Rytų fronto tematika Grūto parke

Rytų fronto tematika Grūto parke

  Manau, kad ne kiekvienas jūsų buvote Grūto parke. Patikėkit, tikrai verta prisiliesti prie ne taip ir senos mūsų istorijos. Tiems, kurie nei karto ten nesilankė, siūlau trumpą ekskursiją, kurią pavadinčiau „Rytų fronto tematika Grūto parke“.

  Su Rytų frontu susidūriau dar pakeliui į Grūto parką.


  1-3 pav. Tai taip vadinamos Molotovo linijos fragmentas, DOTas (долговременная огневая точка – ilgalaikis ugnies taškas), esantis prie pat Lazdijų – Kalvarijos kelio.


  4 pav. Bet štai pasiektas ir kelionės tikslas.

  Sovietinių skulptūrų muziejuje nėra labai daug eksponatų, susijusių aplamai su Antruoju pasauliniu karu ir būtent Rytų frontu. Daugelis eksponatų yra iš „brandaus socializmo“ epochos. Jaunesnieji kolegos gal to laikmečio jau ir neprisimena, bet vyresniesiems tie eksponatai yra gerai žinomi.


  5 pav. Sakykim, garsioji giros bačka. Mažas bokalas – 3 kapeikos, didelis (t.y. 0,5 litro) – 6 kapeikos.


  6 pav. O štai ir „gazovkės“ automatas. Be sirupo – 1 kapeika, su sirupu – 3 kapeikos. “Tada“ tiek kainavo… Dabar kainos lietuviškais centais, bet ir giros, ir gazuoto vandens skonis – ne tas…

  Bet grįžkim prie Rytų fronto.


  7 pav. Prie pat įėjimo, ant nedidelės kalvelės jus pasitiks Kryžkalnio motina. Mano supratimu, tai mažiausiai „raudona“ iš parke esančių skulptūra.

  Kiek tolėliau, prie kavinės pastato, pamatome ir karinių atributų.


  8-10 pav. 76 mm patranka, 122 mm minosvaidis, 45 mm prieštankinė patranka… Keista tik tai, kad prie visų revoliucionierių, pogrindininkų, komunistų ir panašių veikėjų skulptūrų yra lentelės su istorinėmis pažymomis apie juos lietuvių – rusų – anglų kalbomis, o štai prie pabūklų to nėra. Vargu ar dažnas lankytojas žino kokia tai patranka. Gal muziejaus kūrėjams reikia pagalbos?

  Einant toliau matome daugybę leninų, dzeržinskių, sniečkų ir kitų panašių veikėjų.


  11-12 pav. Ir „visų tautų tėvo“ bent pora eksponatų yra.


  13 pav. O štai tokie „kariai-išvaduotojai“ stovėjo dažno miesto karių kapinėse.

  O štai eksponatas, kuris gali būti įdomus studijuojantiems mūšius Lietuvoje 1944 metais.


  14-15 pav. Šis eksponatas pakankamai ilgas, nepavyko viso jo nufotografuoti. Įdomus jis tuo, kad jame išvardinti stambesni sovietinės armijos daliniai, kovoję Lietuvoje.

  O štai ir paminklai Sovietų Sąjungos didvyriams.


  16 pav. Štai vienas iš jų.Turint laiko ir noro, būtų galima apie jį sužinoti ir daugiau. Sprendžiant iš piešinių paminkle – tankistas.


  17 pav. O kito Sovietų Sąjungos didvyrio karinė specialybė aiški – lakūnas.


  18 pav. O štai dar vienas. Šio aiški tik tautybė – armėnas.


  19 pav. Paminklas skirtas 3-ajam Baltarusijos frontui.


  20-21 pav. I.Černiachovskis Lietuvoje buvo ir karo pradžioje kaip divizijos vadas, ir karui einant į pabaigą, 1944 metais, jau kaip fronto vadas.


  22 pav. F.Baltušis – Žemaitis palikęs prastus atsiminimus. 1940 metais jis buvo atsiųstas iš Maskvos į Lietuvą padėti sunaikinti lietuviškąją armiją. Karo metu, 1943 metų pradžioje, jo „dėka“ prie Aleksejevkos amžinam poilsiui atgulė daug 16-osios divizijos karių.

  Neiškenčiau neįamžinęs ir su Rytų frontu nesusijusių, bet vis tiek karinių – lietuviškų eksponatų. Tai du žymūs karo vadai – lietuviai žuvę stalininių represijų metu.


  23 pav. Jeronimas Uborevičius.


  24 pav. Vytautas Putna.

  Tai tik menka dalelė muziejaus eksponatų.
  Tad ar verta jį aplankyti? Bent aš manau – verta. Bent vieną kartą.

  Šiame puslapyje 1 komentaras

  1. admin says:

   Vembras | Kov 08, 16:01 |
   Komentarai: 42

   Šią ekskursiją buvau praleidęs. Trys pirmos nuotraukos – aiškus V.Suvorovo teorijos įrodymas Dotas – kaip ant delno, galvą iškėlęs demonstruoja betoninę šukuoseną

   Arvydas | Kov 08, 16:33 |
   Komentarai: 129

   V.Suvorovo teorijos aptarimas – tam skirtose forumo gijose. Tik prieš rašant pasižiūrėk į žemėlapį kurioje vietoje tas dotas yr ir kiek kilometrų iki sienos.

   Istorija kupina įvykių, kartais jie aiškinami visiškai skirtingai. Kai viena teorija įsigali, ją paneigti būna sunku. Net jei paaiškėja, kad tiesa yra visai kitokia.
   Vembras | Kov 08, 17:11 |
   Komentarai: 42

   Gal nuorodėlę būtų galima ar apytikslę dislokacijos vietą?

   Arvydas | Kov 08, 17:42 |
   Komentarai: 129

   kelias Kalvarija – Lazdijai, keletas kilometrų prieš Rudaminą, pietinė kelio pusė.

   Istorija kupina įvykių, kartais jie aiškinami visiškai skirtingai. Kai viena teorija įsigali, ją paneigti būna sunku. Net jei paaiškėja, kad tiesa yra visai kitokia.
   Aleksandr.n | Kov 08, 22:23 |
   Komentarai: 24

   Nuotraukoje matome 120 mm minosvaidį.

   Gintas | Kov 09, 08:28 |
   Komentarai: 44

   O tuo metu ar siena už Lazdijų buvo t.y. arčiau doto?

   Vembras | Kov 09, 08:30 |
   Komentarai: 42

   Pažiūrėjau į žemėlapį – max. 6 km iki sienos

  Komentuoti

  Jūs turėtumėte prisijungti , jei nori pakomentuoti.