kadangi sugebėjo parodyti sudėtingiausia ir kruviniausia kova, vykusia Lietuvoje 1941 m. vasara, be jokiu ideologinių ir politinių širmų…
   Už tai dėkoju Arvydui Žardinskui ir Arminui Elijoshiui…

   Majoras

   Arminas | Rgs 12, 19:50 |
   Komentarai: 7

   Majore, Arminas tik trumpą šio tanko “epopėjos” epizodą buvo vietinis susaninas, todėl medalių ir ordinų jam kabinti nereikia. Visi žinom, kas čia labiausiai “serga” tuo tanku, jam ir visos pagyros.

   Arvydas | Rgs 12, 21:46 |
   Komentarai: 129

   kalbant apie entuziastus Majoras nepaminėjo kolegos Todd (nesu garantuotas ar jis norės prisistatyti tikruoju vardu ir pavarde). Jis, kaip ir kolega Arminas, man suteikė neįkainojamos pagalbos narpliojant šį karo pradžios epizodą.
   Ar šis epizodas bus išskirtas į atskirą ir ar bus tankistai apdovanoti ordinais ir medaliais – jau ne mūsų rūpestis.

   Nenorėjau rašyti šio komentaro ar kaip nors kitaip reaguoti į Majoro pranešimą – kolegos Armino pranešimas privertė tai padaryti. Išreiškiu pageidavimą ateičiai – prašau daugiau nerašyti pagyrų, tokio pobūdžio pranešimai bus trinami be atskiro perspėjimo. Laukiama vien tik konstruktyvi kritika ir bet kokios formos pagalba, bandant iki galo išsiaiškinti visas šio mūšio detales.

   Istorija kupina įvykių, kartais jie aiškinami visiškai skirtingai. Kai viena teorija įsigali, ją paneigti būna sunku. Net jei paaiškėja, kad tiesa yra visai kitokia.
   Vembras | Rgs 15, 15:57 |
   Komentarai: 42

   18 pav. Nieko neprimena? Nenoriu nei teigti, nei neigti, tiesiog patys palyginkite.

   Namas ne tas. nenoriu tapti etatiniu pastatų siluetų tyrinėtoju, bet namas iš karo laikų fotografijos 4 metrais trumpesnis

   Arminas | Rgs 15, 17:41 |
   Komentarai: 7

   Namas žinoma ne tas. Tie tegalėjo būti tik pamatai, nes didžioji dalis medinių Raseinių namų supleškėjo, o mūrinių – buvo sugriauta. Šitas namas yra palyginus netoli “Dikinio namo” (dabar policijos pastato), kur neva buvo atvilktas KV, todėl namą Arvydui ir parodžiau. Galvojau, kad ant tų pamatų pokaryje ir galėjo būti pastatytas nuotraukoje matomas namas. Šita tikimybė žinoma beveik nulinė.

   Viktoras | Kov 04, 23:48 |
   Komentarai: 11

   Vokieciu istorikas P.Karelis knygoje “Rytu frontas” 1 knyga psl 22.23 raso apie musi su 100 sunkiuju tarybiniu tanku i rytus nuo Raseiniu. pagal rasytoja musyje buvo vokieciu 1td,6td is 41 tkorpuso.Musis truko iki 26 birzelio.Knyga turiu po ranka,Raseiniu musiui skirti 4 puslapiai.

   Kengiai
   Arvydas | Kov 05, 11:29 |
   Komentarai: 129

   taip vadinamam Raseinių tankų mūšiui reiktų pašvęsti atskirą tyrinėjimą. Jei trumpai – P.Karelis yra neteisus teikdamas apie 100 sunkiųjų tankų dalyvavimą mūšyje (tai štai iš kur kai kuriuose tekstuose atsiranda tas mitinis skaičius 100). 2-oji tankų divizijoje (tik ji Pabaltijo apygardoje turėjo sunkiuosius tankus) iš viso buvo tik apie 50 KV markės tankų.

   Istorija kupina įvykių, kartais jie aiškinami visiškai skirtingai. Kai viena teorija įsigali, ją paneigti būna sunku. Net jei paaiškėja, kad tiesa yra visai kitokia.
   Vembras | Kov 05, 12:21 |
   Komentarai: 42

   Viktorai – gal gali patalpinti to puslapio “skaną”, kuriame minimi tie sunkiųjų tankų skaičiai?

   Viktoras | Kov 05, 22:32 |
   Komentarai: 11

   Publicisto P.Karelio knygoj keli puslapiai.Kopijas perduosiu p.Arvydui.Israsa skanuosiu butinai .psl 23,vertimas is rusu kalbos mano V.S.”24 birzelio 13.30 val Reingardtas atvyko i 1 tanku divizijos KP/ vadaviete -V.S./su zinia apie tai,kad 6td pakeliui i Vakaru Dvina susidure su galinga prieso sarvuota technika i pre Dubysosi rytus nuo Raseiniuir dalyvauja sunkiuose musiuose /ведет тяжелые бои/Virs 100 sunkiuju tarybiniu tanku atvyko /podtianulis/ is rytu priesais 41 tanku korpuso ir suejo i kovini salyti su generolo Landgrafo 6td .Tuo momentu niekas ir neitarinejo,kad Raseiniams lemta irasyt savo varda i karo istorijos knyga.Cia ,toli nuo pagrindiniu Mansteino tanku korpuso puolanciu kolonu ,pas vokiecius siaurinieje krypyje pirma kart susidare kritine situacija.Dar viena idomi fraze psl 23 ,vertimas mano V.S.-“19,00 i 8td staba atejo pranesimas :”Ariogalos viadukas paimtas”Mansteinas linktelejo ir pasake-Ne sustoti .Ir daugiau nieko.

   Kengiai
   Viktoras | Kov 08, 00:16 |
   Komentarai: 11

   p.Vembrui.P.Karelio knygos fragmentus @ pastu 4 psl.persiunciau p.Arvydui

   Kengiai
   Vembras | Kov 08, 15:30 |
   Komentarai: 42

   Jei tai tie patys puslapiai, kuriuos patalpinote čia – tuomet dėkui, p.Viktorai – jau išsisaugojau.

   Viktoras | Spa 02, 18:28 |
   Komentarai: 11

   Apie “Raseiniu “tanko musi net 14 puslapiu 2008m isleistoje knygoje “Sovetskije tankovyje asy” michailo Baria tynskio.

   Kengiai
   Arvydas | Spa 02, 19:46 |
   Komentarai: 129

   Minimoje Bariatinskio knygoje apie šią istoriją neparašyta nieko naujo, tiesiog pacituota ištrauka iš E.Rauso knygos.

   Istorija kupina įvykių, kartais jie aiškinami visiškai skirtingai. Kai viena teorija įsigali, ją paneigti būna sunku. Net jei paaiškėja, kad tiesa yra visai kitokia.

  Komentuoti

  Jūs turėtumėte prisijungti , jei nori pakomentuoti.