PABALTIJO YPATINGOSIOS KARINĖS APYGARDOS KARINĖS TARYBOS ĮSAKYMAS Nr.00224

PABALTIJO YPATINGOSIOS KARINĖS APYGARDOS KARINĖS TARYBOS ĮSAKYMAS Nr.00224

  PABALTIJO YPATINGOSIOS KARINĖS APYGARDOS
  KARINĖS TARYBOS ĮSAKYMAS
  1941 metų birželio 15
  Nr.00224
  Ryga

  VISIŠKAI SLAPTAI

  8, 11, 27 a VADAMS

  10,11,16 ir 24 šk, 10,90,125,48,5,33,188,128,126,67 šd ir 3 ašbr vadams

  Priešininkui pažeidus sieną, netikėto jo stambių pajėgų puolimo arba sieną perskridus aviajunginiams, nustatau sekančią pranešimo apie tai tvarką:

  1) divizijų vadai gavę pranešimą apie sienos perėjimą iš pasienio dalinių, savo žvalgybos dalinių arba iš stebėjimo bei pranešimo postų, praneša (raportuoja) apygardos kariuomenės Vadui arba apygardos štabo viršininkui pirmoje eilėje, o jau po to korpuso vadui ir armijos vadui, tuo pat metu imantis veiksmų užpuolimui atremti.

  2) Pranešime nurodyti – kur, kada, kokiomis jėgomis priešninkas perėjo (perskrido) sieną ir kokia kryptimi judama.

  3) Pranešimą siųsti tuo pat metu radiju, telefonu, telegrafu, lėktuvu ir pasiuntiniu automobiliu, turint tikslą kaip galima greičiau informuoti apygardos Karinę Tarybą. Atsiminti, kad priešininkas panaudos visas priemones ryšio dezorganizavimui ir stengsis neleisti pranešti apie užpuolimą.

  4) Pranešimą per radiją siųsti atviru tekstu, pradžioje turi būti slaptažodis „DRAMBLYS“ ir pranešančiojo pareigas šifruojantis skaičius (žr.Priedas Nr.1). Pranešimo tikrumo patikrinimui jo gale turi būti žodis „SVIEDINYS“. Pranešimas turi būti siunčiamas radio 156 banga stotimi 11AK arba RSB . Pranešimo savalaikiui gavimui visų junginių štabų imtuvai nuo 06.17 turi būti nustatyti 156 banga.

  5) Siunčiant dubliuojantį pranešimą telefonu arba telegrafu nustatoma sekanti tvarka:

  Norėdamas gauti be jokios eilės LAIDUS ryšiui su RYGA, divizijos vadas telefono (telegrafo) stočiai praneša slaptažodį „DRAMBLYS“. Pagal šį slaptažodį tiek karinių ryšių, tiek ryšių liaudies komisariato laidai turi būti nedelsiant suteikiami ir bet kokie pokalbiai, nepriklausomai nuo jų charakterio, nutraukiami.

  6) Tuo pačiu divizijos vadas turi siųsti pranešimą korpuso vadui automobiliu, o jis savo ruožtu gavęs pranešimą – į armijos štabą automobiliu ir į korpuso štabą – lėktuvu iš korpuso aviaeskadrilės sudėties.

  7) Laidinio ryšio patikimumo užtikrinimui divizijos vadas pateikdamas slaptažodį „DRAMBLYS“ iš ryšių bataljono pasiunčia komandą artimiausio ryšių mazgo užėmimui.

  8) Iš apygardos štabo gavę telegramą “SIŲSKITE RYŠININKUS Į LINIJĄ KLENOVAS”, korpusų, divizijų vadai ir armijų štabų viršininkai ryšių mazgų užėmimui ir darbui juose iš ryšių dalinių išsiunčia komandas pagal sąrašą iš priedo Nr.2.

  9) Armijos štabe gavus sutartą telegramą iš apygardos štabo, armijos Karinė Taryba siunčia pavaldiems junginiams telegramas ir nurodymus atplėšti prie dalinių mobilizacinių planų saugomus paketus.

  Šios telegramos siunčiamos laidais, radiju ir lėktuvais bei pasiuntiniais automobiliais.

  PRIEDAI:

  Nr.1 – pareiginių signalų lentelė.
  Nr.2 – dalinių ryšių komandų turimų užimti ryšių mazgų sąrašas.

  Apygardos kariuomenės vadas generolas-pulkininkas KUZNECOVAS,
  Apygardos Karinės Tarybos Narys korpuso komisaras DIBROVA,
  Apygardos štabo viršininkas generolas-leitenantas KLENOVAS

  Originalus tekstas rusų kalba paimtas iš rkka.ru/docs/all/pribovo150641

  Šiame puslapyje 1 komentaras

  1. admin says:

   Jexter | Rgs 09, 18:16 |
   Komentarai: 21

   Labai norėtūsi pačio Arvydo komentaro po šiuo įsakymu… Kaip pats Arvydai tai vertini?

   Oberleutnant Jexter
   Kommandant Panzer Lehr Division
   Panzergruppe Dietrich
   Deutsche Wermacht
   Arvydas | Rgs 09, 21:11 |
   Komentarai: 129

   Taip ir skaitau tarp eilučių – tai pulti ruošėsi sovietai ar gintis?
   Mano nuomone (nesigilinant į ilgas teorijas) – nei viena patvirtina, nei kita paneigia. Jis tik įrodo, kad galimas vokiečių puolimas sovietams neturėjo būti didelė staigmena.

   Istorija kupina įvykių, kartais jie aiškinami visiškai skirtingai. Kai viena teorija įsigali, ją paneigti būna sunku. Net jei paaiškėja, kad tiesa yra visai kitokia.
   Viktoras | Kov 09, 13:11 |
   Komentarai: 11

   Pati pirma Įsakymo fraze nedviprasmiskai atsako i klausima ar pulti ,ar gintis.Tik GINTIS ir formos kaip apie tai pranest aukstesniems.Puolant nera reikalo smulkiai,nedelsiant informuot instancijas apie veiksmus,nes jie numatyti operatyviniuose planuose.Sis Įsakymas eilini kartą griauna sovietini mifa apie “netiketa uzpuolimą”Panasu Įsakyma buvo atidavęs ir karinio jūrų laivyno vadas N.G.Kuznecovas,todel ir Baltijos ir Juodosios juros laivynai sutiko karo pradzia parengtyje ir atmuse vokieciu antpuolius.

   Kengiai

  Komentuoti

  Jūs turėtumėte prisijungti , jei nori pakomentuoti.